REFÎK

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Kayserilidir. Hakkında kaynaklarda herhangi bir bilgi verilmeyen Refîk mahlaslı bu şairi ancak bir tarih manzumesi dolayısıyla tanıyabiliyoruz. Şuara tezkirelerinde yer alan Refîk mahlaslı şairlerin yaşadıkları dönem bu Refîk’le uyuşmamaktadır. Bu Refîk’in, Kayseri’deki Hacı Halil Efendi’nin hayratı olan çeşme kitâbesindeki tarih manzumesinden (1135/1722-23) 18. yüzyılın başlarında yaşamış olduğu anlaşılmaktadır.

Kaynakça

Diriöz, Meserret ve H. Ali Diriöz (hzl.) (1991). Ahmed Nazif Kayseri Meşhurları (Kayseriyye Meşahiri). Kayseri. 40-44.

Köksal, M. Fatih (1998). Kayserili Divan Şairleri. Kayseri: Geçit Yay. 196-02.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET FATİH KÖKSAL
Yayın Tarihi: 01.01.2014
Güncelleme Tarihi: 17.11.2020

Eserlerinden Örnekler

 

Kıt'a

Habbezâ bu çeşme-i âb-ı hayât

Menba’ı cennetde havz-ı selsebîl

 

Kevsere teşbîh iderdim lezzetin

Olsa şürbünde mizâc-ı zencebîl

 

Sâhibü’l-hayrın teraşşuh eyledi

Cûybâr-ı himmetinden bu sebîl

 

Sûr emîni hem emîn-i matbah ol

Zü’l-himem ayn-ı kerem Hâcı Halîl

 

Oldı istihkâk-ı zâtıyla be-kâm

İtdi Mevlâ rif’at ü kadrin celîl

 

Devr-i Sultân Ahmedî’de eyledi

Hıdmet-i devletde çok sa’y-i cemîl

 

Dâ’imâ hayrâta sâ’î olmağın

Yapdı bu ayn-ı cedîdi bî-’adîl

 

Teşneler sîr-âb-ı lutfı oldular

Olmuş iken suları gâyet kalîl

 

Nükte-i hubbü’l-vatan oldı ıyân

Kayserî olmağla ol zât-ı nebîl

 

Maskat-ı re’si der-i hüccâcda

Olduğın i’lâm ider nâmı Hâlil

 

Cümle on iki birâderden Hudâ

Yûsuf-âsâ eylemiş onu celîl

 

Maksadı ancak budur hayrâtdan

Rahmet ile yâd ola vakt-i rahîl

 

Kevser-i Peygamber’i nûş eylese

Ola cennetde delîli Cebre’il

 

Teşnegâna didi târîhin Refîk

Ayn-ı zemzemdir için âb-ı Halîl - 1135 

(Diriöz, Meserret ve H. Ali Diriöz (hzl.) (1991). Ahmed Nazif Kayseri Meşhurları (Kayseriyye Meşahiri). Kayseri. 43.) 


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ZİHNÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Şerife Katırcıd. 1955 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Ahmet Sıvacıd. 10 Nisan 1954 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4ZİHNÎd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Şerife Katırcıd. 1955 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Ahmet Sıvacıd. 10 Nisan 1954 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7ZİHNÎd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8Şerife Katırcıd. 1955 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9Ahmet Sıvacıd. 10 Nisan 1954 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10ZİHNÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11Şerife Katırcıd. 1955 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12Ahmet Sıvacıd. 10 Nisan 1954 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13ZİHNÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14Şerife Katırcıd. 1955 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15Ahmet Sıvacıd. 10 Nisan 1954 - ö. ?Madde AdıGörüntüle