RESMÎ, Seyyid Mustafa Resmî Efendi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl adı Mustafa'dır. İstanbul'da doğdu. Reisülküttap Mesnevi şarihi Sarı Abdullah'ın oğludur. Gençliğince kâtiplik konusunda kendisini ilerleterek cebeciler kâtibi oldu. Safâyî'ye göre "şair oğlu şairdir". Safâyî, Tezkiresi'nde Resmî'nin şiir örneği olarak bir beyte yer verir.

Kaynakça

Bursalı Mehmed Tâhir (2000). Osmanlı Müellifleri ve Ahmed Remzi Akyürek Miftâhu’l-Kütüb Ve Esâmî-i Müellifîn Fihristi. Ankara: Bizim Büro Basımevi..

Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî: Nuhbetü’l-Âsâr Min Fevâ’idi’l-Eş’âr İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay. 204

Kurnaz, Cemal ve M. Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Mehmed Süreyyâ (1308-15/ 1890-97). Sicill-i Osmânî. C. I-IV. İstanbul: Matbaa-i Âmire. 

Müstakimzade Süleyman Sadeddin (2000). Mecelletü’n-Nisâb fi’n-Nisbi ve’l-Künâ ve’l-Elkâb(Tıpkı BasımAnkara ). KB Yay.

Özcan, Abdulkadir (hzl.) (1989). Şeyhî Mehmed Efendi Şakâ’ik-i Nu’mâniyye ve Zeyilleri “Vakâyiü’l-Fuzalâ”. C. 3. İstanbul: Çağrı Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 05.01.2015

Eserlerinden Örnekler

Âşüfteligin sorma ben âşık-ı şeydânun

Hûşyâr ola mümkin mi mest-i mey-i hicrânun

(Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî: Nuhbetü’l-Âsâr Min Fevâ’idi’l-Eş’âr İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay. 204)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1SA'ÎD, Ahmed Sa'îd Efendid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2RESÂ, Galatalı/Bursalı Mehmed Resâ Efendid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3YEKSÂN, Mahmûd Efendid. 1756-59? - ö. 1813-14'ten sonraDoğum YeriGörüntüle
4SA'ÎD, Ahmed Sa'îd Efendid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5RESÂ, Galatalı/Bursalı Mehmed Resâ Efendid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6YEKSÂN, Mahmûd Efendid. 1756-59? - ö. 1813-14'ten sonraDoğum YılıGörüntüle
7SA'ÎD, Ahmed Sa'îd Efendid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8RESÂ, Galatalı/Bursalı Mehmed Resâ Efendid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9YEKSÂN, Mahmûd Efendid. 1756-59? - ö. 1813-14'ten sonraÖlüm YılıGörüntüle
10SA'ÎD, Ahmed Sa'îd Efendid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11RESÂ, Galatalı/Bursalı Mehmed Resâ Efendid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12YEKSÂN, Mahmûd Efendid. 1756-59? - ö. 1813-14'ten sonraMeslekGörüntüle
13SA'ÎD, Ahmed Sa'îd Efendid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14RESÂ, Galatalı/Bursalı Mehmed Resâ Efendid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15YEKSÂN, Mahmûd Efendid. 1756-59? - ö. 1813-14'ten sonraAlan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16SA'ÎD, Ahmed Sa'îd Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17RESÂ, Galatalı/Bursalı Mehmed Resâ Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18YEKSÂN, Mahmûd Efendid. 1756-59? - ö. 1813-14'ten sonraMadde AdıGörüntüle