RİF'AT, Hacı Memiş-zâde

(d. 1260/1844 - ö. 1330/1912)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Rif'at, 1260/1844 yılında Tekirdağ'da doğdu. Memiş-zâde Şeyh Hâfız Rif'at Efendi sanıyla tanındı. Tekirdağlı şair ve şeyhlerden Bedreddîn Efendi'nin halifelerindendir. Bedreddîn Efendi'nin ölümünden sonra yerine postnişin oldu, aynı zamanda Tekirdağ'daki Hâmid-i Bînevâ Tekkesi'ne 20 yıl vekalet etti. Ömrünün son yıllarını Zincirlikuyu'da ikamet ederek İstanbul'da geçirdi. Bütün tekkelerde Tekirdağlı Hâfız adı ile zâkirbaşılık yaparak ün kazandı. 1330/1912 yılında İstanbul'da vefat etti. Edirnekapı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Sadeddin Nüzhet Ergun ölüm tarihini 1332/1913-14 olarak vermektedir (Ergun 1943: 658). Mutasavvıf bir şairdir. Şiirine örnek Hilmi Yücebaş'ın Tekirdağlı Şairler adlı eserindedir (Yücebaş 1939: 142).

Kaynakça

Ergun, Sadeddin Nüzhet (1943). Türk Musikisi Ansiklopedisi. C. II. İstanbul.

Oy, Aydın (1995). Yüzyıllar Boyunca Tekirdağlı Şairler ve Yazarlar. Tekirdağ: Tekirdağ Valiliği Yay.

Yücebaş, Hilmi (1939). Tekirdağlı Şairler. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 06.06.2014
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Tutagel habl-i ümmîdi idüp pîrâna taklîdi

Dem-â-dem eyle tahmîdi bilesin sırr-ı tevhîdi

Sakın aldanma dünyâya yapış zühd ile takvâya

Tevekkül eyle Mevlâ'ya bilesin sırr-ı tevhîdi

Hevâya verdim efkârı pesendîde idüp kârı

Bırakma ism-i Settâr'ı bilesin sırr-ı tevhîdi

Esîr-i dâm-ı nefs olma görüp nakşına aldanma

Bu yoldan sen geri kalma bilesin sırr-ı tevhîdi

Tarîkin tâcı Rif'at'dır bu söz burda hakîkatdır

Rızâda ol ki devletdir bilesin sırr-ı tevhîdi

(Yücebaş, Hilmi (1939). Tekirdağlı Şairler. İstanbul. 142.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Seyyit Nezird. 18 Nisan 1950 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2ŞEHRÎ, Kuloğlu Mehmedd. ? - ö. 1735Doğum YeriGörüntüle
3SERVER ALİ BABAd. ? - ö. 1570/1571Doğum YeriGörüntüle
4SIRRÎ PAŞA, Selim Sırrî Paşa, Girit-Kandiyelid. 1844 - ö. 1895Doğum YılıGörüntüle
5NÛRÎ, Mustafa Nûrî Bey, Maraşlıd. 1844 - ö. 1906Doğum YılıGörüntüle
6REŞÂD, V. Mehmedd. 1844 - ö. 1918Doğum YılıGörüntüle
7MÜNİR BABAd. ? - ö. 1912Ölüm YılıGörüntüle
8FEHMÎ, Fehmî Hüsâm Deded. 1848 - ö. 1912Ölüm YılıGörüntüle
9HASBÎ, Helvacı-zâde Hasbî Muharrem Efendid. 1862 - ö. 1912Ölüm YılıGörüntüle
10Selâmî, Şeyh Selami Ali Efendid. ? - ö. 1691MeslekGörüntüle
11KÂŞİFÎ, Şeyh Kâşifî Efendid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12FAHRÎ/FAHREDDÎN, Eşref-zâde Şeyh Seyyid Hacı Mehmed Fahreddîn Efendid. 1715 - ö. 8 Eylül 1762MeslekGörüntüle
13BEDRÎ PAŞA, Kütahyalıd. 1851 - ö. 1912Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ZÎVER, İstanbullud. 1809 - ö. 1829Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15FÂ'İK BEY, Hacı Fâ'ik Beyd. 1831 - ö. 1891Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16RİF'AT, Hacı Mehmed Efendi, Karslıd. ? - ö. 1895Madde AdıGörüntüle
17MUHLİSÎ, Alid. 1880\\\'ler - ö. 1950\\\'lerMadde AdıGörüntüle
18KARAMANÎ-ZÂDE, Mehmed Efendid. ? - ö. 1612Madde AdıGörüntüle