RÂSİM, Râsim Efendi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Hayatı hakkında eldeki bilgiler yok denecek kadar azdır. Mahlası, sadece İsmail Beliğ’in Nuhbetü’l-Âsârı’nda geçmektedir (Abdulkadiroğlu 1999: 115). Burada da mahlası dışında şair hakkında herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

Kaynakça

Abdulkadiroğlu, Abdulkerim (hzl.) (1999). İsmail Belîğ, Nuhbetü’l-Âsâr Li-Zeyli Zübdeti’l-Eş’âr. Ankara: AKM Yay. 115.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.II. Ankara: Bizim Büro Yay. 310.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 14.06.2014
Güncelleme Tarihi: 17.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Behcet-efzâdur arak la’linde ol nâzik-femin

Gonceye mahz-ı tarâvetdir vücûdı şebnemin

İftihâr-ı dâniş-i ecdâd ile gelmez şeref

Neş’e virmez nâmı bezm-i bî-meye câm-ı Cemün

Ülfet-i bisyâr olur mı bâdî-i naks i’tibâr

Harf-i vâhiddür adedde hükmi harf-i müdgamın

Sâgar-ı zehr-âb-ı gamdır süst iden Râsim dili

Meclisinde görmedik câm-ı safâsın ‘âlemin

(Abdulkadiroğlu, Abdulkerim (hzl.) (1999). İsmail Belîğ, Nuhbetü’l-Âsâr Li-Zeyli Zübdeti’l-Eş’âr. Ankara: AKM Yay. 115).


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1MAKBULÎ, Enderunlu Makbûlî Çelebid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Müjdat Gezend. 29 Ekim 1943 - ö. -Doğum YeriGörüntüle
3ŞERÎF, Mehmed Efendi b. İmâm Seyfullah Efendid. ? - ö. 1758-59Doğum YeriGörüntüle
4MAKBULÎ, Enderunlu Makbûlî Çelebid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Müjdat Gezend. 29 Ekim 1943 - ö. -Doğum YılıGörüntüle
6ŞERÎF, Mehmed Efendi b. İmâm Seyfullah Efendid. ? - ö. 1758-59Doğum YılıGörüntüle
7MAKBULÎ, Enderunlu Makbûlî Çelebid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8Müjdat Gezend. 29 Ekim 1943 - ö. -Ölüm YılıGörüntüle
9ŞERÎF, Mehmed Efendi b. İmâm Seyfullah Efendid. ? - ö. 1758-59Ölüm YılıGörüntüle
10MAKBULÎ, Enderunlu Makbûlî Çelebid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11Müjdat Gezend. 29 Ekim 1943 - ö. -Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12ŞERÎF, Mehmed Efendi b. İmâm Seyfullah Efendid. ? - ö. 1758-59Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13MAKBULÎ, Enderunlu Makbûlî Çelebid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14Müjdat Gezend. 29 Ekim 1943 - ö. -Madde AdıGörüntüle
15ŞERÎF, Mehmed Efendi b. İmâm Seyfullah Efendid. ? - ö. 1758-59Madde AdıGörüntüle