REŞKÎ, HALİL REŞKÎ EFENDİ

(d. ?/? - ö. 1718-19/1131)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl adı Halil’dir. İstanbul’da doğdu. 1131/1718-19 yılında vefat etti.

Reşkî’nin herhangi bir eserinin olup olmadığı hakkında kaynaklarda bilgi bulunmadığı gibi şairliği üzerine de herhangi bir değerlendirme yapılmamıştır.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1998). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî (Yâhud Tezkîre-i Meşâhir-i Osmânî). C. 5. İstanbul: Kültür Bakanlığı-Tarih Vakfı Ortak Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî- Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 1. Ankara: Bizim Büro Yay.

Özcan, Abdulkadir (hzl.) (1989). Şakâ’ik-i Nu’mâniyye ve Zeyilleri 4. “Vakâyiü’l-Fudalâ II-III”. Şeyhî Mehmed Efendi. İstanbul: Çağrı Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 25.07.2014

Eserlerinden Örnekler

Nâ-tamam Gazel

Hevâ-yı ‘aşk ile çün bahr-i pür-hurûş olalum

Bu rûzda bitmez mi kim hamûş olalum (vezin tutarsız)

Zuhûr-ı hatt-ı ruhun mâtem oldı ‘uşşâka

Bu kara günler içün hep siyâh-pûş olalum

Ko Reşkî nâle vü feryâd tâ-be-hengâmı

Hezârveş dem-i nev-rûzda çeşm (ü) gûş olalum

Özcan, Abdulkadir (hzl.) (1989). Şakâ’ik-i Nu’mâniyye ve Zeyilleri 4. “Vakâyiü’l-Fudalâ II-III”. Şeyhî Mehmed Efendi. İstanbul: Çağrı Yay. 740-41.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Aksoy, Fahird. 17 Mart 1917 - ö. 3 Ocak 2008Doğum YeriGörüntüle
2HİLMÎ, Ördekzâde Osman Hilmî Efendid. ? - ö. 1719-20Doğum YeriGörüntüle
3MEDHÎ, Haydar-zâde Medhî Çelebid. ? - ö. 1563'ten önceDoğum YeriGörüntüle
4Aksoy, Fahird. 17 Mart 1917 - ö. 3 Ocak 2008Doğum YılıGörüntüle
5HİLMÎ, Ördekzâde Osman Hilmî Efendid. ? - ö. 1719-20Doğum YılıGörüntüle
6MEDHÎ, Haydar-zâde Medhî Çelebid. ? - ö. 1563'ten önceDoğum YılıGörüntüle
7Aksoy, Fahird. 17 Mart 1917 - ö. 3 Ocak 2008Ölüm YılıGörüntüle
8HİLMÎ, Ördekzâde Osman Hilmî Efendid. ? - ö. 1719-20Ölüm YılıGörüntüle
9MEDHÎ, Haydar-zâde Medhî Çelebid. ? - ö. 1563'ten önceÖlüm YılıGörüntüle
10Aksoy, Fahird. 17 Mart 1917 - ö. 3 Ocak 2008Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11HİLMÎ, Ördekzâde Osman Hilmî Efendid. ? - ö. 1719-20Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12MEDHÎ, Haydar-zâde Medhî Çelebid. ? - ö. 1563'ten önceAlan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13Aksoy, Fahird. 17 Mart 1917 - ö. 3 Ocak 2008Madde AdıGörüntüle
14HİLMÎ, Ördekzâde Osman Hilmî Efendid. ? - ö. 1719-20Madde AdıGörüntüle
15MEDHÎ, Haydar-zâde Medhî Çelebid. ? - ö. 1563'ten önceMadde AdıGörüntüle