REMZÎ, Ali Efendi

(d. ?/? - ö. 1838/1254)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Remzî Ali Efendi, Adanalıdır. Kamusulalam'ın Edirneli yazması yanlıştır (Kurnaz 2001: 374; M. Şemseddin Sami 1996: III/2299​). Öğrenimini İstanbul'da tamamladıktan sonra Haremeyn müfettişi oldu. Bir ara Kudüs mollalığı ya­pan Remzî Ali Efendi, bu görevinden ayrıldıktan sonra 1254/l838 yılında Kudüs'te ve­fat etti (M. Şemseddin Sami 1996: III/2299; Fatîn Dâvud 1271: 165).

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Tezkire-i Hâtimetü’l-Eş'âr. İstanbul: Taşbaskı.

Kurnaz, Cemal-Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Tuhfe-i Nâilî, Mehmet Nail Tuman. C. I. Ankara: Bizim Büro Yay.

M. Şemseddin Sami (1996). Kâmûsü'l-Alam.  C. III. İstanbul: Kaşgar Neşriyat. III/2299.

Mehmed Süreyya (1308-15/ 1890-97). Sicill-i Osmânî. C. II. İstanbul: Matbaa-i Âmire.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 21.03.2014

Eserlerinden Örnekler

Gazel

La'l-i lebine cân u dilin iştihâsı var

Zîrâ o yerde haylice şekker safâsı var (M. Şemseddin Sami 1996: III/2299).

Cennet dinilse mevkiidir kûy-ı dilbere

Ol câda çünki âdeme uçmak hevâsı var (Kurnaz 2001: 1/374).

Nâ-dân hemîşe zevk u safâyı sürer veli

Cevr-i felekden ehl-i dilin iştikâsı var

Bârı cefâ vü mihnet-i gam çekdirirse de

Üftâdesine gâhice lutf u atâsı var

Sâkî getür piyâleyi zeyn eyle meclisi

Sun bâdeyi ki ehl-i dilin ibtilâsı var

Mağrûr idüp vefâsına bir meh-veş âşıkı

Rüsvâ-yı âlem eyledi hayli belâsı var

Ben mübtelâ-yı işve-i bâlâ-yı yâr olup

Sevdâ-yı zülfi başıma düşdü hevâsı var

Tahsîn dinilse lâyık olur Mîr Muhlis'e

Nazm-ı selîsinin nice rengîn-edâsı var

Remzi makâl-i mahlası tanzîre cür'etim

Çünkü kemâl ehline hüsn-i rızâsı var

Fatîn Dâvud (1271). Tezkire-i Hâtimetü’l-Eş'âr. İstanbul: Taşbaskı. 165.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1NECÂTÎ BEY, Îsâd. 1443-1446? - ö. 1509Doğum YeriGörüntüle
2Karayel, Perihand. 1940 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Püsküllüoğlu, Alid. 1 Ocak 1935 - ö. 24 Haziran 2008Doğum YeriGörüntüle
4NECÂTÎ BEY, Îsâd. 1443-1446? - ö. 1509Doğum YılıGörüntüle
5Karayel, Perihand. 1940 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Püsküllüoğlu, Alid. 1 Ocak 1935 - ö. 24 Haziran 2008Doğum YılıGörüntüle
7NECÂTÎ BEY, Îsâd. 1443-1446? - ö. 1509Ölüm YılıGörüntüle
8Karayel, Perihand. 1940 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9Püsküllüoğlu, Alid. 1 Ocak 1935 - ö. 24 Haziran 2008Ölüm YılıGörüntüle
10NECÂTÎ BEY, Îsâd. 1443-1446? - ö. 1509MeslekGörüntüle
11Karayel, Perihand. 1940 - ö. ?MeslekGörüntüle
12Püsküllüoğlu, Alid. 1 Ocak 1935 - ö. 24 Haziran 2008MeslekGörüntüle
13NECÂTÎ BEY, Îsâd. 1443-1446? - ö. 1509Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Karayel, Perihand. 1940 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Püsküllüoğlu, Alid. 1 Ocak 1935 - ö. 24 Haziran 2008Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16NECÂTÎ BEY, Îsâd. 1443-1446? - ö. 1509Madde AdıGörüntüle
17Karayel, Perihand. 1940 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18Püsküllüoğlu, Alid. 1 Ocak 1935 - ö. 24 Haziran 2008Madde AdıGörüntüle