RÂZÎ, Arapkirli

(d. 1249/1833 - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

1249/1833 yılında o zamanlar Harput eyaletine bağlı olan Arapkir'de doğan Râzî'nin asıl adı Mehmed Râzî Efendi'dir. Küçük yaşta İstanbul'a geldi. Beş sene Mekteb-i İ'dâdî'de okuduktan sonra Harbiye'ye girdi, subay oldu. Sultan Abdülazîz devrinde vefat etti. Ölüm tarihi bilinmemektedir. Fatîn'e göre bir miktar şiiri vardır (1271: 106). Şiirine örnek Fatîn Tezkiresi'ndedir

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri.  C.I. Ankara: Bizim Büro Yay.

Mehmed Süreyya (1311). Sicill-i Osmânî. C. II. İstanbul.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1990). "Râzî". C. VII. İstanbul: Dergah Yay.

Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi (2007). "Râzî". C. VII. Ankara: AKM Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 10.06.2014
Güncelleme Tarihi: 28.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Yanmakda nâr-ı sûzâna gönlüm

Bilmem ki nice bir yana gönlüm

Câm-ı humârı nûş eyleyelden

Ayılmaz oldı mestâne gönlüm

Vâdî-i aşka azm itdim ammâ

Oldı cihâna efsâne gönlüm

Gülzâr-ı aşka girdikde geldi

Bülbül gibice efgâna gönlüm

Bir rütbe akdı eşk-i terim kim

Ummândan atdı ummâna gönlüm

Bir zülfi leylî aşkıyla kıldı

Mecnûn'a hem-pâ dîvâne gönlüm

Tab'-ı şerîf-i İzzet'den aldı

Mazmûnı Râzî irfâna gönlüm

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul. 106.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1DERCÎd. 1833 - ö. 1894Doğum YılıGörüntüle
2MEDİNEd. 1833 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
3NÛRÎ, Tokadi-zâde Mehmed Nûrîd. 1833 - ö. 1889Doğum YılıGörüntüle
4DERCÎd. 1833 - ö. 1894Ölüm YılıGörüntüle
5MEDİNEd. 1833 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
6NÛRÎ, Tokadi-zâde Mehmed Nûrîd. 1833 - ö. 1889Ölüm YılıGörüntüle
7DERCÎd. 1833 - ö. 1894MeslekGörüntüle
8MEDİNEd. 1833 - ö. ?MeslekGörüntüle
9NÛRÎ, Tokadi-zâde Mehmed Nûrîd. 1833 - ö. 1889MeslekGörüntüle
10DERCÎd. 1833 - ö. 1894Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11MEDİNEd. 1833 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12NÛRÎ, Tokadi-zâde Mehmed Nûrîd. 1833 - ö. 1889Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13DERCÎd. 1833 - ö. 1894Madde AdıGörüntüle
14MEDİNEd. 1833 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15NÛRÎ, Tokadi-zâde Mehmed Nûrîd. 1833 - ö. 1889Madde AdıGörüntüle