RİF'AT, Hacı Memiş-zâde

(d. 1844/1260 - ö. 1912/1330)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Rif'at, 1260/1844 yılında Tekirdağ'da doğdu. Memiş-zâde Şeyh Hâfız Rif'at Efendi sanıyla tanındı. Tekirdağlı şair ve şeyhlerden Bedreddîn Efendi'nin halifelerindendir. Bedreddîn Efendi'nin ölümünden sonra yerine postnişin oldu, aynı zamanda Tekirdağ'daki Hâmid-i Bînevâ Tekkesi'ne 20 yıl vekalet etti. Ömrünün son yıllarını Zincirlikuyu'da ikamet ederek İstanbul'da geçirdi. Bütün tekkelerde Tekirdağlı Hâfız adı ile zâkirbaşılık yaparak ün kazandı. 1330/1912 yılında İstanbul'da vefat etti. Edirnekapı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Sadeddin Nüzhet Ergun ölüm tarihini 1332/1913-14 olarak vermektedir (Ergun 1943: 658). Mutasavvıf bir şairdir. Şiirine örnek Hilmi Yücebaş'ın Tekirdağlı Şairler adlı eserindedir (Yücebaş 1939: 142).

Kaynakça

Ergun, Sadeddin Nüzhet (1943). Türk Musikisi Ansiklopedisi. C. II. İstanbul.

Oy, Aydın (1995). Yüzyıllar Boyunca Tekirdağlı Şairler ve Yazarlar. Tekirdağ: Tekirdağ Valiliği Yay.

Yücebaş, Hilmi (1939). Tekirdağlı Şairler. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 06.06.2014

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Tutagel habl-i ümmîdi idüp pîrâna taklîdi

Dem-â-dem eyle tahmîdi bilesin sırr-ı tevhîdi

Sakın aldanma dünyâya yapış zühd ile takvâya

Tevekkül eyle Mevlâ'ya bilesin sırr-ı tevhîdi

Hevâya verdim efkârı pesendîde idüp kârı

Bırakma ism-i Settâr'ı bilesin sırr-ı tevhîdi

Esîr-i dâm-ı nefs olma görüp nakşına aldanma

Bu yoldan sen geri kalma bilesin sırr-ı tevhîdi

Tarîkin tâcı Rif'at'dır bu söz burda hakîkatdır

Rızâda ol ki devletdir bilesin sırr-ı tevhîdi

Yücebaş, Hilmi (1939). Tekirdağlı Şairler. İstanbul. 142.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1FAHRÎ, Ahmedd. ? - ö. 1799Doğum YeriGörüntüle
2CEMÂLÎ BABAd. 1836/7 - ö. 1915Doğum YeriGörüntüle
3ALİ SOYDANd. 1888 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4AHMED MİDHAT EFENDİd. 1844 - ö. 1912Doğum YılıGörüntüle
5Ahmet Mithat Efendid. 1844 - ö. 28 Aralık 1912Doğum YılıGörüntüle
6HAYRÎ, Süleymân Hayrîd. 1844 - ö. 1892Doğum YılıGörüntüle
7MÜNİRE, Münire Bacıd. 1852 - ö. 1912Ölüm YılıGörüntüle
8MÜNİRE BACId. 1852 - ö. 1912Ölüm YılıGörüntüle
9AHMED MİDHAT EFENDİd. 1844 - ö. 1912Ölüm YılıGörüntüle
10ENVER, Şeyh Mustafa Enver Efendid. 1824 - ö. 1872MeslekGörüntüle
11Kâdirî, Gîsûdâr Şeyh Ahmed Kâdirî Efendid. ? - ö. 1675MeslekGörüntüle
12HÂFIZ, Abdüllatîf/Ali, Ümmî Sinân Hâfızıd. ? - ö. 1688MeslekGörüntüle
13FÂ’İZ, Mehmed Sa'îd Efendid. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14HIFZÎd. 1851 - ö. 1892Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15NUSRET, Mehmed Nusret Beyd. 1833 - ö. 1854Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16BAHRÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17PÎR MEHMEDd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18HURŞÎD PAŞAd. 1813 - ö. 1882Madde AdıGörüntüle