RÛHÎ, Mahmûd Rûhî Çelebi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl adı Mahmûd olup Gelibolu’da doğmuştur. Muhammediyye sahibi Yazıcığlu’nun mahallesindendir. Babası, kadırga reislerinden Davud Re’is olarak bilinir. İlk eğitimini babasından almış, ardından İstanbul’a gelerek tahsilini tamamlamıştır. Pek çok devlet adamının hizmetinde bulunmuş, zamanla olgunluğa erişerek Kâmî Efendi’nin dânişmendi olmuştur. Ardından Mısır valisi olan devrin âlimlerinden Nişancızâde Ahmed Efendi’den mülâzım olup otuz akçe medreseye ulaştıktan sonra kadılık görevine geçmiştir. Şeyh Abdülkâdir’in muhabbeti baskın geldiğinden sürekli âşıkların meclisinde bulunmuş, Rumeli’ye naib olarak gittiği sırada Ezine’ye uğrayıp Nişancızâde Ahmed Efendi’nin dânişmendliğinden feragat eden Şeyh Mahmûd Efendi’ye bağlanmıştır. Onunla Bağdat’a gitmiş, o sırada güzel şiirler ve münşeatlar kaleme almıştır. Nitekim Rûhî Çelebi’nin sohbetinin hoş ve nazik; şiirlerinin ise, muhakkikâne ve âşıkâne olduğu ifade edilir (Solmaz 2005: 321-22). 

Eserleri hakkında bilgiye rastlanmazken şiirlerinden örnek olarak dört beyti kaydedilmiştir. 

Kaynakça

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i NâilîDîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdî ve Gülşen-i Şu'arâsı. Ankara: AKM Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 01.03.2015
Güncelleme Tarihi: 05.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Ömr âhir oldı cevr-i firâvân dükenmedi

Dilden recâ-yı vuslat-ı cânân dükenmedi

 

Gözden hayâl-i rûy-i cevânân dükenmedi

Dilden recâ-yı vuslat-ı cânân dükenmedi

**

Şeh-i ışk serîr-i dilde şâh-ı kâmran gördüm

Ser-â-ser mülk-i dil hükmünde fermânın revan gördüm

 

Dahi mihr ü muhabbet neydügin hiç görmeden kimse

Derûn-ı dilde mihr-i rûyunı günden ıyân gördüm

(Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdî ve Gülşen-i Şu'arâsı. Ankara: AKM Yay. 322).


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1AZMÎ, Hüseyin Azmî Deded. 1815 - ö. 1892Doğum YeriGörüntüle
2NA’TÎ, Mehmed Na\'tî Efendid. ? - ö. 1679-80Doğum YeriGörüntüle
3SÂBİR PÂRSÂ, Ağa-zâde Sâbir Pârsâ Muhammed Efendi, Pârsâ Sâbir Muhammed Deded. ? - ö. 1679-80Doğum YeriGörüntüle
4AZMÎ, Hüseyin Azmî Deded. 1815 - ö. 1892Doğum YılıGörüntüle
5NA’TÎ, Mehmed Na\'tî Efendid. ? - ö. 1679-80Doğum YılıGörüntüle
6SÂBİR PÂRSÂ, Ağa-zâde Sâbir Pârsâ Muhammed Efendi, Pârsâ Sâbir Muhammed Deded. ? - ö. 1679-80Doğum YılıGörüntüle
7AZMÎ, Hüseyin Azmî Deded. 1815 - ö. 1892Ölüm YılıGörüntüle
8NA’TÎ, Mehmed Na\'tî Efendid. ? - ö. 1679-80Ölüm YılıGörüntüle
9SÂBİR PÂRSÂ, Ağa-zâde Sâbir Pârsâ Muhammed Efendi, Pârsâ Sâbir Muhammed Deded. ? - ö. 1679-80Ölüm YılıGörüntüle
10AZMÎ, Hüseyin Azmî Deded. 1815 - ö. 1892MeslekGörüntüle
11NA’TÎ, Mehmed Na\'tî Efendid. ? - ö. 1679-80MeslekGörüntüle
12SÂBİR PÂRSÂ, Ağa-zâde Sâbir Pârsâ Muhammed Efendi, Pârsâ Sâbir Muhammed Deded. ? - ö. 1679-80MeslekGörüntüle
13AZMÎ, Hüseyin Azmî Deded. 1815 - ö. 1892Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14NA’TÎ, Mehmed Na\'tî Efendid. ? - ö. 1679-80Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15SÂBİR PÂRSÂ, Ağa-zâde Sâbir Pârsâ Muhammed Efendi, Pârsâ Sâbir Muhammed Deded. ? - ö. 1679-80Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16AZMÎ, Hüseyin Azmî Deded. 1815 - ö. 1892Madde AdıGörüntüle
17NA’TÎ, Mehmed Na\'tî Efendid. ? - ö. 1679-80Madde AdıGörüntüle
18SÂBİR PÂRSÂ, Ağa-zâde Sâbir Pârsâ Muhammed Efendi, Pârsâ Sâbir Muhammed Deded. ? - ö. 1679-80Madde AdıGörüntüle