RÛHÎ, Mahmûd Rûhî Çelebi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl adı Mahmûd olup Gelibolu’da doğmuştur. Muhammediyye sahibi Yazıcığlu’nun mahallesindendir. Babası, kadırga reislerinden Davud Re’is olarak bilinir. İlk eğitimini babasından almış, ardından İstanbul’a gelerek tahsilini tamamlamıştır. Pek çok devlet adamının hizmetinde bulunmuş, zamanla olgunluğa erişerek Kâmî Efendi’nin dânişmendi olmuştur. Ardından Mısır valisi olan devrin âlimlerinden Nişancızâde Ahmed Efendi’den mülâzım olup otuz akçe medreseye ulaştıktan sonra kadılık görevine geçmiştir. Şeyh Abdülkâdir’in muhabbeti baskın geldiğinden sürekli âşıkların meclisinde bulunmuş, Rumeli’ye naib olarak gittiği sırada Ezine’ye uğrayıp Nişancızâde Ahmed Efendi’nin dânişmendliğinden feragat eden Şeyh Mahmûd Efendi’ye bağlanmıştır. Onunla Bağdat’a gitmiş, o sırada güzel şiirler ve münşeatlar kaleme almıştır. Nitekim Rûhî Çelebi’nin sohbetinin hoş ve nazik; şiirlerinin ise, muhakkikâne ve âşıkâne olduğu ifade edilir (Solmaz 2005: 321-22). 

Eserleri hakkında bilgiye rastlanmazken şiirlerinden örnek olarak dört beyti kaydedilmiştir. 

Kaynakça

Kurnaz, Cemal-Tatcı, Mustafa (hzl.) (2001). Mehmet Nail Tuman Tuhfe-i Nâilî Divân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdî ve Gülşen-i Şu'arâsı. Ankara: AKM Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 01.03.2015

Eserlerinden Örnekler

Ömr âhir oldı cevr-i firâvân dükenmedi

Dilden recâ-yı vuslat-ı cânân dükenmedi

Gözden hayâl-i rûy-i cevânân dükenmedi

Dilden recâ-yı vuslat-ı cânân dükenmedi

**

Şeh-i ışk serîr-i dilde şâh-ı kâmran gördüm

Ser-â-ser mülk-i dil hükmünde fermânın revan gördüm

Dahi mihr ü muhabbet neydügin hiç görmeden kimse

Derûn-ı dilde mihr-i rûyunı günden ıyân gördüm

Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdî ve Gülşen-i Şu'arâsı. Ankara: AKM Yay. 322.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ÂLÎ/ÇEŞMÎ, Gelibolulu Mustafad. 1541 - ö. 1600Doğum YeriGörüntüle
2NA’TÎ, Mehmed Na'tî Efendid. ? - ö. 1679-80Doğum YeriGörüntüle
3AŞÇIZÂDE HASAN, Hasan Çelebid. ? - ö. 1535Doğum YeriGörüntüle
4ÂLÎ/ÇEŞMÎ, Gelibolulu Mustafad. 1541 - ö. 1600Doğum YılıGörüntüle
5NA’TÎ, Mehmed Na'tî Efendid. ? - ö. 1679-80Doğum YılıGörüntüle
6AŞÇIZÂDE HASAN, Hasan Çelebid. ? - ö. 1535Doğum YılıGörüntüle
7ÂLÎ/ÇEŞMÎ, Gelibolulu Mustafad. 1541 - ö. 1600Ölüm YılıGörüntüle
8NA’TÎ, Mehmed Na'tî Efendid. ? - ö. 1679-80Ölüm YılıGörüntüle
9AŞÇIZÂDE HASAN, Hasan Çelebid. ? - ö. 1535Ölüm YılıGörüntüle
10ÂLÎ/ÇEŞMÎ, Gelibolulu Mustafad. 1541 - ö. 1600MeslekGörüntüle
11NA’TÎ, Mehmed Na'tî Efendid. ? - ö. 1679-80MeslekGörüntüle
12AŞÇIZÂDE HASAN, Hasan Çelebid. ? - ö. 1535MeslekGörüntüle
13ÂLÎ/ÇEŞMÎ, Gelibolulu Mustafad. 1541 - ö. 1600Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14NA’TÎ, Mehmed Na'tî Efendid. ? - ö. 1679-80Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15AŞÇIZÂDE HASAN, Hasan Çelebid. ? - ö. 1535Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ÂLÎ/ÇEŞMÎ, Gelibolulu Mustafad. 1541 - ö. 1600Madde AdıGörüntüle
17NA’TÎ, Mehmed Na'tî Efendid. ? - ö. 1679-80Madde AdıGörüntüle
18AŞÇIZÂDE HASAN, Hasan Çelebid. ? - ö. 1535Madde AdıGörüntüle