RE'FET, Seyyid Abdullah Re'fet

(d. 1209/1794 - ö. 1282/1865)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

1209/1794 yılında İstanbul'da doğan Re'fet'in asıl adı Seyyid Abdullah Re'fet Bey'dir. Raif İsmail Paşa-zâde İbrahim İsmet Bey'in ikinci oğlu, Şeyhülislam Ahmet Hikmet Bey'in kardeşidir. İsmet Bey-zâde sanıyla tanındı. Medrese öğrenimi gördü. 1834 yılında Yenişehir mollası, 1844 yılında Şam mollası, 1846 yılında Medîne-i Münevvere mollası oldu, 1849 yılında İstanbul payesi verildi. 1853'te İstanbul kadısı oldu. 1854 yılında Anadolu payesi verildi ve 1858'de Anadolu kazaskeri oldu. 1858'de Rumeli payesi verildi ve 1863 yılında Rumeli kazaskeri oldu. 1865 yılında İstanbul'da vefat etti. Üsküdar Nuh Kuyusu'nda defnedildi.

Oğulları devriye mevâlîsi'nden İsmet Bey ve küttâbdan İzzet Bey'dir. Şair ve edip olup tarih düşürmede ustaydı, bir hayli tarih manzumesi vardır.

Kaynakça

Ârif Hikmet Tezkiresi. Millet Kütüphanesi Ali Emiri Tarih. No: 789. 24.

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri.  C.I. Ankara: Bizim Büro Yay.

Mehmed Süreyya (1311). Sicill-i Osmânî. C. III. İstanbul.

Şemseddin Sâmî. Kâmûsü'l‑A‘lâm (1308). C. III. İstanbul.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1990). "Re'fet Abdullah Bey". C. VII. İstanbul: Dergâh Yay.

Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi (2007). "Re'fet". C. VII. Ankara: AKM Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 07.06.2014
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Târîh

Rezm olup uryân kaçup aldı hisârın Taybe'nin

Şâh Mahmûd'a bu fethin eyleye Yezdân sa'îd

Târîh-i Çeşme

Mefhar-ı tüccâr el-hâcî Alî Aga yapup

Bu musaffâ çeşmeyi sarf itdi zer mânend-i cû

Mü'minîne Re'fet işrâb eyledim târîhini

Gel iç âb-ı kevseri ayn-ı Alî'den sû-be-sû

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul. 99.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1RA'ÛFÎ, Şeyh Seyyid Ra'ûfî Ahmed Efendid. ? - ö. 1748?Doğum YeriGörüntüle
2NA'TÎ, Defterdar Hüseyin Paşa-zâde Mustafa Na'tî Beyd. ? - ö. 1718-19Doğum YeriGörüntüle
3Ahmet Vefik Paşad. 1818 - ö. 1 Nisan 1891Doğum YeriGörüntüle
4VÂZEH/VÂZIH, Mirza Şefid. 1794 - ö. 1852Doğum YılıGörüntüle
5TÂİB, Kazak-zâde İbrahimd. 1794 - ö. 1834\\\'ten sonraDoğum YılıGörüntüle
6SIRRÎ, Mehmed Eğribozlud. 1794 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7BASÎRÎ, Halîl Efendid. 1804-05 - ö. 1865-66Ölüm YılıGörüntüle
8ÂRİF, Ârif Mehmed Paşad. 1808 - ö. 1865Ölüm YılıGörüntüle
9REFÎK, Mustafa Refîk, İstanbullud. 1843 - ö. 1865Ölüm YılıGörüntüle
10MUSTAFA EFENDİ, Bostan-zâded. 1498 - ö. 1570MeslekGörüntüle
11SÂDIK/SÂDIKÎ, Sadreddin-zâde Mehmed Sâdık Efendid. 17 Aralık 1630 - ö. Kasım-Aralık 1709MeslekGörüntüle
12NÂDİRÎ, Abdülganî-zâde Mehmed Nâdir Efendid. 1572 - ö. 17. 02. 1626MeslekGörüntüle
13ZİHNÎ, Zülfikârd. 1858 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14RÂŞİD, Râşid Beyd. ? - ö. 1831Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15GÜLPERÎ HANIMd. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Abdullah Zühtüd. 1869 - ö. 29 Mayıs 1925Madde AdıGörüntüle
17SÜLEYMÂN, Şeyh Süleyman Fâdıld. Mart 1650 - ö. 11 Şubat 1722Madde AdıGörüntüle
18AZÎZ EFENDİ, Hıfzî-zâded. ? - ö. 1731-32Madde AdıGörüntüle