RİF'AT, Mehmed Rif'at Bey, Bursalı

(d. 1244/1828 - ö. 1293/1876)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

1244/1828 yılında Bursa'da doğmuştur. Asıl adı Mehmed Rif'at Bey'dir. 1858 yılında vefat ederek Bursa'da Emir Sultan Medresesi karşısına defnedilen Mirliva Üsküdârî Seyyid Mehmed Tâhir Paşa'nın büyük oğludur. Dedesi Üsküdarlı Seyyid Mehmed Efendi'dir. Rif'at Efendi meşhur Bursalı Mehmed Tâhir Bey'in de babasıdır. Annesi Nakşbendî'den Bursalı Necîb Efendi'nin kızı Rahîme Hanım'dır ki o da 1901 yılında Bursa'da vefat etmiştir. Rif'at Efendi öğrenimini Üsküdar ve Bursa'da tamamladıktan sonra Bursa belediyesinde kâtip oldu. 1293/1876 Rus harbi başlayınca Bursa mustahfız taburuna yazılarak nefer maaşıyla gönüllü zabit olarak savaşa katıldı. Plevne civarında Teliç Köyü'nde 1293/1876 yılında şehit düştü.

Bir Dîvânçe'si vardır. Bu Dîvânçe na't, medhiye ve az miktarda gazeli ihtiva etmektedir. Resmi görevi dışında tefsir, kelam, tasavvuf, tarih ve şiirle meşgul oldu. Nakşıbendî tarikatındandı.

Kaynakça

Bursalı Mehmed Tahir (1333). Osmanlı Müellifleri. C. II. İstanbul.

Cunbur, Müjgan (2007). "Rif'at". Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. VII. Ankara: AKM Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 30.06.2014
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Harbe giderken, Oğlu Bursalı Mehmed Tahir Bey'e Yazdığı Vasiyet Muhtevalı Mesnevisi'nden:

İlme sa'y et yürü ey tab'-ı selîm

Seni âlim ede Allâh-ı Alîm

Ehl-i ilmin yeri bâlâ-ter olur

Şems-veş evc-i mu'allâyı bulur

Sanma kim câhil olan insândır

Bâr-ı cehli taşıyan hayvândır

Vâris-i Ahmed olan âlimdir

Vuslat-ı Hakk'ı bulan âlimdir

İlmi ta'rîf edemem el-hâsıl

Bu nikâta yine âlim vâsıl

Kârın olsun heme-dem ilm ü kemâl

Hüner ehli bulur elbette kemâl

Her zamân abde ibâdet lâzım

Evc-i tâ'atde uç ey şehbâzım

Pederâne sana pendim açdım

Derc kıl gevher ü incü saçdım

Bu nasîhat seni eyler irşâd

Beyt-i tab'ın ola dâ'im âbâd

Gerçi kim cümle sözüm nâ-mevzûn

Elde yokdur ki gönül pek mahzûn

Tâhir'im yavrucağım pend etdim

Seni ben Hâlık'ıma bend etdim

(Bursalı Mehmed Tahir (1333). Osmanlı Müellifleri. C. II. İstanbul. 205.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1CELÎLÎ, Hâmidî-zâde Abdülcelîl Efendid. 1487-88 - ö. 1569-70Doğum YeriGörüntüle
2ÂRİF, Mustafa Ârif Efendid. ? - ö. 1672-73Doğum YeriGörüntüle
3Ezel Akayd. 20 Ocak 1961 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4NÜZHET, Mehmed Nüzhetd. 1828 - ö. 1887Doğum YılıGörüntüle
5ŞEMSÎ, Süleyman Şemsi, Kara Şemsî Abdâld. 1828 - ö. 1886Doğum YılıGörüntüle
6GÂFİL, Ali Akberd. 1828 - ö. 1892Doğum YılıGörüntüle
7HAYRÎ, Mehmed Hayrî Efendi, Türk Hayrîd. ? - ö. 1876-77Ölüm YılıGörüntüle
8VASFÎ, Ahmed Vasfîd. 1832 - ö. 1876Ölüm YılıGörüntüle
9DÂNİŞ, Hasand. 1833 - ö. 1876Ölüm YılıGörüntüle
10MESTÎ/AHMED, Mestçi-zâde Ahmed Efendid. ? - ö. 5 Nisan 1761MeslekGörüntüle
11HÂVÎ, Resûl Efendid. ? - ö. 19. yy.MeslekGörüntüle
12HÂMÎ, Hâmî Efendid. ? - ö. 1842-43MeslekGörüntüle
13EMÎN/VAHÎD, Solaklar Kethudâsı-zâde Mehmed Emîn Vahîd Efendid. 1824 - ö. 1887Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14HÂCİBÎ, Hacı Sâlih-zâde Halîl Hâcibîd. ? - ö. 1824Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15HÜSEYİN HÜSNÎ EFENDİd. ? - ö. 1881Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16BEHCET, Ser-etibba Mustafa Behcet Efendid. 1774-75 - ö. 1833-34Madde AdıGörüntüle
17DU’ÂYÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18ALİ HAYDAR, Akşehirli-zâded. 1847 - ö. 1914Madde AdıGörüntüle