REMZİYE BACI

(d. 1890 / ö. 1946)
tekke şairi
(Âşık ve Tekke / 20. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Remziye Bacı 1890 yılında Drama'da doğmuştur. Doğum tarihi tam olarak bilinmez. Rumeli sahasındaki Bektaşî kadın şairler arasındadır. Drama şehrinin ileri gelenlerinden Hüseyin Bey'in kızıdır. Ablası Necmiye Bacı ile birlikte İzmir'in Karataş semtinde yaşar. 1946 yılında İzmir'de vefat eder (Yenisey 1946: 45; Tural 2007: 322; Cunbur 2011: 282; Turan, Saluk, Ünalan 2014: 402; Özmen 1998: 133).

Mahlası Remziye olan şairin elde bulunan tek şiiri Tavaslı Hâkî Baba için kardeşi Necmiye Bacı ile birlikte yazdıkları nefestir. Bu şiir dışında başka bir şiirinin bulunduğu herhangi bir kaynağa rastlanmaz. Şiirden yola çıkarak Hâkî Baba'dan el aldığı ve tarikata girdiği anlaşılır. Söz konusu bu nefeste Bektaşilik tarikatı ayinlerinde önem arz eden sohbet, cem, kurban kesme gibi âdetlere değinilir. Bu şiir 7'li hece ölçüsüyle yazılmış, dili oldukça basit ve estetikten uzak bir şiirdir (Yenisey 1946: 45; Tural 2007: 322; Özmen 1998: 133).

Kaynakça

Cunbur, Müjgan (2011). Osmanlı Dönemi Türk Kadın Şairleri. Ankara: Türkkad-Türk Kadınları Kültür Derneği Genel Merkezi Yayınları No:28.

Özmen, İsmail (1998). "Remziye Bacı". Alevi-Bektaşi Şiirleri Antolojisi. C. 5. Ankara: Kültür Bakanlığı Yay., s. 133-134.

Tural, Sadık (2007). "Remziye Bacı". Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 7. Ankara: AKM Yayını, s.322.

Turan, Fatma Ahsen, Reyhan G. Saluk, Özlem Ünalan (2014). Geçmişten Günümüze Sazda ve Sözde Usta Kadınlar. Ankara: Gazi Kitapevi.

Yenisey, Fazıl (1946). Bektaşi Kadın Şairlerimiz. İzmir: Pazar Neşriyat:

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: BÜNYAMİN TAN
Yayın Tarihi: 25.11.2018

İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HAVVA BACId. 1906? - ö. 1946'dan sonraDoğum YeriGörüntüle
2KÂZIM, Hüseyin Kâzım Efendid. 1814 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Mehmet Sıtkıd. 1882 - ö. 19 Mayıs 1932Doğum YeriGörüntüle
4Süleyman Sudid. 1890 - ö. 1933Doğum YılıGörüntüle
5AĞCA GÜLAĞCA KIZId. 1890 - ö. 1971Doğum YılıGörüntüle
6Yazar, Mehmet Behçetd. 1890 - ö. 2 Temmuz 1980Doğum YılıGörüntüle
7DUR ABDAL, Abdullah Yükseld. 1881 - ö. 1946Ölüm YılıGörüntüle
8NECMİYE BACId. 1890 (?) - ö. 1946'dan sonraÖlüm YılıGörüntüle
9AHMED CELALEDDİN DEDE, Ahmet Celalettin Baykarad. 1853 - ö. 1946Ölüm YılıGörüntüle
10HİLALİ, Abdurrahman Sarıoğlud. 1908 - ö. 1975MeslekGörüntüle
11BAKİ, Baki Arsland. 1934 - ö. ?MeslekGörüntüle
12NURETTİN, Nurettin Başerd. 1910 - ö. 1993MeslekGörüntüle
13HINDI MEMMEDd. 1895 - ö. 1968Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14SORSAVUŞ, Ali Rıza Öztürkd. 1948 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15HÜSEYİN SÜMMÂNÎOĞLU, Hüseyin Yazıcıd. 15.08.1937 - ö. -Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16SÂKİNE HATUN, Sakine Bacıd. 1840 - ö. 1935Madde AdıGörüntüle
17TÜRKMEN KIZI/SIDIKA BACI, Sıdıka Yükseld. 1940 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18DURSUNE BACI, Dursune Aksud. 1962-1963 - ö. 1999Madde AdıGörüntüle