RİF'ATÎ, Abdulhay (Abdülhak) Mustafa Rif'atî Çelebi

(d. ?/? - ö. 1669-70/1080)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Büyük bilginlerden Sâdık Mehmed Efendi'nin oğlu olup, asıl adı Mucîb'e göre Abdülhak Mustafa; Rıza'ya göre Abdülhay Mustafa Çelebi'dir. Öğrenim görüp müderris oldu. (Zavotçu 2009: 235; Altun 1997: 32) Mucîb'in, ismini Abdülhak olarak yazması yanlıştır. Vefat yılı, 1080/1669-70'dir. (Kurnaz 2001: 1494/363) Bursalı Mehmed Tâhir, vefatı "1080/1669-70 küsürdür" diyerek daha sonraki bir tarihi işaret ediyor. (Bursalı Mehmed Tâhir 1333-42: 2/184). Leylâ vü Mecnûn ile Yûsuf u Züleyhâ mesnevilerini yazdı. Muhayyel, eşsiz şiirleri vardır. (Zavotçu 2009: 235; Altun 1997: 32) 

Kaynakça

Altun, Kudret (hzl.)(1997). Tezkire-i Mucîb. Ankara: AKM Yay.

Bursalı Mehmed Tâhir (1333-42). Os­manlı Müellifleri. C. II. İstanbul: Matbaa-ı Amire.

İpekten, Halûk, M. İsen, R.Toparlı, N. Okçu ve T. Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kurnaz, Cemal ve M. Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Zavotçu, Gencay (hzl.)(2009). Rıza Tezkiresi (İnceleme-Metin). İstanbul: Sahhaflar Kitap Sarayı.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 26.02.2014

Eserlerinden Örnekler

Cür'a-i gamla gönül bezmini pür-cûş iderin

Câm-ı Cem üstine ben hûn-ı ciger nûş iderin

Dâgımı merhem-i hûnîn ile dâg-ı hicre

Bülbüli bâg-ı gamım gonce-i gül-cûş iderin

Nükte-gûyende-i gülşengeh-i ışk-ı yârim

Nutk-ı âha gelicek bülbüli hâmûş iderin

***

Mecrûhum ey sabâ haber-i cân-figâr kıl

Zahm-ı dilin fetîlini mektûb-ı yâr kıl

(Altun, Kudret (hzl.)(1997). Tezkire-i Mucîb. Ankara: AKM Yay. 32)

Ez-kitâb-ı Leylâ vü Mecnûn İbtidâ-i Âgâz

Ey şule-feşân-ı âteş-i ışk

Feryâd-res-i belâkeş-i ışk

Ey mertebe-bahş-ı pâye-i dil

Ârâm-ı nihâd-ı sâye-i dil

Ey jâle-nişân-ı lâle-hasen

Te'sîrde piyâle-i hasen

Ey gâze-zen-i cemâl-i maksûd

Şîrâze-keş-i cerîde-i cûd

(Zavotçu, Gencay (hzl.)(2009). Rıza Tezkiresi (İnceleme-Metin). İstanbul: Sahhaflar Kitap Sarayı.235).


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1MEVCÎ, DEFTERDAR MEHMED PAŞAd. ? - ö. 1643Doğum YeriGörüntüle
2Ali Hikmetd. 1971 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Ethem İzzet Beniced. 1903 - ö. 28 Mart 1967Doğum YeriGörüntüle
4MEVCÎ, DEFTERDAR MEHMED PAŞAd. ? - ö. 1643Doğum YılıGörüntüle
5Ali Hikmetd. 1971 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Ethem İzzet Beniced. 1903 - ö. 28 Mart 1967Doğum YılıGörüntüle
7MEVCÎ, DEFTERDAR MEHMED PAŞAd. ? - ö. 1643Ölüm YılıGörüntüle
8Ali Hikmetd. 1971 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9Ethem İzzet Beniced. 1903 - ö. 28 Mart 1967Ölüm YılıGörüntüle
10MEVCÎ, DEFTERDAR MEHMED PAŞAd. ? - ö. 1643MeslekGörüntüle
11Ali Hikmetd. 1971 - ö. ?MeslekGörüntüle
12Ethem İzzet Beniced. 1903 - ö. 28 Mart 1967MeslekGörüntüle
13MEVCÎ, DEFTERDAR MEHMED PAŞAd. ? - ö. 1643Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Ali Hikmetd. 1971 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Ethem İzzet Beniced. 1903 - ö. 28 Mart 1967Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16MEVCÎ, DEFTERDAR MEHMED PAŞAd. ? - ö. 1643Madde AdıGörüntüle
17Ali Hikmetd. 1971 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18Ethem İzzet Beniced. 1903 - ö. 28 Mart 1967Madde AdıGörüntüle