RE'FET, Mehmed Re'fet Efendi

(d. 1783-84/1198 - ö. 1813/1228)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

1198/1783-84 yılında Bursa’da doğdu. Asıl adı Mehmed’dir. Mehmed Refet Efendi olarak tanındı. Bursa’da medrese öğrenimi gördü. İstanbul’a gelip müderrislik yaptı. Otuz yaşında iken 1228/1813 yılında İstanbul’da vebadan vefat etti. Mezarı İstanbul’dadır.

Mehmed Re'fet Efendi’nin bilinen tek eseri Dîvân’dır. Eser, İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi TY 444’te kayıtlıdır (Cunbur 2007: 307; Kurnaz ve Tatçı 2001: 296; Mehmed Tâhir 2000: 195). Mehmed Tâhir (2000: 195)’e göre şiirleri âşıkânedir.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmanî. C. 4. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 1369.

Bursalı Mehmed Tâhir (2000). Osmânlı Müellifleri. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay. 195.

Cunbur, Müjgân (2007). “Re'fet”. Türk Dünyası Ortak Edebiyatı, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 7. Ankara: AKM Yay. 307.

Fatin Davud (1271). Tezkire-i Hâtimetü’l-Eş'âr. İstanbul. 98.

Kurnaz, Cemâl, M. Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri, C. I-II. Ankara: Bizim Büro Yay. 295-296.

Şemsettin Sami (1996). Kâmûsu’l-‘Alâm. Tıpkıbasım. C. 3. Ankara: Kaşgar Neşriyat Yay. 2249.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1990). “Re'fet Mehmed Efendi”. C. 7. İstanbul: Dergâh Yay. 302. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 09.05.2014

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Kûy-ı yârı andılar dil-dâr geldi hâtıra

Cenneti vasf etdiler dîdâr geldi hâtıra

Gün batınca dün gece imsâka niyyet etmedim

Bûselerle etdigim iftâr geldi hâtıra

Der-kenâr ile berât-ı hüsne tuğra çekdiler

Hatt ile zabt etdigim tîmâr geldi hâtıra

Bir pul etmez bin gazel yârın yanında anladım

Pûteveş dil yanarak dînâr geldi hâtıra

Zâhir oldu cebhe-i rûyunda Re’fet nûr u nâr

Yârı gördüm tavr-ı âteşzâr geldi hâtıra

Fatin Davud (1271). Tezkire-i Hâtimetü’l-Eş'âr. İstanbul. 98.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Mehmed, Kâsımzâde Şeyh Seyyid Mehmed Efendid. ? - ö. Ocak 1718Doğum YeriGörüntüle
2Cemal Ertemd. 1927 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Nermin Yıldırımd. 07 Mart 1980 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Mehmed, Kâsımzâde Şeyh Seyyid Mehmed Efendid. ? - ö. Ocak 1718Doğum YılıGörüntüle
5Cemal Ertemd. 1927 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Nermin Yıldırımd. 07 Mart 1980 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Mehmed, Kâsımzâde Şeyh Seyyid Mehmed Efendid. ? - ö. Ocak 1718Ölüm YılıGörüntüle
8Cemal Ertemd. 1927 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9Nermin Yıldırımd. 07 Mart 1980 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Mehmed, Kâsımzâde Şeyh Seyyid Mehmed Efendid. ? - ö. Ocak 1718MeslekGörüntüle
11Cemal Ertemd. 1927 - ö. ?MeslekGörüntüle
12Nermin Yıldırımd. 07 Mart 1980 - ö. ?MeslekGörüntüle
13Mehmed, Kâsımzâde Şeyh Seyyid Mehmed Efendid. ? - ö. Ocak 1718Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Cemal Ertemd. 1927 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Nermin Yıldırımd. 07 Mart 1980 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Mehmed, Kâsımzâde Şeyh Seyyid Mehmed Efendid. ? - ö. Ocak 1718Madde AdıGörüntüle
17Cemal Ertemd. 1927 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18Nermin Yıldırımd. 07 Mart 1980 - ö. ?Madde AdıGörüntüle