RESMÎ, Şeyh İsmail Resmî Efendi

(d. ?/? - ö. 1109/1679)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Rumeli'de doğan Resmî'nin asıl adı İsmail'dir. Halvetiye tarikatına intisap etmiştir. Safâyî, Resmî'yi sofu görünüşlü, derviş ve kalender yüzlü bir olarak tarif ederken, şiirlerinin de "sade" ve "sufiyane" olduğunu belirtir.. Diğer tezkirelerde olmayan bu bilgilerden, Mustafa Safayî'nin şair Resmî ile tanışıklığı olduğu hissesilmektedir. 

Harem ağlarından Musahib Bilal Ağa, Edirne'de bir çeşme bina ettirince zamanın şairleri tarih manzumesi kaleme aldılar. Resmî'nin kaleme aldığı Arapça, "Te'âl işreb mine's-semâi'l-musaffâ" tarih mısraı beğenilerek çeşme üzerine yazdırılır.

1109/1679 yılında vefat eden Resmî'nin şiirleri tasavvufîdir.

 

Kaynakça

Abdulkadiroğlu, Abdulkerim (hzl.) (1999). İsmail Belîğ Nuhbetü’l-Âsâr Li-Zeyli Zübdeti’l-Eş’âr. Ankara: AKM Yay. 114

Bursalı Mehmed Tâhir (2000). Osmanlı Müellifleri ve Ahmed Remzi Akyürek Miftâhu’l-Kütüb Ve Esâmî-i Müellifîn Fihristi. Ankara: Bizim Büro Basımevi.

Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî: Nuhbetü’l-Âsâr Min Fevâ’idi’l-Eş’âr İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay. 239.

İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü’ş-Şu‘arâ Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay. 349.

Kurnaz, Cemal-Mustafa Tatcı (hzl.). (2001). Tuhfe-i Nâilî, Mehmet Nâil Tuman. Ankara: Bizim Büro Yay.

Mehmed Süreyyâ (1308-15/ 1890-97). Sicill-i Osmânî. C. I-IV. İstanbul: Matbaa-i Âmire. 

Müstakimzade Süleyman Sadeddin (2000). Mecelletü’n-Nisâb fi’n-Nisbi ve’l-Künâ ve’l-Elkâb (Tıpkı Basım). Ankara: KB Yay.

Özcan, Abdulkadir (hzl.) (1989). Şeyhî Mehmed Efendi Şakâ’ik-i Nu’mâniyye ve Zeyilleri “Vakâyiü’l-Fuzalâ”. C. 3. İstanbul: Çağrı Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 05.01.2015
Güncelleme Tarihi: 26.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Felekde dûd-ı âhum ol meh-i mümtâza dâ'irdür

Zemînde cûy-ı eşküm pây-ı serv-i nâza dâ'irdür

(Abdulkadiroğlu, Abdulkerim (hzl.) (1999). İsmail Belîğ Nuhbetü’l-Âsâr Li-Zeyli Zübdeti’l-Eş’âr. Ankara: AKM Yay. 114).


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1GÂZÎd. ? - ö. 1665Doğum YeriGörüntüle
2KABASAKAL MEHMEDd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3NECİPd. 1881? - ö. 1940Doğum YeriGörüntüle
4GÂZÎd. ? - ö. 1665Doğum YılıGörüntüle
5KABASAKAL MEHMEDd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6NECİPd. 1881? - ö. 1940Doğum YılıGörüntüle
7GÂZÎd. ? - ö. 1665Ölüm YılıGörüntüle
8KABASAKAL MEHMEDd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9NECİPd. 1881? - ö. 1940Ölüm YılıGörüntüle
10GÂZÎd. ? - ö. 1665Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11KABASAKAL MEHMEDd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12NECİPd. 1881? - ö. 1940Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13GÂZÎd. ? - ö. 1665Madde AdıGörüntüle
14KABASAKAL MEHMEDd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15NECİPd. 1881? - ö. 1940Madde AdıGörüntüle