Rızayi

(d. ?/? - ö. ?/963)
Divan Şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Bağdatlıdır. Tezkire müellifi Bağdatlı Ahdî'nin ağabeyidir. Ahdî'ye göre ticaret ve sanat maksadıyla Bağdat'ı terk etmiştir. Nazma eğilimi yaratılıştandır. Hoş sohbet bir insan olmasından dolayı meclislerin aranan insanı olmuştur. Muamma çözmede usta, üslup sahibi şairlerin beğendiği bir kişidir. 963'te ölmüştür. Gülşen-i Şu' ara'da 4 beyit örnek şiiri vardır.

Kaynakça

İpekten, Halûk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu ve T. Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî- Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 1. Ankara: Bizim Büro Yay.

Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdî, Gülşen-i Şu’arâ (İnceleme-Metin). Ankara: AKM Başkanlığı Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. SÜLEYMAN SOLMAZ
Yayın Tarihi: 27.06.2014

Eserlerinden Örnekler

 

Tolu gezsün sâkiyâ câm-ı şarâb eglenmesün

Bu ten-i bî-tâb içre ıztırâb eglenmesün

 

Diğer :  

Âftâb-ı hüsnüne yitmek diler mihr-i felek

Bu cihetden segridür her subh gökden yire dek

 

Dikmişüm meydân-ı ‘ışkunda murâdum haymesin

Rişte-i cânum tınâb u dûd-ı âhumdur direk

 


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1CEHDÎ, Abdullah Ağad. 1737-38 - ö. 1798-99Doğum YeriGörüntüle
2İSMÂİL HAKKI, Baban-zâde, Bağdatlıd. 1876 - ö. 1913Doğum YeriGörüntüle
3TÂYİB, Bektaş Efendid. 1695-96 - ö. 1773Doğum YeriGörüntüle
4Güven, Metind. 4 Ocak 1947 - ö. 16 Ağustos 2010MeslekGörüntüle
5Mustafa Özturanlıd. 25 Mayıs 1964 - ö. ?MeslekGörüntüle
6Nalbantoğlu, Hilmid. 1921 - ö. 13 Mart 2005MeslekGörüntüle
7ZA’ÎFÎ, Mehmedd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
8YÛSUF Sîneçâkd. ? - ö. 1546/47Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
9PÎRÎ, Ramazanzâde Pîrî Paşad. ? - ö. 1562Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
10ŞİKÂRÎ, Şikârî Çelebid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
11KÂŞİFd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
12ZÜHDÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle