REFÎK, Mehmed Refîk Efendi, Manisalı

(d. 1786/1201 - ö. 1830/1246)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Manisa'da 1201/1786 senesinde doğdu. Asıl adı Mehmed Refîk Efendi'dir. Şiirlerinde Refîk mahlasını kullandı. Bursalı Osmân Efendi'nin oğludur. Gençlik yıllarında Bursa'ya geldi ve hayatını Bursa'da devam ettirdi. Tahsilini tamamladıktan sonra 1221/1806 senesinde Askerî Kassâm Kalemi'nde kâtiplik yaptı. 1246/1830 senesinde Bursa'da vefat etti.

Fatîn'e göre Refîk'in elde bulunan şiirleri eski tarz üzerine yazılmıştır (1271: 163). Şiirine örnek Fatîn Tezkiresi'ndedir.

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul.

Mehmed Süreyya (1311). Sicill-i Osmânî. C. II. İstanbul.

Şemseddîn Sâmî (1308). Kâmûsü'l‑A‘lâm. C. III. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 28.09.2014

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Gûyiyâ vuslatda dil ammâ ki fürkat her demi

Vaz'-ı nâ-hencâr-ı devr âvâre eyler âdemi

Tesliyet-bahş olamaz derdine pend-i zâhidân

Bir gama ugradı dil bulunmaz aslâ hem-demi

Pek de makbûlüm degil agyâr-ı bed-kirdâr ile

Îd-gehde ol şeh-i hûbânı seyrânım demi

Ben enîs-i mihnet ü dildâr pür-şevk ü tarab

Nagme-senc-i ye's olan bulmaz zamân-ı hurremi

İştiyâkım hazret-i Râgıb Efendi'ye Refîk

İzdiyâd olmakdadır sûz-ı firâk-ı mâtemi

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul. 163.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Us, Hakkı Tarıkd. 1889 - ö. 21 Ekim 1956Doğum YeriGörüntüle
2Saygın Ersind. 05 Şubat 1975 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3FEHMÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4SA\'DÎ, Sâlih Efendid. 1785-1786 - ö. 1829Doğum YılıGörüntüle
5ABDÜLHAK, Abdülhak Molla Efendid. 1786 - ö. 1854Doğum YılıGörüntüle
6HİKMET, Şeyhülislâm Ahmed Ârifd. 1786 - ö. 1859Doğum YılıGörüntüle
7HALÎM, Enderunlud. ? - ö. 1830Ölüm YılıGörüntüle
8SÛZÎd. 1765 - ö. 1830Ölüm YılıGörüntüle
9SA\'ÎD, Sa\'îd Sîret, Şerîf Paşa-zâded. ? - ö. 1830Ölüm YılıGörüntüle
10FUZÛLÎ, Ahmed Fuzûlî Efendid. ? - ö. 1657-58\'den sonraMeslekGörüntüle
11NÂŞİD, Nâşid Safvet Efendid. 1827 - ö. 1855 ds.MeslekGörüntüle
12Tan, M. Turhan (M. Samih Fethi)d. 1885 - ö. 25 Aralık 1939MeslekGörüntüle
13NİHÂNÎ, Muhammed Sâlihd. 1805 - ö. 1888Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14MÂHİR, Mehmed Mâhir Eşref Beyd. ? - ö. 1847-48Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15AŞKÎ, Hacetci-zâde Hüseyin Aşkî Efendid. 1809 - ö. 1889Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16SIDKÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17ŞAH SANEMd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18MUHTARÎ, Emir Hâşimzâde/Hâşimîzâde Seyyid Ahmed Muhtar Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle