REMZİYE BACI

(d. 1890 / ö. 1946)
tekke şairi
(Tekke / 20. Yüzyıl / Türkiye Dışı)

Remziye Bacı 1890 yılında Drama'da doğmuştur. Rumeli sahasındaki Bektaşî kadın şairler arasındadır. Drama şehrinin ileri gelenlerinden Hüseyin Bey'in kızıdır. Ablası Necmiye Bacı ile birlikte İzmir'in Karataş semtinde yaşar. 1946 yılında İzmir'de vefat etmiştir (Yenisey 1946: 45; Tural 2007: 322; Cunbur 2011: 282; Turan, Saluk, Ünalan 2014: 402; Özmen 1998: 133).

Mahlası Remziye olan şairin elde bulunan tek şiiri Tavaslı Hâkî Baba için kardeşi Necmiye Bacı ile birlikte yazdıkları nefestir. Bu şiir dışında başka bir şiirinin bulunduğu herhangi bir kaynağa rastlanmaz. Şiirden yola çıkarak Hâkî Baba'dan el aldığı ve tarikata girdiği anlaşılır. Söz konusu bu nefeste Bektaşilik tarikatı ayinlerinde önem arz eden sohbet, cem, kurban kesme gibi âdetlere değinilir. Bu şiir 7'li hece ölçüsüyle yazılmış, dili oldukça basit ve estetikten uzak bir şiirdir (Yenisey 1946: 45; Tural 2007: 322; Özmen 1998: 133).

Kaynakça

Cunbur, Müjgân (2011). Osmanlı Dönemi Türk Kadın Şairleri. Ankara: Türkkad-Türk Kadınları Kültür Derneği Genel Merkezi Yayınları No: 28.

Özmen, İsmail (1998). "Remziye Bacı". Alevi-Bektaşi Şiirleri Antolojisi. C. 5. Ankara: Kültür Bakanlığı Yay. 133-134.

Tural, Sadık (2007). "Remziye Bacı". Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 7. Ankara: AKM Yay. 322.

Turan, Fatma Ahsen, Reyhan G. Saluk, Özlem Ünalan (2014). Geçmişten Günümüze Sazda ve Sözde Usta Kadınlar. Ankara: Gazi Kitabevi.

Yenisey, Fazıl (1946). Bektaşi Kadın Şairlerimiz. İzmir: Pazar Neşriyat:

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: BÜNYAMİN TAN
Yayın Tarihi: 25.11.2018
Güncelleme Tarihi: 10.12.2020

İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Hilmi Yücebaşd. 1915 - ö. 21 Şubat 1996Doğum YeriGörüntüle
2Mehmet Sıtkıd. 1882 - ö. 19 Mayıs 1932Doğum YeriGörüntüle
3Sadi Yaver Atamand. 23 Nisan 1906 - ö. 10 Aralık 1994Doğum YeriGörüntüle
4RAHİME HATUNd. 1890 - ö. 1920Doğum YılıGörüntüle
5Mehmet Behçet Yazard. 1890 - ö. 2 Temmuz 1980Doğum YılıGörüntüle
6Hasan Basri Lostard. 1890 - ö. 25 Ekim 1946Doğum YılıGörüntüle
7Güzide Sabri Aygünd. 1886 - ö. 1946Ölüm YılıGörüntüle
8Muzaffer Tayyip Uslud. 1922 - ö. 3 Temmuz 1946Ölüm YılıGörüntüle
9Ömer Bedrettin Uşaklıd. 1904 - ö. 24 Şubat 1946Ölüm YılıGörüntüle
10HİSÂLÎ, Hisâlî Çelebid. ? - ö. 1618MeslekGörüntüle
11TURÂBÎ, Şuayb Efendid. ? - ö. 1524MeslekGörüntüle
12ŞEYHÎ, Tayyib-zâde Mehmed Efendid. ? - ö. 1591MeslekGörüntüle
13FETHÎ, Fethî Müdütd. 1895 - ö. 1978Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14(DAKUKLU) REŞİT ALİd. 1918 - ö. 19.07.1975Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ADVİYE BACI, Adviye Kocad. 1930 - ö. 17.10.1997Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16TAL’ATÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17NECÎB, İbrahim Beyd. 1763-64 - ö. 1818-19Madde AdıGörüntüle
18DERÛNÎ, Derûnî Çelebid. ? - ö. 1561Madde AdıGörüntüle