RÂSİM, Râsim Efendi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Hayatı hakkında eldeki bilgiler yok denecek kadar azdır. Mahlası, sadece İsmail Beliğ’in Nuhbetü’l-Âsârı’nda geçmektedir (Abdulkadiroğlu 1999: 115). Burada da mahlası dışında şair hakkında herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

Kaynakça

Abdulkadiroğlu, Abdulkerim (hzl.) (1999). İsmail Belîğ, Nuhbetü’l-Âsâr Li-Zeyli Zübdeti’l-Eş’âr. Ankara: AKM Başkanlığı Yay. 115.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî- Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 2. Ankara: Bizim Büro Yay. 310.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 14.06.2014

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Behcet-efzâdur arak la’linde ol nâzik-femin

Gonceye mahz-ı tarâvetdir vücûdı şebnemin

İftihâr-ı dâniş-i ecdâd ile gelmez şeref

Neş’e virmez nâmı bezm-i bî-meye câm-ı Cemün

Ülfet-i bisyâr olur mı bâdî-i naks i’tibâr

Harf-i vâhiddür adedde hükmi harf-i müdgamın

Sâgar-ı zehr-âb-ı gamdır süst iden Râsim dili

Meclisinde görmedik câm-ı safâsın ‘âlemin

Abdulkadiroğlu, Abdulkerim (hzl.) (1999). İsmail Belîğ, Nuhbetü’l-Âsâr Li-Zeyli Zübdeti’l-Eş’âr. Ankara: AKM Başkanlığı Yay. 115.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Derya Cebecioğlud. 12 Ekim 1967 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2ABDULLAH, Abdullah Efendid. 1663-64 - ö. 7 Haziran 1722Doğum YeriGörüntüle
3ŞİFÂÎ/ŞİFÂYÎ, MEHMEDd. ? - ö. 1667-68Doğum YeriGörüntüle
4Derya Cebecioğlud. 12 Ekim 1967 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5ABDULLAH, Abdullah Efendid. 1663-64 - ö. 7 Haziran 1722Doğum YılıGörüntüle
6ŞİFÂÎ/ŞİFÂYÎ, MEHMEDd. ? - ö. 1667-68Doğum YılıGörüntüle
7Derya Cebecioğlud. 12 Ekim 1967 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8ABDULLAH, Abdullah Efendid. 1663-64 - ö. 7 Haziran 1722Ölüm YılıGörüntüle
9ŞİFÂÎ/ŞİFÂYÎ, MEHMEDd. ? - ö. 1667-68Ölüm YılıGörüntüle
10Derya Cebecioğlud. 12 Ekim 1967 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11ABDULLAH, Abdullah Efendid. 1663-64 - ö. 7 Haziran 1722Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12ŞİFÂÎ/ŞİFÂYÎ, MEHMEDd. ? - ö. 1667-68Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13Derya Cebecioğlud. 12 Ekim 1967 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14ABDULLAH, Abdullah Efendid. 1663-64 - ö. 7 Haziran 1722Madde AdıGörüntüle
15ŞİFÂÎ/ŞİFÂYÎ, MEHMEDd. ? - ö. 1667-68Madde AdıGörüntüle