Rızayi

(d. ?/? - ö. ?/963)
Divan Şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Hayatı hakkında pek fazla bilgi yoktur. Bağdatlıdır. Tezkire müellifi Bağdatlı Ahdî'nin ağabeyisidir. Ahdî'ye göre ticaret ve sanat maksadıyla Bağdat'ı terk etmiştir. Nazma eğilimi yaratılıştandır. Hoş sohbet bir insan olmasından dolayı meclislerin aranan insanı olmuştur. Muamma çözmede usta, üslup sahibi şairlerin beğendiği bir kişidir. 963'te ölmüştür. Gülşen-i Şu' ara'da 4 beyit örnek şiiri vardır.

Kaynakça

İpekten, Halûk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu ve T. Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî- Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 1. Ankara: Bizim Büro Yay.

Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdî, Gülşen-i Şu’arâ (İnceleme-Metin). Ankara: AKM Başkanlığı Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. SÜLEYMAN SOLMAZ
Yayın Tarihi: 27.06.2014

Eserlerinden Örnekler

 

Tolu gezsün sâkiyâ câm-ı şarâb eglenmesün

Bu ten-i bî-tâb içre ıztırâb eglenmesün

Diğer :  

Âftâb-ı hüsnüne yitmek diler mihr-i felek

Bu cihetden segridür her subh gökden yire dek

Dikmişüm meydân-ı ‘ışkunda murâdum haymesin

Rişte-i cânum tınâb u dûd-ı âhumdur direk


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1BAHÂYÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2İNÂYETÎ, İnayetullah Ağad. 1762-63 - ö. 1814-15Doğum YeriGörüntüle
3FUZÛLÎd. 1483 - ö. 1556Doğum YeriGörüntüle
4Atakan Yavuzd. 1974 - ö. ?MeslekGörüntüle
5Vedat Türkalid. 13 Mayıs 1919 - ö. 29 Ağustos 2016MeslekGörüntüle
6Behramoğlu, Ataold. 13 Nisan 1942 (Nüfus kaydında 20 Mayıs 1942) - ö. ?MeslekGörüntüle
7HÜKMÎ, Gelibolulu Hükmî Çelebid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
8EMÂNÎd. ? - ö. 1590/91Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
9ZÂHİRÎ, Caniklid. (?) - ö. 1534Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
10TARZÎ, Tarzî Mehmed Efendid. ? - ö. 1661-62Madde AdıGörüntüle
11RUHÎ, Şuayb Ruhî Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
12RÛHÎ, Abdülkerim Ruhi Efendid. 1840 - ö. 1905?Madde AdıGörüntüle