RİNDÎ, Rindî Çelebi

(d. ?/? - ö. 1585/993)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Bağdat’ta doğdu. Tezkire yazarı Ahdî’nin amcasının oğludur. Genç şairlerden olan Rindî, kaside ve muammalarıyla tanındı. Ahdî, şairin bir divanı olduğunu belirtir (Solmaz 2005: 167). Hayatı, öğrenimi ve edebî kişiliğiyle ilgili elimizde ayrıntılı bilgi bulunmayan Rindî, 993/ 1585 tarihinde vefat etti. Rindî’nin oğlu babasının ölümü üzerine bu tarihi düşürmüştür;

Âh kim nahl-i kadi Rindî’nün

Sarsar-ı bâd-ı ecelden sındı

Aglayup Zühdî didi târîhin

Bezmi yandurdı firâk-ı Rindî [993] (Solmaz 2005: 168). 

Kaynakça

İpekten, Haluk vd. (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KB Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî. Ankara: Bizim Büro Yay.

Solmaz, Süleyman (2005). Ahdî ve Gülşen-i Şuarâsı. Ankara: AKM Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. ŞERİFE ÖRDEK
Yayın Tarihi: 28.04.2014

Eserlerinden Örnekler

Dürc-i yâkût-ı güher-rîzünden idüp ictinâb

Gonce san dem-beste kalmış dâne-i la’l-i mîzâb

Tarh-ı bezm itmişsin ey meh dün gice kim var bugün

Reşk-i cânumda gümân hâtırda dilde ıztırâb

Zülf ü ruhsâr u hat u hâlünden ayru oldılar

Akl vâlih sabr muztar can perîşan dil harâb

Nâfenün kanın kurutdı yakdı bagrın lâlenün

Kûşe-i la’l-i dür-efşânunda hâl-i müşk-nâb

Şevk-i la’l-i yâr ile câm-ı şarâbun Rindi’yâ

Terkin itmem başuma tas giydirürse her habâb

(Solmaz, Süleyman (2005). Ahdî ve Gülşen-i Şuarâsı. Ankara: AKM Yay. 168)

***

Takdîr ile sübha olsa dürd-i mey-i nâb

Zâhid ele aldukca ola mest ü harâb

Ayaga düşerse kef-i zenân-ı duhter-i rez

Mevlâyi olup raks ide anda habâb (Solmaz 2005: 168)

***

Bir nazar görmesem ol mihr-i cihân-ârâyı

Gözümün yaşı virür seyle bütün dünyâyı

(Solmaz, Süleyman (2005). Ahdî ve Gülşen-i Şuarâsı. Ankara: AKM Yay. 168)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HİLMÎ, Seyyid Muhammed Efendid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2İSMÂİL HAKKI, Baban-zâde, Bağdatlıd. 1876 - ö. 1913Doğum YeriGörüntüle
3MEHDÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4HİLMÎ, Seyyid Muhammed Efendid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5İSMÂİL HAKKI, Baban-zâde, Bağdatlıd. 1876 - ö. 1913Doğum YılıGörüntüle
6MEHDÎd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7HİLMÎ, Seyyid Muhammed Efendid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8İSMÂİL HAKKI, Baban-zâde, Bağdatlıd. 1876 - ö. 1913Ölüm YılıGörüntüle
9MEHDÎd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10HİLMÎ, Seyyid Muhammed Efendid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11İSMÂİL HAKKI, Baban-zâde, Bağdatlıd. 1876 - ö. 1913Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12MEHDÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13HİLMÎ, Seyyid Muhammed Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14İSMÂİL HAKKI, Baban-zâde, Bağdatlıd. 1876 - ö. 1913Madde AdıGörüntüle
15MEHDÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle