RECÂÎ, Recâî Baba

(d. ?/? - ö. ?/?)
Tekke Şairi
(Tekke / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

19. asrın son yarısında yaşadığı bilinen Bektaşi şairi Recâî Baba, Çanakkalelidir. Bir süre İstanbul’da oturdu. 1890 tarihinde Münir Baba için yazdığı iki hicviyesi elde bulunmaktadır. Mücerredlik aleyhine yazdığı bir manzume de Bektaşiler arasında hayli şöhret kazanmıştır. Üç şiiri S. N. Ergun’un, Bektaşî-Kızıkbaş-Alevî Şairleri ve Nefesleri adlı eserinde yayımlanmıştır. Ayrıca Edib Harabî, Recâî Baba’nın bir gazelini tesdis etmiştir (TDEA 1990: 292; Ergun 1944: 304; Koca 1990: 592). Recâî Baba’nın ne zaman doğduğu hakkındaki bilinmezlik ölümü için de geçerlidir. 

Tespit edilen üç şiirinde Recâ ve Recâî mahlasını kullanan âşığın dili gayet süslü ve ağırdır. Arapça ve Farsça tamlamalara yer verdiği görülen şairin döneminde belli bir eğitimden geçtiği anlaşılmaktadır. 

 

Kaynakça

Ergun, Sadettin Nüzhet (1944). Bektaşî Şairleri ve Nefesleri. C. II. İstanbul: Kenan Matbaası.

Koca, Turgut (1990). Bektaşi Şairleri ve Nefesleri. İstanbul: Naci Kasım İstanbul Maarif Kitaphanesi ve Matbaası.

“Recâî Baba, Çanakkaleli” (1990). Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi. C. 7. İstanbul: Dergâh Yay. 292.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. EMİNE ÇAKIR
Yayın Tarihi: 02.12.2014
Güncelleme Tarihi: 10.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Murabba

Anası babası laklak bülbül-i gûyâyâ bak

Dem urur her bir makamdan olunan dâvâyâ bak

 

Bî haber ef’al-i Hak’dan zât-ı sıfat esmâ nedir

Ehl-i tevhid tarikiyle ettiği gavgaya bak

 

Varmamış asla Hicaz’a hacc’ül-ekber sözleri

Bilmiyor sa’y ü tavafı yediği herzâya bak

 

Eylemiş nakş-ı müzeyyen tâc ile hırka giyüb

Câme-i irfânı giymiş ettiği ifşâya bak

 

Ey Recâî bahr-ı umman bilmeyen a’ma-yı sırf

Katre bir âb-ı derunda vak vak-ı kurbâya bak 

Koca, Turgut (1990). Bektaşi Şairleri ve Nefesleri. İstanbul: Naci Kasım İstanbul Maarif Kitaphanesi ve Matbaası. 592.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Salih Akayd. 1914 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Nehir Aydın Gökdumand. 19 Nisan 1969 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3İbrahim Dizmand. 15 Ekim 1961 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Salih Akayd. 1914 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Nehir Aydın Gökdumand. 19 Nisan 1969 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6İbrahim Dizmand. 15 Ekim 1961 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Salih Akayd. 1914 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8Nehir Aydın Gökdumand. 19 Nisan 1969 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9İbrahim Dizmand. 15 Ekim 1961 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Salih Akayd. 1914 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11Nehir Aydın Gökdumand. 19 Nisan 1969 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12İbrahim Dizmand. 15 Ekim 1961 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13Salih Akayd. 1914 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14Nehir Aydın Gökdumand. 19 Nisan 1969 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15İbrahim Dizmand. 15 Ekim 1961 - ö. ?Madde AdıGörüntüle