RİF'ATÎ, Rif'atî Efendi

(d. ?/? - ö. 1013/1604-05/1013/1604-05)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Edirne'de doğdu. Öğrenim görüp kadı oldu. I. Ahmet dönemi şairlerindendi Çeşitli yerlerde kadılık yaptı. 1013/1605'te Plevne kadısı iken öldü.

Zeki ve laubali biri olup güzel şiirleri vardır (Peremeci 1939 :213 ).

Kaynakça

Kazancıgil, Ratip (1996). Abdurrahman Hibrî Enisü’l-MüsâmirînEdirne Tarihi. Edirne: Edirne Türk Kütüphaneciler Derneği.

Kayabaşı, Bekir (1996). Kafzade Faizî'nin Zübdetü’l-Eşârı. Doktora Tezi. Malatya: İnönü Üniversitesi. 

Kurnaz, Cemal-Mustafa Tatcı (hzl.). (2001). Tuhfe-i Nâilî, Mehmet Nail Tuman. Ankara: Bizim Büro Yay. 

Peremeci, Osman Nuri (1939). Edirne Tarihi. İstanbul: Edirne ve Yöresi Eski Eserleri Sevenler Kurumu. 

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 24.11.2014

Eserlerinden Örnekler

N'olurdı ruhsatı pâ-bûs virse yâr bize

Sirişk-i dîde kadar itse itibâr bize

Ruh-ı arûs-ı emel mihr olursa göstermez

Felek didükleri gaddâr-ı nâ-bekâr bize

Piyâle-i dili seng-i tegâfül itdi şikest

Nedendür ey gül-i ranâ bu inkisâr bize

Derûn-ı sîne ki pür-dâg-ı hecr-i rûyun ile

Ne neşve virse gerek seyr-i lâlezâr bize

Karâr-dâde-i sabr ol visâl istersen

Nedür tehâlükün ey Rif'atî zâir bize

Peremeci, Osman Nuri (1939). Edirne Tarihi. İstanbul: Edirne ve Yöresi Eski Eserleri Sevenler Kurumu. 213.

 

Cân nakdi ise kasdn eyâ şûh-ı dil-sitân

Lutf it bu gice sîneye gel nakdin al hemân

Ten-i pür-dâga kaçan hancer-i cânane çıka

Çâhdan ol suya benzer ki gülistâne çıka

Kayabaşı, Bekir (1996). Kafzade Faizî'nin Zübdetü’l-Eşârı. Doktora Tezi. Malatya: İnönü Üniversitesi. 399.

Ziyâ-bahş oldı ehr bir sâgar-ı mey tekye-i câna

Çerâgın aydın oldun dâimâ ey pîr-i meyhâne

Kazancıgil, Ratip (1996). Abdurrahman Hibrî Enisü’l-MüsâmirînEdirne Tarihi. Edirne: Edirne Türk Kütüphaneciler Derneği. 131.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1NAZÎR, İbrahim Çelebid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2NÂTIK (NÂTIKÎ), Edirneli Celilîzâded. ? - ö. 1716-17Doğum YeriGörüntüle
3TAL'ATÎ, Tal'atî, Mehmed Tal'atî Çelebid. ? - ö. 1686-87Doğum YeriGörüntüle
4NAZÎR, İbrahim Çelebid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
5NÂTIK (NÂTIKÎ), Edirneli Celilîzâded. ? - ö. 1716-17Ölüm YılıGörüntüle
6TAL'ATÎ, Tal'atî, Mehmed Tal'atî Çelebid. ? - ö. 1686-87Ölüm YılıGörüntüle
7NAZÎR, İbrahim Çelebid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
8NÂTIK (NÂTIKÎ), Edirneli Celilîzâded. ? - ö. 1716-17MeslekGörüntüle
9TAL'ATÎ, Tal'atî, Mehmed Tal'atî Çelebid. ? - ö. 1686-87MeslekGörüntüle
10NAZÎR, İbrahim Çelebid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11NÂTIK (NÂTIKÎ), Edirneli Celilîzâded. ? - ö. 1716-17Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12TAL'ATÎ, Tal'atî, Mehmed Tal'atî Çelebid. ? - ö. 1686-87Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13NAZÎR, İbrahim Çelebid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14NÂTIK (NÂTIKÎ), Edirneli Celilîzâded. ? - ö. 1716-17Madde AdıGörüntüle
15TAL'ATÎ, Tal'atî, Mehmed Tal'atî Çelebid. ? - ö. 1686-87Madde AdıGörüntüle