RİF'AT AĞA, Saltoğlu, Elbistanlı

(d. 1253/1837 - ö. 1329/1911)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

1253/1837 senesinde Elbista'nda doğdu. Saltoğulları ailesinden Hacı Mehmed Ağa'nın oğludur. Dedesinin Durmuş Ağa, onun babasının da Hacı İbrâhim olduğu bilinmektedir. Annesinin adı da Hatice Hanım'dır. Küçük yaşta babasını kaybettiği için tahsilini tamamlayamadı. Kendi kendisini yetiştirdi. Elbistan'da belediye başkanlığı, Afşin'de nahiye müdürlüğü yaptı.

Rif'at Ağa, 15-16 yaşlarında iken hece vezniyle şiirler yazmaya başlamış, daha sonra Fuzûlî'nin etkisiyle tasavvufa yönelmiş ve şiirlerini aruzla yazmaya yönelmiştir. Rif'at'ın memleketinden dışarı çıkmamış olmakla birlikte geniş bir kültür edindiği şiirlerinden anlaşılmaktadır. 140 kadar gazel, kaside vb. türde şiirinin olduğu, Farsça şiirlerinin de bulunduğu bildirilmektedir (Çiftçi 2000: 259). Rif'at Ağa'nın şiirlerinden 76 tanesi torunu A. İskender Saltoğlu tarafından Mutasavvıf Divan Şairi Saltoğlu Rifat adıyla yayımlandı (Bursa 1964).

Kaynakça

Cunbur, Müjgan (2007). "Rif'at Ağa". Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. VII. Ankara: AKM Yay. 356.

Çiftçi, Cemil (2000). Maraşlı Şairler Yazarlar Alimler. İstanbul: Kitabevi Yay.

Saltoğlu, A. İskender (1964). Mutasavvıf Divan Şairi Saltoğlu Rifat. Bursa: Vilayet Matbaası.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 01.08.2014
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Yanar cânım özümden gözleri hummârı gördükçe

Akar kanım gözümden gamze-i hûn-hârı gördükçe

Gümân eyler gönül elbette var bir kenz-i lâ-yefnâ

Kenâr-ı kişver-i hüsnünde zülf-i mârı gördükçe

Özüm gayb eylerim ol demde efkârım olur teşvîş

Der-i lutfunda ol agyâr-ı bed-efkârı gördükçe

Kavî tut bülbül-i dil çekmesün el dâmen-i gülden

Terennüm-sâz-ı şekvâ olma zahm-ı hârı gördükçe

Nişân et sînemi mahzûz olam ben ol nazar-gâha

Gönül yüz görmek ister ey gözüm bahârı gördükçe

Gözün handân olur hâl-i perîşânıma bakdıkça

Tabîb elbet olur mahzûz bir bîmârı gördükçe

Sana âşüftelerden var mı bir Rif'at gibi cânâ

Çalar bin sâz-ı sîne hançer-i âzârı gördükçe

(Çiftçi, Cemil (2000). Maraşlı Şairler Yazarlar Alimler. İstanbul: Kitabevi Yay. 260.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HÜSEYİNd. 1900? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2TEKİNÎ/DOST TEKİN, Tekin Polatd. 1979 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3DEVAÎ, Mustafa Çıplakd. 1957 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4FETHÎ, Mustafa Fethid. 1837 - ö. 28.12.1922Doğum YılıGörüntüle
5FETHÎ, Abdulfettâh Efendid. 1837 - ö. 1899Doğum YılıGörüntüle
6FEYZÎ, Ahmedd. 1837 - ö. 1909Doğum YılıGörüntüle
7ENVERd. 1828 - ö. 1911Ölüm YılıGörüntüle
8Feraizcizade Mehmed Şakird. 1853 - ö. 1911Ölüm YılıGörüntüle
9KÂMÎd. 1843? - ö. 1911?Ölüm YılıGörüntüle
10KUL OZAN, Fahrettin Öztoprakd. 16.01.1954 - ö. ?MeslekGörüntüle
11SEHER HANIMd. ? - ö. 19. yy.MeslekGörüntüle
12HASAN ŞEFÎK, İstanbullud. 1857 - ö. ?MeslekGörüntüle
13İRFÂN, İrfân Beyd. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ALİ HAYDAR, Akşehirli-zâded. 1847 - ö. 1914Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15HÂFIZ HAKKI PAŞA, Vicdânî, Manastırlıd. 1879 - ö. 1915Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16FEHMÎ, Fehmî Hüsâm Deded. 1848 - ö. 1912Madde AdıGörüntüle
17EDÎB, Kazancı-zâde Emînd. 1857 - ö. 1919Madde AdıGörüntüle
18ABDULLAH, Kızılca Hayreddinoğlu Abdullah Efendid. 1552 - ö. 14 Ocak 1617Madde AdıGörüntüle