RÂSÎM, Feyzullâh Efendi

(d. ?/? - ö. 1791-92/1206)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Antepli Şaban-zâdelerden olup bugün "Ocak" soyadını taşıyan ailenin dedelerindendir. Doğum tarihi belli değildir. Sicill-i Osmânî‘de kadı olduğu ve 1206/1791-92’de vefat ettiği yazılıdır. Hikmet Turhan Bey, bu zatın Arzî Mehmet Dede‘nin torunu olduğunu söylemektedir. Gönül ehli bir kişi olduğu tezkirelerde kayıtlıdır. Silahdâr Tezkiresi'nde bilgi olmamasına rağmen, iki gazeli mevcuttur. Râsim Feyzullah Efendi’nin Âkif isimli bir şairle arası­nın iyi olduğu, karşılıklı olarak birbirlerine gönderdikleri gazel­lerden anlaşılmaktadır.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyya Sicill-i Osmani. C. 4. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

Dağlıoğlu, Hikmet Turhan (1939). Gaziantep Meşâhiri. Gaziantep: Cumhuriyet Halk Partisi Basımevi.

Göğüş, Oğuz (1962). Gaziantepi Tanıtıyoruz I. Gaziantep.

Güzelbey, Cemil Cahit (1990). Gaziantep Evliyaları. Gaziantep.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Silahdâr-zâde Mehmed Emin. Silahdâr-zâde Tezkiresi. İstanbul Üniversitesi Ktp.TY. nr 2557. vr.13a.

Şefkat . Tezkire-i Şu'arâ. İstanbul. 58.

Yakar, Halil İbrahim (2013). Antepli Divan Şairleri. Gaziantep: YCM Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. HALİL İBRAHİM YAKAR
Yayın Tarihi: 30.08.2013

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Zevrâkçe-i dil saldı yem-i aşka piyâde

Çekdürdi bana sefîne girdâb-ı belâda

Mümkün mi gören olmaya bin cân ile meftûn

Bu hüsn ü letâfet ki var ol mâh-likâda

Âteşlere uşşâkı yine yaksa gerekdür

Giymiş o perî engine bir âl lebâde

Zevrakçeye ol mâhı alup nûş eyleyelüm

Bir âlem-i âb eyleyelüm vakt-i mesâde

Hûbân safâsın ne bilir zâhid-i bî-dil

Var ise yine var o tabî‘ât şu‘arâda

Bu nazm-ı hoş-âyende ile biz dahi Râsim

Peyrev olalum Âkif-i pâkîze-nihâde

(Yakar, Halil İbrahim (2013). Antepli Divan Şairleri. Gaziantep: ycm Yay.107-108).


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1AYDÎ, Aydî Babad. 1810 - ö. 1865Doğum YeriGörüntüle
2HAMDÎ, Muhammed Hamdî Babad. 1845 - ö. 1908Doğum YeriGörüntüle
3ŞEVKET, Hıyamlıoğlu Ahmed Şevket Efendid. 1814-20? - ö. 1886Doğum YeriGörüntüle
4AYDÎ, Aydî Babad. 1810 - ö. 1865Doğum YılıGörüntüle
5HAMDÎ, Muhammed Hamdî Babad. 1845 - ö. 1908Doğum YılıGörüntüle
6ŞEVKET, Hıyamlıoğlu Ahmed Şevket Efendid. 1814-20? - ö. 1886Doğum YılıGörüntüle
7AYDÎ, Aydî Babad. 1810 - ö. 1865Ölüm YılıGörüntüle
8HAMDÎ, Muhammed Hamdî Babad. 1845 - ö. 1908Ölüm YılıGörüntüle
9ŞEVKET, Hıyamlıoğlu Ahmed Şevket Efendid. 1814-20? - ö. 1886Ölüm YılıGörüntüle
10AYDÎ, Aydî Babad. 1810 - ö. 1865Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11HAMDÎ, Muhammed Hamdî Babad. 1845 - ö. 1908Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12ŞEVKET, Hıyamlıoğlu Ahmed Şevket Efendid. 1814-20? - ö. 1886Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13AYDÎ, Aydî Babad. 1810 - ö. 1865Madde AdıGörüntüle
14HAMDÎ, Muhammed Hamdî Babad. 1845 - ö. 1908Madde AdıGörüntüle
15ŞEVKET, Hıyamlıoğlu Ahmed Şevket Efendid. 1814-20? - ö. 1886Madde AdıGörüntüle