REŞÎD, Mehmed

(d. ?/? - ö. 1146/1733-34)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl adı Mehmed’dir. İstanbul Üsküdar’da doğdu. Şair İbrâhim Sırrı’nın akrabalarındandır. Sarây-ı Atik’te teberdar, daha sonra da mütevelli oldu. Kalemden yetişen şair, ilerleyen yıllarda Divan tarihçisi tayin edildi.Reşîd, ömrünün sonuna doğru perişan bir hâlde tasavvufa yönelip Halvetiyye’den A’rec Hasan Efendi’ye bağlandı ve bu perişan durumundan kurtuldu. Şairin vefat tarihi bazı kaynaklarda 1142 (Erdem 1994: 129; Kurnaz vd. 2001: 346) olarak verilmesine rağmen; diğer kaynaklar göz önüne alındığında Reşîd’in 1146/1733-34’te İstanbul’da vefat ettiğini söylemek daha doğru olacaktır.

Kaynaklarda eserlerine dair bir bilgiye rastlanılmamaktadır. Ancak tezkirelerde birkaç gazel ve na’t örneğine yer verilmiştir. Reşîd’in beğenilen lügazlarına ise farklı kütüphanelerdeki şiir mecmualarından ulaşmak mümkündür. Reşîd, şairliğinin yanında musiki ilminde de maharetliydi. Ürettiği yeni besteleri devrinde beğeni topladı. Ancak o daha çok lügazları ile meşhur oldu. Sâlim, şairin gazel ve kasidelerinin makbul olduğunu söylerken lügazlarının da güzelliğinden bahseder (İnce 2005: 352). 

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyya Sicill-i Osmanî. C.5. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî. Ankara: AKM Yay.

Erdem, Sadık (hzl.) (1994). Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâ’sı, İnceleme-Tenkidli Metin-İndeks-Sözlük. Ankara: AKM Yay.

İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü’ş-Şu’arâ Sâlim Efendi. Ankara : AKM Yay.

İpekten, Haluk, Mustafa İsen, Recep Toparlı, Naci Okçu ve Turgut Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KB Yay.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.I. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ ŞERİFE AKPINAR
Yayın Tarihi: 15.07.2013
Güncelleme Tarihi: 17.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Lügaz

Nedür ol turfa kal’a-i zîbâ

Leşkeri lâ-yü’ad ve lâ-yuhsâ

Cevfi gerd-i gubârdan ‘ârî

Var derûnunda nâle vü zârî

Yâl ü bâli yerinde bir mahbûb

 Nîş-i âzârı da anın mergûb

Ana ‘ibret gözüyle bir hoş bak

Var derûnunda nice tâk u revâk

Kaçmak isterse olamaz pûyân

Yetişir hâsılı ol şahsı kovan

(Cevap: Kovan)

(İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü’ş-Şu’arâ Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay. 352.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1RIZAd. 1848-1849 - ö. 01.03.1920Doğum YeriGörüntüle
2NÛRÎ, Mehmed Nurî Efendid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3YÜMNÎ, Mustafa Efendid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4RIZAd. 1848-1849 - ö. 01.03.1920Doğum YılıGörüntüle
5NÛRÎ, Mehmed Nurî Efendid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6YÜMNÎ, Mustafa Efendid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7RIZAd. 1848-1849 - ö. 01.03.1920Ölüm YılıGörüntüle
8NÛRÎ, Mehmed Nurî Efendid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9YÜMNÎ, Mustafa Efendid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10RIZAd. 1848-1849 - ö. 01.03.1920Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11NÛRÎ, Mehmed Nurî Efendid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12YÜMNÎ, Mustafa Efendid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13RIZAd. 1848-1849 - ö. 01.03.1920Madde AdıGörüntüle
14NÛRÎ, Mehmed Nurî Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15YÜMNÎ, Mustafa Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle