REMZî, Remzî Abdullâh Efendi

(d. ?/? - ö. 1749-50/1163)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl adı Abdullah'tır. Müderristi. 1163/1749-50'de vefat etti ve Eğrikapı'da defnedildi.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) Sicill-i Osmanî. C.4. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 1374.

Kaya, Resul (hzl.) (2008). Mehmet Nâil Tuman ve Tuhfe-i Nâilî'si (İnceleme-Metin-İndeks Sayfa 301-400). Yüksek Lisans Tezi. Balıkesir: Balıkesir Üniversitesi. 198.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YASEMİN MUMCU
Yayın Tarihi: 14.05.2014

Eserlerinden Örnekler