RİNDÎ/KÂMİLÎ/KAMİL, İsmail Kamil

(d. ?/? - ö. ?/1882)
tekke şairi
(Tekke / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Şiirlerinde Rindî, Kâmilî ve Kamil mahlaslarını kullanan âşığın asıl adı İsmail Kamil’dir. Rindî’nin hayatı hakkında kaynaklarda ayrıntılı bilgi yoktur. Güzin Dural’ın, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi’nde verdiği bilgiye göre, Rindî Çankırılıdır ve Çankırı’da Hıdırlıkzade adıyla tanınan bir aileye mensuptur. Arapça ve Farsça bilen âşık, mutasavvıf ve Bektaşi’dir. Rindî, 1882 yılında Kayabaşı mevkiindeki Şeyh Mehdi evkafından Kadiri Dergâhı şeyhi iken vefat etmiştir (2007: 357-358). Ahmet Tâlât’ın Çankırı Şairleri adlı eserinde de Rindî’nin Çankırılı Hürrem, Cenunî, Mefharî, Sabrî, Hayrî, Zahmî ve Yadî gibi şairlerle birlikte adı geçmektedir (1930: 6). 

Güzin Dural, Rindî’nin aruzla yazdığı şiirlerinde vezin hataları olsa da güzel olanları çok olduğunu belirtmiş ve hece ile yazdıklarından özellikle nefeslerinin Emrah, Dertli, Seyranî ölçüsünde başarılı olduğunu ifade etmiştir. Çankırı şairleri arasında ise, Mecbur ve Hurrem’den sonra Türkçe’yi en temiz kullanan âşıklardan olduğuna dikkat çekmiş, yalnız tasavvuf ve şuhluk itibariyle onlardan ileride olduğunu dile getirmiştir. Ayrıca Rindî’nin bir divan tertibine çalıştığının anlaşıldığından ancak külliyatının ele geçmediğinden söz etmiştir (Dural 2007: 357-358; Özbey 2008: 40-41).

Kaynakça

Dural, Güzin (2007). "Rindî", Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 7.  Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yay. 357-358.

[Onay] Ahmet Talat (1930). Çankırı Şairleri. Çankırı: Çankırı Matbaası

Özbey, Ömer (2008). Âşık Aşur Uygur’un Hayatı-Sanatı ve EserleriYayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. ZEYNEP SAFİYE BAKİ
Yayın Tarihi: 13.02.2015
Güncelleme Tarihi: 10.12.2020

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1OZAN RECEP/DOĞANKARTAL, Recep Cırıkd. 1953 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2BEZMÎ, Çankırılıd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3MİCMERÎ, Çankırılıd. ? - ö. 1857/1858Doğum YeriGörüntüle
4OZAN RECEP/DOĞANKARTAL, Recep Cırıkd. 1953 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5BEZMÎ, Çankırılıd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6MİCMERÎ, Çankırılıd. ? - ö. 1857/1858Doğum YılıGörüntüle
7OZAN RECEP/DOĞANKARTAL, Recep Cırıkd. 1953 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8BEZMÎ, Çankırılıd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9MİCMERÎ, Çankırılıd. ? - ö. 1857/1858Ölüm YılıGörüntüle
10OZAN RECEP/DOĞANKARTAL, Recep Cırıkd. 1953 - ö. ?MeslekGörüntüle
11BEZMÎ, Çankırılıd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12MİCMERÎ, Çankırılıd. ? - ö. 1857/1858MeslekGörüntüle
13OZAN RECEP/DOĞANKARTAL, Recep Cırıkd. 1953 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14BEZMÎ, Çankırılıd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15MİCMERÎ, Çankırılıd. ? - ö. 1857/1858Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16OZAN RECEP/DOĞANKARTAL, Recep Cırıkd. 1953 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17BEZMÎ, Çankırılıd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18MİCMERÎ, Çankırılıd. ? - ö. 1857/1858Madde AdıGörüntüle