RÂŞİD, Râşid Mehmed Paşa

(d. 1830/1246 - ö. 1876/1293)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

1246/1830 tarihinde Kahire'de doğdu. Babası şair Dıramalı Hasan Haydar Paşa'dır. 1260/1844-5 tarihinde eski Mısır valisi Mehmed Ali Paşa'nın oğulları ve torunları ile birlikte İran'a sürgüne gönderildi. Dört beş sene orada kaldı. Kahire'ye döndükten birkaç ay sonra Mısır meclis azalığına getirildi. 1267/1850-51 tarihinin sonlarında İstanbul'a geldi. Yabancı dil bilmesi sebebiyle Tercüme Odası kâtipliğine atandı. 1269/1852-53 tarihinde Erdek, daha sonra Biga mutasarrıfılığı görevine tayin edildi. Hariciye nazırlığı da yapan Râşid Mehmed Paşa, 3 Cemâziye'l-evvel 1293/27 Mayıs 1876'da vefat etti.

Bilgili bir şair olarak tanınan Râşid Mehmed Paşa'nın Fransızcaya dair beş bölümlük bir manzumesi vardır.

Kaynakça

Çiftçi, Ömer (hzl.) (yty.). Fatîn Davud, Hâtimetü’l-Eş’âr (Fatîn Tezkiresi)http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10736,metinpdf.pdf?0 (Erişim tarihi: 02.09.2014).

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ HALİT BİLTEKİN
Yayın Tarihi: 28.09.2014

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Düşdü aşkınla a kâfir çok azâba gönlümüz

Eylemez gayri tahammül pîç ü tâba gönlümüz

Âteş-i cevrin o rütbe kalbe te’sîr itdi kim

Yandı sîh-i gamda bak döndü kebâba gönlümüz

Geldi îmâna o kâfir gördüğü dem hâlimi

Hem murâda irdi hem girdi sevâba gönlümüz

Nazmını tanzîr eylersem aceb mi Râşidâ

Pek muhibdir Vâcid-i âlî-cenâba gönlümüz

Çiftçi, Ömer (hzl.) (1996). “Fatîn Davud, Hâtimetü’l-Eş’âr (Fatîn Tezkiresi)”. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10736,metinpdf.pdf?0 [Erişim tarihi: 02.09.2014]. 158.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Karaosmanoğlu Yakup Kadrid. 27 Mart 1889 - ö. 13 Aralık 1974Doğum YeriGörüntüle
2AYŞE İSMET TEYMÛRÎd. 1840 - ö. 1902Doğum YeriGörüntüle
3EZHERÎ, Abdülmüte'âl Ezherî Efendi, Mısırlıd. ? - ö. 1824Doğum YeriGörüntüle
4ŞÂDÎ, Süleymând. 1830 - ö. 1900Doğum YılıGörüntüle
5CELÂLÎ, Mustafad. 1829-1830 - ö. 1893-1894Doğum YılıGörüntüle
6SÂ'İB, Hüseyind. 1830 - ö. 24 Ocak 1902Doğum YılıGörüntüle
7Yusuf Kamil Paşad. 1808 - ö. 11 Teşrinievvel (Ekim) 1876Ölüm YılıGörüntüle
8EŞREF, Eşref Halîl Efendid. ? - ö. 1876Ölüm YılıGörüntüle
9NEVRES, Osmân Nevresd. 1820-1821 - ö. 1876Ölüm YılıGörüntüle
10SÛZÎ, Mustafa Sûzî Efendid. ? - ö. 1757-58MeslekGörüntüle
11NÜMÂYÎ, Ahmed Nümâyî Efendid. ? - ö. 1651MeslekGörüntüle
12EŞREF, İstanbullud. ? - ö. 1848 ds.MeslekGörüntüle
13EŞREF PAŞA, Bursalıd. 1820 - ö. 1894Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ABDÜLLATÎF AĞA, Kilârîd. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15TEVFÎK, Ahmed Tevfîk Beyd. 1805-06/1810? - ö. 1860Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16AZMÎ (Azmî Baba)d. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17MİHRÎ HATUNd. 1455-56 - 1460-61 ? - ö. 1514-15Madde AdıGörüntüle
18BAYEZİD-İ RUMİ, Derviş Mehmedd. ? - ö. 1516'dsMadde AdıGörüntüle