RÂTİB, Seyyid Ebû Bekir Râtib Efendi

(d. ?/? - ö. 1214/1799)
divan şairi, kâtip
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Tosya’da doğdu. Râtib sanıyla tanındı. Çilingir Ali Efendi’nin oğludur. Öğrenim görüp kâtip oldu. Sultân Selîm Hân döneminde 1209/1794 yılında reisülküttab oldu ve iki yıl boyunca bu görevi devam ettirdi. Hâcegân sınıfına katıldı. Sonra Rodos’a sürgün edildi ve 1214/1799 yılında idam edildi. Sürûrî tarafından yazılan “Râtib Efendi çekdi dünyâdan el Rodos’da” (1214/1799) mısraı şairin vefatına düşürülen tarihtir. Nakşibendî tarikatına mensuptur. Benzersiz ve nadir şiirler yazan şairin kaynaklarda bir divanı olduğu belirtilir (Çiftçi 2009: 142, Sâmi 1311: 2232).

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmanî. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

Çifti, Ömer (2009). Tezkire-i Hâtimetü’l-Eş'âr, Fatin Davud. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10736,metinpdf.pdf [erişim tarihi 20.10.2014]

İpekten, Haluk vd. (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KB Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî. Ankara: Bizim Büro Yay.

Şemseddin Sâmî (1311). Kâmûsü’l-A’lâm. C. 3. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. FİLİZ KILIÇ
Yayın Tarihi: 18.11.2014
Güncelleme Tarihi: 29.10.2020

Eserlerinden Örnekler

Bir vahîd-i nâ-hudâ destinde sükkân-ı umûr

Fülk-i devlet lenger-endâz-ı karâr olsun mu hîç 

(Çifti, Ömer (2009). Tezkire-i Hâtimetü’l-Eş'âr, Fatin Davud. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10736,metinpdf.pdf [erişim tarihi 20.10.2014]. 142.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1İZZET, Kazasker Hâcı Mustafâ İzzet Efendid. 1801-02 - ö. 1877Doğum YeriGörüntüle
2FASÎHÎ, Hasan Fasîhî Efendid. ? - ö. 1743Doğum YeriGörüntüle
3SIDKÎ, Mustafâ Paşad. ? - ö. 1661\\\'den önceDoğum YeriGörüntüle
4İZZET, Kazasker Hâcı Mustafâ İzzet Efendid. 1801-02 - ö. 1877Doğum YılıGörüntüle
5FASÎHÎ, Hasan Fasîhî Efendid. ? - ö. 1743Doğum YılıGörüntüle
6SIDKÎ, Mustafâ Paşad. ? - ö. 1661\\\'den önceDoğum YılıGörüntüle
7İZZET, Kazasker Hâcı Mustafâ İzzet Efendid. 1801-02 - ö. 1877Ölüm YılıGörüntüle
8FASÎHÎ, Hasan Fasîhî Efendid. ? - ö. 1743Ölüm YılıGörüntüle
9SIDKÎ, Mustafâ Paşad. ? - ö. 1661\\\'den önceÖlüm YılıGörüntüle
10İZZET, Kazasker Hâcı Mustafâ İzzet Efendid. 1801-02 - ö. 1877MeslekGörüntüle
11FASÎHÎ, Hasan Fasîhî Efendid. ? - ö. 1743MeslekGörüntüle
12SIDKÎ, Mustafâ Paşad. ? - ö. 1661\\\'den önceMeslekGörüntüle
13İZZET, Kazasker Hâcı Mustafâ İzzet Efendid. 1801-02 - ö. 1877Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14FASÎHÎ, Hasan Fasîhî Efendid. ? - ö. 1743Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15SIDKÎ, Mustafâ Paşad. ? - ö. 1661\\\'den önceAlan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16İZZET, Kazasker Hâcı Mustafâ İzzet Efendid. 1801-02 - ö. 1877Madde AdıGörüntüle
17FASÎHÎ, Hasan Fasîhî Efendid. ? - ö. 1743Madde AdıGörüntüle
18SIDKÎ, Mustafâ Paşad. ? - ö. 1661\\\'den önceMadde AdıGörüntüle