RİF'AT, Halîl Rif'at

(d. 1243/1827 - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

1243/1827 ylında İstanbul'da doğdu. Asıl adı Halîl Rif'at Efendi'dir. 1841 tarihinde Maliye hazinesinde sergi muhasebesine devam etmeye başlamış, 1845 senesinde Postane kitabetinde görev yapmış, daha sonra ihtisap memurluğunda bulunmuştur. Fatîn'e göre yeni tarzda şiir söyleyebilen ve şiirlerini hoş söyleyen bir şairdir. Ölüm tarihi bilinmemektedir. Şiirine örnek Fatîn Tezkiresi'ndedir.

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l-Eş‘âr. İstanbul.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri.  C.I. Ankara: Bizim Büro Yay.

Şemseddin Sâmî (1308). Kâmûsü'l-A‘lâm. C.III. İstanbul.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1990). "Rif'at". C. VII. İstanbul: Dergâh Yay. 332.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 06.06.2014
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Söyündürmez iken bu eşk-i çeşmim âteş-i cânı

Nice teskîn eder deryâ-yı ummân bahr-ı hicrânı

Bu hüsn ü bu melâhatla seni ey mâh-ı Ken'ânım

Dedim evvel görüşde işte budur Yûsuf-ı sânî

Ayağın bûs idüp pîr-i mugânıñ himmetin aldım

Benem şimdi bu işret-gâh-ı aşkın mest ü hayrânı

Gubâr-ı kîneden mir'ât-ı kalbin sâf kıl Rif'at

Bu çirkâb-ı fenâda kurtaram dersen girîbânı

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul. 156.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Eyüp Aygün Tayşird. 1979 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Arzu Eşbahd. 7 Temmuz 1969 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3YEKTÂ, Yektâ Efendid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4ŞEVKET, Neyzen Şevket, Tekirdağlıd. 1827 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5RİF'AT, Rif'at Hüseyin Efendid. 1827 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6AVNÎ, Diyarbakırlıd. 1827 - ö. 1872Doğum YılıGörüntüle
7ŞEVKET, Neyzen Şevket, Tekirdağlıd. 1827 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8RİF'AT, Rif'at Hüseyin Efendid. 1827 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9AVNÎ, Diyarbakırlıd. 1827 - ö. 1872Ölüm YılıGörüntüle
10ŞEVKET, Neyzen Şevket, Tekirdağlıd. 1827 - ö. ?MeslekGörüntüle
11RİF'AT, Rif'at Hüseyin Efendid. 1827 - ö. ?MeslekGörüntüle
12AVNÎ, Diyarbakırlıd. 1827 - ö. 1872MeslekGörüntüle
13ŞEVKET, Neyzen Şevket, Tekirdağlıd. 1827 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14RİF'AT, Rif'at Hüseyin Efendid. 1827 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15AVNÎ, Diyarbakırlıd. 1827 - ö. 1872Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ŞEVKET, Neyzen Şevket, Tekirdağlıd. 1827 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17RİF'AT, Rif'at Hüseyin Efendid. 1827 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18AVNÎ, Diyarbakırlıd. 1827 - ö. 1872Madde AdıGörüntüle