REŞÎK, Reşîk Efendi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Tire’de doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. Tire mahkemesinde kâtiplik yaptı. Vefat tarihi bilinmemektedir. Mecmua-ı Eş‘âr’ından 1181/1767-68 yılında hayatta olduğu anlaşılmaktadır.

Osmanlı Müellifleri (Mehmed Tâhir 2000: 193)’ne göre kendi hattıyla Mecmua-ı Eş‘âr’ı bulunmaktadır.

Kaynakça

Bursalı Mehmed Tâhir (2000). Osmânlı Müellifleri. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay. 193.

Cunbur, Müjgân (2007). “Reşîk”. Türk Dünyası Ortak Edebiyatı, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 7. Ankara: AKM Yay. 335.

Kurnaz, Cemâl, M. Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. I-II. Ankara: Bizim Büro Yay. 351.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 14.06.2014

Eserlerinden Örnekler

(Gazel)

Sürûr-ı kalbe her dem rü’yet-i dil-dârdır ba‘is

Neşât-ı andelîbe behcet-i gülzârdır ba‘is

Cihânda ehl-i dil dâ’im esîr-i dâm-ı mihnetdir

Belî tûtîye habse sükkerîn-güftârdır ba‘is

Takarrub mümkün olmaz kesret-i agyârdan yâra

Ki bülbül nahl-i gülden iftirâka hârdır ba‘is

Reşîkâ urmaga hep sûziş-i feryâd u âhımla

Bu deff-i sînemi bir âteşîn-ruhsârdır ba‘is

Bursalı Mehmed Tâhir (2000). Osmânlı Müellifleri. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay. 193.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1MUSTAFA EFENDİ, Bostanzâded. 1498 - ö. 1570Doğum YeriGörüntüle
2ALİ, Ali Çelebid. ? - ö. 1543Doğum YeriGörüntüle
3MU’AMMÂYÎ, Alî Çelebi, Alî Bâlî, Selanikî Mu’ammâyîd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4MUSTAFA EFENDİ, Bostanzâded. 1498 - ö. 1570Doğum YılıGörüntüle
5ALİ, Ali Çelebid. ? - ö. 1543Doğum YılıGörüntüle
6MU’AMMÂYÎ, Alî Çelebi, Alî Bâlî, Selanikî Mu’ammâyîd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7MUSTAFA EFENDİ, Bostanzâded. 1498 - ö. 1570Ölüm YılıGörüntüle
8ALİ, Ali Çelebid. ? - ö. 1543Ölüm YılıGörüntüle
9MU’AMMÂYÎ, Alî Çelebi, Alî Bâlî, Selanikî Mu’ammâyîd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10MUSTAFA EFENDİ, Bostanzâded. 1498 - ö. 1570MeslekGörüntüle
11ALİ, Ali Çelebid. ? - ö. 1543MeslekGörüntüle
12MU’AMMÂYÎ, Alî Çelebi, Alî Bâlî, Selanikî Mu’ammâyîd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13MUSTAFA EFENDİ, Bostanzâded. 1498 - ö. 1570Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ALİ, Ali Çelebid. ? - ö. 1543Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15MU’AMMÂYÎ, Alî Çelebi, Alî Bâlî, Selanikî Mu’ammâyîd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16MUSTAFA EFENDİ, Bostanzâded. 1498 - ö. 1570Madde AdıGörüntüle
17ALİ, Ali Çelebid. ? - ö. 1543Madde AdıGörüntüle
18MU’AMMÂYÎ, Alî Çelebi, Alî Bâlî, Selanikî Mu’ammâyîd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle