REŞADÎ/MAHMUD, Kafzâde Mahmud Reşâdî Efendi b. Kaf Şemseddin Ahmed Çelebi b. Mustafa Efendi b. Mehmed Efendi b. Nasrullah Efendi b. İshak Efendi.

(d. ?/? - ö. 1554/962)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Künyesi Mahmud Reşâdî Efendi b. Kaf Şemseddin Ahmed Çelebi b. Mustafa Efendi b. Mehmed Efendi b. Nasrullah Efendi b. İshak Efendi’dir. Asıl adı Mahmud’dur. Şiirlerinde Reşâdî veya Mahmud mahlaslarını kullanmıştır. Şemseddin Ahmed Efendi’nin oğlu ve Kaf-zâde Fâizî’nin amcasıdır. 962/1554 tarihinde vefat etti. Kâmî’nin “Ola sarây-ı Firdevs cây ü makâm-ı Mahmûd” mısraı vefatına tarih düşürülmüştür. Vefatının Sicill-i Osmânî’de 960/1553 olarak gösterilmesi yanlıştır.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyya Sicill-i Osmanî. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

Kayabaşı, Bekir (1996). Kafzade Faizî’nin Zübdetü’l-Eşârı. Doktora Tezi. Malatya: İnönü Üniversitesi.

Tuman, Mehmet Nail (2001). Tuhfe-i Nâilî. Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. VOLKAN KARAGÖZLÜ
Yayın Tarihi: 16.08.2014

Eserlerinden Örnekler

Sanma oldukça tehî itdi sadâlar izhâr

Hasret-i bâde ile humlar ider nâle vü zâr

Mâlik-i dînârlar reşk eyler istiğnâmuza

Biz kana’at cevheriyle kîmiyâya mâliküz

Ben olduğumçün evc-i muhabbetde şâh-bâz

Ağyâr-ı rû-siyeh başuma üşdi zâğ-veş

Kayabaşı, Bekir (1996). Kafzade Faizî’nin Zübdetü’l-Eşârı. Doktora Tezi. Malatya: İnönü Üniversitesi. 309.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1İBN-İ İSA, İlyas Saruhanîd. 1496-1497 - ö. 1553-1554Ölüm YılıGörüntüle
2MEŞREBÎ, Bıçakcızâde Meşrebî Çelebid. ? - ö. 1554-1555Ölüm YılıGörüntüle
3UBEYDÎ/ABDÎ, Müeyyedzâde Abdî Çelebid. ? - ö. 1554Ölüm YılıGörüntüle
4KOCA OSMAN/FERÂGÎ, Abdülbâkî Beyzâde Koca Osman Ferâgî Paşad. ? - ö. 1605Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
5HALÎLÎ-İ ACEMd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
6SÜLEYMANEGÎZÂDE/ SÜLEYMANBEGZÂDE, Dânişî Pîrî Çelebid. ? - ö. 1561Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
7HÂLEDÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
8SIDKÎ, Hasırî-zâde Şeyh Süleymân Sıdkî Efendid. 1796 - ö. 1837Madde AdıGörüntüle
9MEHMED ARİFd. 1846 - ö. 1898Madde AdıGörüntüle