REMZÎ, Osman Remzî Efendi

(d. ?/? - ö. 1137/1724-25)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Tekirdağ'da doğdu. Şair Bezmî Mehmed'in kardeşidir. 1137/1724-25'te vefat etti.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Sicill-i Osmanî. C.4. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 1375.

Çiftçi, Ömer (hzl.) Hatîmetü'l-Eş'âr (Fatin Tezkiresi). http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10736,metinpdf.pdf?0. [erişim tarihi:10.05.2014].195.

Odabaşı, Mihrican (hzl.) (2009). Tuhfe-i Nâilî Metin ve Muhteva 1. Cilt S.234-467. Yüksek Lisans Tezi. Sivas: Cumhuriyet Üniversitesi. 197.

Sarıkaya, Orhan (2007). Tezkirecilik Geleneği İçerisinde Fatîn Tezkiresi. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi. 304.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YASEMİN MUMCU
Yayın Tarihi: 14.05.2014
Güncelleme Tarihi: 17.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Ey gönül ister isen itmege kesb-i hasene

Nazar-ı pâk ile bak mushaf-ı vech-i hasene

Kızıl elmaya degişmem zekanın sultânım

Gerdenin Ak Deniz'e la'lini mülk-i Yemen'e

Hâl-ı Hindûna olur mu Habeş iklîmi bahâ

Çîn-i zülfün viren aldandı Hıtâ vü Hoten'e

Oldu pâ-der-gil-i aşk ol dahi âzâde iken

Fâhte vasf idecek kaddini serv-i çemene

Yâd-ı mir'ât-ı ruh u kand-ı lebinle Remzî

Şimdi nevbet mi virir tûti-i şeker-şikene

(Sarıkaya, Orhan (2007). Tezkirecilik Geleneği İçerisinde Fatîn Tezkiresi. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi. 304.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1FETHÎ, Ahmed Fethîd. 1846-1847 - ö. 1902Doğum YeriGörüntüle
2ZAHMÎd. ? - ö. 19. yy.Doğum YeriGörüntüle
3SENÂÎ, Tekfurdağlıd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4FETHÎ, Ahmed Fethîd. 1846-1847 - ö. 1902Doğum YılıGörüntüle
5ZAHMÎd. ? - ö. 19. yy.Doğum YılıGörüntüle
6SENÂÎ, Tekfurdağlıd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7FETHÎ, Ahmed Fethîd. 1846-1847 - ö. 1902Ölüm YılıGörüntüle
8ZAHMÎd. ? - ö. 19. yy.Ölüm YılıGörüntüle
9SENÂÎ, Tekfurdağlıd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10FETHÎ, Ahmed Fethîd. 1846-1847 - ö. 1902Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11ZAHMÎd. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12SENÂÎ, Tekfurdağlıd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13FETHÎ, Ahmed Fethîd. 1846-1847 - ö. 1902Madde AdıGörüntüle
14ZAHMÎd. ? - ö. 19. yy.Madde AdıGörüntüle
15SENÂÎ, Tekfurdağlıd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle