RİNDÎ/KÂMİLÎ/KAMİL, İsmail Kamil

(d. ?/? - ö. ?/?)
tekke şairi
(Tekke / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Şiirlerinde Rindî, Kâmilî ve Kamil mahlaslarını kullanan âşığın asıl adı İsmail Kamil’dir. Rindî’nin hayatı hakkında kaynaklarda ayrıntılı bilgi yoktur. Güzin Dural’ın, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi’nde verdiği bilgiye göre, Rindî Çankırılıdır ve Çankırı’da Hıdırlıkzade adıyla tanınan bir aileye mensuptur. Arapça ve Farsça bilen âşık, mutasavvıf ve Bektaşi’dir. Rindî, 1882 yılında Kayabaşı mevkiindeki Şeyh Mehdi evkafından Kadiri Dergâhı şeyhi iken vefat etmiştir (2007: 357-358). Ahmet Tâlât’ın Çankırı Şairleri adlı eserinde de Rindî’nin Çankırılı Hürrem, Cenunî, Mefharî, Sabrî, Hayrî, Zahmî ve Yadî gibi şairlerle birlikte adı geçmektedir (1930: 6). Rindî’nin yaşamı ve şairliği cönk ve mecmualar üzerine yapılacak çalışmalarla aydınlatılabilir.

Güzin Dural, Rindî’nin aruzla yazdığı şiirlerinde vezin hataları olsa da güzel olanları çok olduğunu belirtmiş ve hece ile yazdıklarından özellikle nefeslerinin Emrah, Dertli, Seyranî ölçüsünde başarılı olduğunu ifade etmiştir. Çankırı şairleri arasında ise, Mecbur ve Hurrem’den sonra Türkçe’yi en temiz kullanan âşıklardan olduğuna dikkat çekmiş, yalnız tasavvuf ve şuhluk itibariyle onlardan ileride olduğunu dile getirmiştir. Ayrıca Rindî’nin bir divan tertibine çalıştığının anlaşıldığından ancak külliyatının ele geçmediğinden söz etmiştir (Dural 2007: 357-358; Özbey 2008: 40-41).

Kaynakça

Dural, Güzin (2007). "Rindî", Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. 7. Cilt. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yay. s. 357-358.

[Onay] Ahmet Talat (1930). Çankırı Şairleri. Çankırı: Çankırı Matbaası

Özbey, Ömer (2008). Âşık Aşur Uygur’un Hayatı-Sanatı ve Eserleri. Ankara: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. ZEYNEP SAFİYE BAKİ
Yayın Tarihi: 13.02.2015

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1YÜMNÎ, Hasan Nizameddind. 1860 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2SADIKd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3MİCMERÎ, Çankırılıd. ? - ö. 1857/1858Doğum YeriGörüntüle
4YÜMNÎ, Hasan Nizameddind. 1860 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5SADIKd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6MİCMERÎ, Çankırılıd. ? - ö. 1857/1858Doğum YılıGörüntüle
7YÜMNÎ, Hasan Nizameddind. 1860 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8SADIKd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9MİCMERÎ, Çankırılıd. ? - ö. 1857/1858Ölüm YılıGörüntüle
10YÜMNÎ, Hasan Nizameddind. 1860 - ö. ?MeslekGörüntüle
11SADIKd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12MİCMERÎ, Çankırılıd. ? - ö. 1857/1858MeslekGörüntüle
13YÜMNÎ, Hasan Nizameddind. 1860 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14SADIKd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15MİCMERÎ, Çankırılıd. ? - ö. 1857/1858Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16YÜMNÎ, Hasan Nizameddind. 1860 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17SADIKd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18MİCMERÎ, Çankırılıd. ? - ö. 1857/1858Madde AdıGörüntüle