RİNDÎ/KÂMİLÎ/KAMİL, İsmail Kamil

(d. ?/? - ö. ?/1882)
tekke şairi
(Tekke / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Şiirlerinde Rindî, Kâmilî ve Kamil mahlaslarını kullanan âşığın asıl adı İsmail Kamil’dir. Rindî’nin hayatı hakkında kaynaklarda ayrıntılı bilgi yoktur. Güzin Dural’ın, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi’nde verdiği bilgiye göre, Rindî Çankırılıdır ve Çankırı’da Hıdırlıkzade adıyla tanınan bir aileye mensuptur. Arapça ve Farsça bilen âşık, mutasavvıf ve Bektaşi’dir. Rindî, 1882 yılında Kayabaşı mevkiindeki Şeyh Mehdi evkafından Kadiri Dergâhı şeyhi iken vefat etmiştir (2007: 357-358). Ahmet Tâlât’ın Çankırı Şairleri adlı eserinde de Rindî’nin Çankırılı Hürrem, Cenunî, Mefharî, Sabrî, Hayrî, Zahmî ve Yadî gibi şairlerle birlikte adı geçmektedir (1930: 6). 

Güzin Dural, Rindî’nin aruzla yazdığı şiirlerinde vezin hataları olsa da güzel olanları çok olduğunu belirtmiş ve hece ile yazdıklarından özellikle nefeslerinin Emrah, Dertli, Seyranî ölçüsünde başarılı olduğunu ifade etmiştir. Çankırı şairleri arasında ise, Mecbur ve Hurrem’den sonra Türkçe’yi en temiz kullanan âşıklardan olduğuna dikkat çekmiş, yalnız tasavvuf ve şuhluk itibariyle onlardan ileride olduğunu dile getirmiştir. Ayrıca Rindî’nin bir divan tertibine çalıştığının anlaşıldığından ancak külliyatının ele geçmediğinden söz etmiştir (Dural 2007: 357-358; Özbey 2008: 40-41).

Kaynakça

Dural, Güzin (2007). "Rindî", Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 7.  Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yay. 357-358.

[Onay] Ahmet Talat (1930). Çankırı Şairleri. Çankırı: Çankırı Matbaası

Özbey, Ömer (2008). Âşık Aşur Uygur’un Hayatı-Sanatı ve EserleriYayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. ZEYNEP SAFİYE BAKİ
Yayın Tarihi: 13.02.2015
Güncelleme Tarihi: 10.12.2020

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ALİ RIZA, Ali Rıza Karsavurand. 1893 - ö. 04.12.1959Doğum YeriGörüntüle
2Şükrü Enis Regüd. 1923 - ö. 19 Mart 1976Doğum YeriGörüntüle
3AŞUR, Aşur Uygurd. 10.11.1941 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4ALİ RIZA, Ali Rıza Karsavurand. 1893 - ö. 04.12.1959Doğum YılıGörüntüle
5Şükrü Enis Regüd. 1923 - ö. 19 Mart 1976Doğum YılıGörüntüle
6AŞUR, Aşur Uygurd. 10.11.1941 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7ALİ RIZA, Ali Rıza Karsavurand. 1893 - ö. 04.12.1959Ölüm YılıGörüntüle
8Şükrü Enis Regüd. 1923 - ö. 19 Mart 1976Ölüm YılıGörüntüle
9AŞUR, Aşur Uygurd. 10.11.1941 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10ALİ RIZA, Ali Rıza Karsavurand. 1893 - ö. 04.12.1959MeslekGörüntüle
11Şükrü Enis Regüd. 1923 - ö. 19 Mart 1976MeslekGörüntüle
12AŞUR, Aşur Uygurd. 10.11.1941 - ö. ?MeslekGörüntüle
13ALİ RIZA, Ali Rıza Karsavurand. 1893 - ö. 04.12.1959Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Şükrü Enis Regüd. 1923 - ö. 19 Mart 1976Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15AŞUR, Aşur Uygurd. 10.11.1941 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ALİ RIZA, Ali Rıza Karsavurand. 1893 - ö. 04.12.1959Madde AdıGörüntüle
17Şükrü Enis Regüd. 1923 - ö. 19 Mart 1976Madde AdıGörüntüle
18AŞUR, Aşur Uygurd. 10.11.1941 - ö. ?Madde AdıGörüntüle