RE'FET, Karavâiz-zâde Hasan Efendi

(d. 1253/1837 - ö. 1330/1912)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl adı Hasan, mahlası Ref’et’tir. Doğum tarihi tam olarak bilinmese de 1912 yılında 75 yaşlarında vefat etmesinden hareketle 1253/1837 yılında doğduğu tahmin edilmektedir. Antep’in Teymur ailelerindendir (Dağlıoğlu 1939: 47). Şiirlerinden anlaşıldığına göre Hasırcı-zâde‘nin kendi üzerinde etkisi çok olmuştur (Aksoy 1941: 173). En son memuriyeti Ticaret Mahkemesi başkâtipliğidir. Mezarı, eski Belediye Hanı arkasındaki mezarlıkta­dır (Yener 1934: 141).

Mısrî-zâde Abdullah Necîb Efendi‘nin ölümüne düştüğü bir tarih manzumesi mevcuttur. Antepli şair Menşûrî ile müşterek yazdıkları bir yağmur duası vardır (Yener 1945: 13). Konuşmalarında, şiirlerinde hep hazır cevap ve hiciv dolu bir tarza sahip idi.

Kaynakça

Aksoy, Ömer Asım (1941). Hasırcızâde Hafız Mehmet Ağa. Gaziantep: CHP Basımevi.

Dağlıoğlu, Hikmet Turhan (1939). Gaziantep Meşâhiri. Gaziantep: CHP Basımevi.

Kutlar, İbrahim Tevfik (1991). Kutlar Ailesi. İstanbul .

Yakar, Halil İbrahim (2013). Antepli Divan Şairleri. Gaziantep: Yaşar Cevizli Mağazaları Yay.

Yener, Şakir Sabri (1934). Gaziantep Büyükleri. Gaziantep: Gaziantep Halk Fırkası Matbaası.

Yener, Şakir Sabri (1945). "Hasan Efendinin Bir Gazeli”. Başpınar Dergisi. (4): 13.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. HALİL İBRAHİM YAKAR
Yayın Tarihi: 18.09.2014
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Göreydim âh bir kez rûyunu ol şâh-ı hûbânın

Süreydim pâyına rûyum ben ol serv-i hırâmânın

Cefâyı terkedüp bu zülfikârın eylesen memnûn

Vefâsın oldugun fehmeyler idim ben de dünyânın

Rakîb-i bî-mezâka verme sahbâ-yı leb-i la‘lin

Ruh-ı kelbe gülâb saçmak olur çünki bu ihsânın

Nice demler bana cevr ü cefâlar eyledin cânâ

Gider mi rûz-ı mahşerde elimden hiç girîbânın

Hasırcı-zâdedür nesc-i kumâş-ı nazmda üstâdım

Olursam çok mu Ref’et fâ‘ik-i emsâl ü akrânın

(Yakar, Halil İbrahim (2013). Antepli Divan Şairleri. Gaziantep: Yaşar Cevizli Mağazaları Yay. 217.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ŞEYHCÂNd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2AŞKÎ, Hacetci-zâde Hüseyin Aşkî Efendid. 1809 - ö. 1889Doğum YeriGörüntüle
3SİRÂCİ, Sirâceddin Efendid. ? - ö. 1759-60Doğum YeriGörüntüle
4FETHÎ, Mustafa Fethid. 1837 - ö. 28.12.1922Doğum YılıGörüntüle
5HÂLET, İbrâhim Hâlet Bey, İstanbullud. 1837 - ö. 1878Doğum YılıGörüntüle
6MİRZE BEYLERd. 1837 - ö. 1919Doğum YılıGörüntüle
7Ahmet Mithat Efendid. 1844 - ö. 28 Aralık 1912Ölüm YılıGörüntüle
8İFFET, Hatice İffet Hanımd. 1854 - ö. 1912Ölüm YılıGörüntüle
9ABDÜLKÂDİR BEY, Ustrumcalıd. ? - ö. 1912 ds.Ölüm YılıGörüntüle
10NA'ÎM, Ahmed Na'îm Efendid. ? - ö. 1831-32MeslekGörüntüle
11ZİYÂÎ, Nevrûz Âhun Kâtipd. ? - ö. 1850MeslekGörüntüle
12TEVFİKd. 1884 - ö. 1924MeslekGörüntüle
13FATMA, Fatma Hanım, Tekirdağlıd. 1850 - ö. 1911Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14RE'FET, Mehmed Re'fetd. ? - ö. 1874 ds.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ŞÂKÎ, Mustafa Şükrî Efendid. ? - ö. 1863\'ten sonraAlan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16TÂBİ'Î ÇELEBİd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17SEYYİD, Şeyh Seyyid Ahmed Hicâbîd. 1826 - ö. 1888Madde AdıGörüntüle
18NÂMÎ, Cafer Nâmî Efendid. ? - ö. III. Murat devri (1574-95)Madde AdıGörüntüle