Rızayi

(d. ?/? - ö. 963/?)
Divan Şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Bağdatlıdır. Tezkire müellifi Bağdatlı Ahdî'nin ağabeyidir. Ahdî'ye göre ticaret ve sanat maksadıyla Bağdat'ı terk etmiştir. Nazma eğilimi yaratılıştandır. Hoş sohbet bir insan olmasından dolayı meclislerin aranan insanı olmuştur. Muamma çözmede usta, üslup sahibi şairlerin beğendiği bir kişidir. 963'te ölmüştür. Gülşen-i Şu' ara'da 4 beyit örnek şiiri vardır.

Kaynakça

İpekten, Halûk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu ve T. Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî- Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 1. Ankara: Bizim Büro Yay.

Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdî, Gülşen-i Şu’arâ (İnceleme-Metin). Ankara: AKM Başkanlığı Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. SÜLEYMAN SOLMAZ
Yayın Tarihi: 27.06.2014
Güncelleme Tarihi: 29.10.2020

Eserlerinden Örnekler

 

Tolu gezsün sâkiyâ câm-ı şarâb eglenmesün

Bu ten-i bî-tâb içre ıztırâb eglenmesün

 

Diğer :  

Âftâb-ı hüsnüne yitmek diler mihr-i felek

Bu cihetden segridür her subh gökden yire dek

 

Dikmişüm meydân-ı ‘ışkunda murâdum haymesin

Rişte-i cânum tınâb u dûd-ı âhumdur direk

 


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1BEKRÎ, Ebûbekir Efendid. 1722-23 - ö. 1783-84Doğum YeriGörüntüle
2ŞEVKET, Muhammed Sa'îd Ağad. 1767\'den önce - ö. 1825Doğum YeriGörüntüle
3HEVÂYÎ, İshak Efendid. 1740 - ö. 1773-74Doğum YeriGörüntüle
4Enver Yorulmazd. 27 Kasım 1947 - ö. ?MeslekGörüntüle
5Mehmet Tanerd. 04 Aralık 1946 - ö. ?MeslekGörüntüle
6Ünal Yıldırımd. 1945 - ö. ?MeslekGörüntüle
7CEVÂNÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
8PERTEVÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
9ŞEVKÎ, Sâhib-zâde Ahmed Çelebid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
10Çelebi, Şeyh Ahmed Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
11KARA MÜFTÜ, Abdülkadird. ? - ö. 1787Madde AdıGörüntüle
12ÂLİM, Müderris-zâde Mehmed Âlim Efendid. 1802 - ö. 1881Madde AdıGörüntüle