RÂSİM, Râsim Efendi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Hayatı hakkında eldeki bilgiler yok denecek kadar azdır. Mahlası, sadece İsmail Beliğ’in Nuhbetü’l-Âsârı’nda geçmektedir (Abdulkadiroğlu 1999: 115). Burada da mahlası dışında şair hakkında herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

Kaynakça

Abdulkadiroğlu, Abdulkerim (hzl.) (1999). İsmail Belîğ, Nuhbetü’l-Âsâr Li-Zeyli Zübdeti’l-Eş’âr. Ankara: AKM Başkanlığı Yay. 115.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî- Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 2. Ankara: Bizim Büro Yay. 310.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 14.06.2014

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Behcet-efzâdur arak la’linde ol nâzik-femin

Gonceye mahz-ı tarâvetdir vücûdı şebnemin

İftihâr-ı dâniş-i ecdâd ile gelmez şeref

Neş’e virmez nâmı bezm-i bî-meye câm-ı Cemün

Ülfet-i bisyâr olur mı bâdî-i naks i’tibâr

Harf-i vâhiddür adedde hükmi harf-i müdgamın

Sâgar-ı zehr-âb-ı gamdır süst iden Râsim dili

Meclisinde görmedik câm-ı safâsın ‘âlemin

Abdulkadiroğlu, Abdulkerim (hzl.) (1999). İsmail Belîğ, Nuhbetü’l-Âsâr Li-Zeyli Zübdeti’l-Eş’âr. Ankara: AKM Başkanlığı Yay. 115.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Simavi, Sedatd. 1898 - ö. 11 Aralık 1953Doğum YeriGörüntüle
2DÂNİŞÎ, Ali Deded. ? - ö. 1683Doğum YeriGörüntüle
3Sibel Orald. 1979 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Simavi, Sedatd. 1898 - ö. 11 Aralık 1953Doğum YılıGörüntüle
5DÂNİŞÎ, Ali Deded. ? - ö. 1683Doğum YılıGörüntüle
6Sibel Orald. 1979 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Simavi, Sedatd. 1898 - ö. 11 Aralık 1953Ölüm YılıGörüntüle
8DÂNİŞÎ, Ali Deded. ? - ö. 1683Ölüm YılıGörüntüle
9Sibel Orald. 1979 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Simavi, Sedatd. 1898 - ö. 11 Aralık 1953Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11DÂNİŞÎ, Ali Deded. ? - ö. 1683Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12Sibel Orald. 1979 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13Simavi, Sedatd. 1898 - ö. 11 Aralık 1953Madde AdıGörüntüle
14DÂNİŞÎ, Ali Deded. ? - ö. 1683Madde AdıGörüntüle
15Sibel Orald. 1979 - ö. ?Madde AdıGörüntüle