Rızayi

(d. ?/? - ö. 963/?)
Divan Şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Bağdatlıdır. Tezkire müellifi Bağdatlı Ahdî'nin ağabeyidir. Ahdî'ye göre ticaret ve sanat maksadıyla Bağdat'ı terk etmiştir. Nazma eğilimi yaratılıştandır. Hoş sohbet bir insan olmasından dolayı meclislerin aranan insanı olmuştur. Muamma çözmede usta, üslup sahibi şairlerin beğendiği bir kişidir. 963'te ölmüştür. Gülşen-i Şu' ara'da 4 beyit örnek şiiri vardır.

Kaynakça

İpekten, Halûk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu ve T. Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî- Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 1. Ankara: Bizim Büro Yay.

Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdî, Gülşen-i Şu’arâ (İnceleme-Metin). Ankara: AKM Başkanlığı Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. SÜLEYMAN SOLMAZ
Yayın Tarihi: 27.06.2014
Güncelleme Tarihi: 29.10.2020

Eserlerinden Örnekler

 

Tolu gezsün sâkiyâ câm-ı şarâb eglenmesün

Bu ten-i bî-tâb içre ıztırâb eglenmesün

 

Diğer :  

Âftâb-ı hüsnüne yitmek diler mihr-i felek

Bu cihetden segridür her subh gökden yire dek

 

Dikmişüm meydân-ı ‘ışkunda murâdum haymesin

Rişte-i cânum tınâb u dûd-ı âhumdur direk

 


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1SÎMÎd. ? - ö. 1426-27Doğum YeriGörüntüle
2İSMÂİL HAKKI, Baban-zâde, Bağdatlıd. 1876 - ö. 1913Doğum YeriGörüntüle
3SÂFÎ, Horos Mustafa Efendid. ? - ö. 19. yy.Doğum YeriGörüntüle
4Battal Keskind. 15 Temmuz 1969 - ö. ?MeslekGörüntüle
5ŞİNASÎ, Ruznâmeci-zâde Şinasî Mehmedd. ? - ö. 1702-1703MeslekGörüntüle
6Mustafa Niyazi Ispartalıd. 1912 - ö. 8 Mart 1977MeslekGörüntüle
7AHMEDÎ/ KAYGUSUZ, Sârbân Ahmedd. ? - ö. 1545/1546Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
8ZEYREK-ZÂDE, Emrullâh Mehmed Efendid. 1539 - ö. 1600Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
9KADRÎ, Kadrî Beyd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
10ULVÎ, Hüseyin Ulvî Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
11ZÎVER, Ahmed Sâdık Zîver Paşad. 1793 - ö. 1862Madde AdıGörüntüle
12SÂ'İM, Sâ'im Çelebid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle