RİF'AT, Halîl Rif'at

(d. 1827/1243 - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

1243/1827 ylında İstanbul'da doğdu. Asıl adı Halîl Rif'at Efendi'dir. 1841 tarihinde Maliye hazinesinde sergi muhasebesine devam etmeye başlamış, 1845 senesinde Postahane kitabetinde görev yapmış, daha sonra ihtisap memurluğunda bulunmuştur. Fatîn'e göre yeni tarzda şiir söyleyebilen ve şiirlerini hoş söyleyen bir şairdir. Ölüm tarihi biilnmemektedir. Şiirine örnek Fatîn Tezkiresi'ndedir.

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l-Eş‘âr. İstanbul.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nail Tuman, Tuhfe-i Nâ'ilî Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. I. Ankara: Bizim Büro Yay.

Şemseddin Sâmî (1308). Kâmûsü'l-A‘lâm. C.III. İstanbul.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1990). "Rif'at". C. VII. İstanbul: Dergah Yay. 332.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 06.06.2014

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Söyündürmez iken bu eşk-i çeşmim âteş-i cânı

Nice teskîn eder deryâ-yı ummân bahr-ı hicrânı

Bu hüsn ü bu melâhatla seni ey mâh-ı Ken'ânım

Dedim evvel görüşde işte budur Yûsuf-ı sânî

Ayağın bûs idüp pîr-i mugânıñ himmetin aldım

Benem şimdi bu işret-gâh-ı aşkın mest ü hayrânı

Gubâr-ı kîneden mir'ât-ı kalbin sâf kıl Rif'at

Bu çirkâb-ı fenâda kurtaram dersen girîbânı

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul. 156.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HALİL HOCAd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2İZZET, Hâfız İzzet Efendi, İstanbullud. ? - ö. 19. yy.Doğum YeriGörüntüle
3Aklar, Semrad. 26 Mart 1961 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4AVNÎ, Diyarbakırlıd. 1827 - ö. 1872Doğum YılıGörüntüle
5ŞEVKET, Neyzen Şevket, Tekirdağlıd. 1827 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6RİF'AT, Rif'at Hüseyin Efendid. 1827 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7AVNÎ, Diyarbakırlıd. 1827 - ö. 1872Ölüm YılıGörüntüle
8ŞEVKET, Neyzen Şevket, Tekirdağlıd. 1827 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9RİF'AT, Rif'at Hüseyin Efendid. 1827 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10AVNÎ, Diyarbakırlıd. 1827 - ö. 1872MeslekGörüntüle
11ŞEVKET, Neyzen Şevket, Tekirdağlıd. 1827 - ö. ?MeslekGörüntüle
12RİF'AT, Rif'at Hüseyin Efendid. 1827 - ö. ?MeslekGörüntüle
13AVNÎ, Diyarbakırlıd. 1827 - ö. 1872Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ŞEVKET, Neyzen Şevket, Tekirdağlıd. 1827 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15RİF'AT, Rif'at Hüseyin Efendid. 1827 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16AVNÎ, Diyarbakırlıd. 1827 - ö. 1872Madde AdıGörüntüle
17ŞEVKET, Neyzen Şevket, Tekirdağlıd. 1827 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18RİF'AT, Rif'at Hüseyin Efendid. 1827 - ö. ?Madde AdıGörüntüle