RE'FET, Karavâiz-zâde Hasan Efendi

(d. 1253/1837 - ö. 1330/1912)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Hasan, mahlası Ref’et’tir. Doğum tarihi tam olarak bilinmese de 1912 yılında 75 yaşlarında vefat etmesinden hareketle 1253/1837 yılında doğduğu tahmin edilmektedir. Antep’in Teymur ailelerindendir (Dağlıoğlu 1939: 47). Şiirlerinden anlaşıldığına göre Hasırcı-zâde‘nin kendi üzerinde etkisi çok olmuştur (Aksoy 1941: 173). En son memuriyeti Ticaret Mahkemesi başkâtipliğidir. Mezarı, eski Belediye Hanı arkasındaki mezarlıkta­dır (Yener 1934: 141).

Mısrî-zâde Abdullah Necîb Efendi‘nin ölümüne düştüğü bir tarih manzumesi mevcuttur. Antepli şair Menşûrî ile müşterek yazdıkları bir yağmur duası vardır (Yener 1945: 13). Konuşmalarında, şiirlerinde hep hazır cevap ve hiciv dolu bir tarza sahip idi.

Kaynakça

Aksoy, Ömer Asım (1941). Hasırcızâde Hafız Mehmet Ağa. Gaziantep: CHP Basımevi.

Dağlıoğlu, Hikmet Turhan (1939). Gaziantep Meşâhiri. Gaziantep: CHP Basımevi.

Kutlar, İbrahim Tevfik (1991). Kutlar Ailesi. İstanbul .

Yakar, Halil İbrahim (2013). Antepli Divan Şairleri. Gaziantep: Yaşar Cevizli Mağazaları Yay.

Yener, Şakir Sabri (1934). Gaziantep Büyükleri. Gaziantep: Gaziantep Halk Fırkası Matbaası.

Yener, Şakir Sabri (1945). "Hasan Efendinin Bir Gazeli”. Başpınar Dergisi. (4): 13.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. HALİL İBRAHİM YAKAR
Yayın Tarihi: 18.09.2014
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Göreydim âh bir kez rûyunu ol şâh-ı hûbânın

Süreydim pâyına rûyum ben ol serv-i hırâmânın

Cefâyı terkedüp bu zülfikârın eylesen memnûn

Vefâsın oldugun fehmeyler idim ben de dünyânın

Rakîb-i bî-mezâka verme sahbâ-yı leb-i la‘lin

Ruh-ı kelbe gülâb saçmak olur çünki bu ihsânın

Nice demler bana cevr ü cefâlar eyledin cânâ

Gider mi rûz-ı mahşerde elimden hiç girîbânın

Hasırcı-zâdedür nesc-i kumâş-ı nazmda üstâdım

Olursam çok mu Ref’et fâ‘ik-i emsâl ü akrânın

(Yakar, Halil İbrahim (2013). Antepli Divan Şairleri. Gaziantep: Yaşar Cevizli Mağazaları Yay. 217.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1RÂSÎM, Feyzullâh Efendid. ? - ö. 1791-92Doğum YeriGörüntüle
2REF’ETd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3HÂMİD, Hoca Hâmid Efendid. ? - ö. 1842Doğum YeriGörüntüle
4FETHÎ, Mustafa Fethid. 1837 - ö. 28.12.1922Doğum YılıGörüntüle
5MİRZE BEYLERd. 1837 - ö. 1919Doğum YılıGörüntüle
6RİF'AT AĞA, Saltoğlu, Elbistanlıd. 1837 - ö. 1911Doğum YılıGörüntüle
7Mehmet Celald. 1867 - ö. 25 Ocak 1912Ölüm YılıGörüntüle
8KÂMÎ, Hüseyin Kâmî Beyd. ? - ö. 1912-14Ölüm YılıGörüntüle
9NASÛHÎ, Abdülhâlikd. 1836 - ö. 1912Ölüm YılıGörüntüle
10SEMTÎ, Semtî Çelebid. ? - ö. 1688-89MeslekGörüntüle
11AHMED EFENDİd. ? - ö. 1825-26MeslekGörüntüle
12ŞEHRÎ, Mehmed Efendid. ? - ö. 1734-35MeslekGörüntüle
13KADRÎ, Enderunlu Küçük Kadrî Ağad. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14TEVFÎK, Mehmed Tevfîk, Çaylak Tevfîk, Çopur Tevfîk, Mehmed Tevfîk-i Dehlevîd. 1843 - ö. 1892-93Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15OSMAN NÛRÎd. 1875 - ö. 1911Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16HASRETÎ, Hasretî Çelebid. 1776-77 - ö. 1816 başlarıMadde AdıGörüntüle
17SÂKIB, Seyyid Mehmed Sâkıb Efendid. 1736 - ö. 1852-54Madde AdıGörüntüle
18FİRÂKÎ, Mustafad. 1775 - ö. ?Madde AdıGörüntüle