RÛHÎ, Mahmûd Rûhî Çelebi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl adı Mahmûd olup Gelibolu’da doğmuştur. Muhammediyye sahibi Yazıcığlu’nun mahallesindendir. Babası, kadırga reislerinden Davud Re’is olarak bilinir. İlk eğitimini babasından almış, ardından İstanbul’a gelerek tahsilini tamamlamıştır. Pek çok devlet adamının hizmetinde bulunmuş, zamanla olgunluğa erişerek Kâmî Efendi’nin dânişmendi olmuştur. Ardından Mısır valisi olan devrin âlimlerinden Nişancızâde Ahmed Efendi’den mülâzım olup otuz akçe medreseye ulaştıktan sonra kadılık görevine geçmiştir. Şeyh Abdülkâdir’in muhabbeti baskın geldiğinden sürekli âşıkların meclisinde bulunmuş, Rumeli’ye naib olarak gittiği sırada Ezine’ye uğrayıp Nişancızâde Ahmed Efendi’nin dânişmendliğinden feragat eden Şeyh Mahmûd Efendi’ye bağlanmıştır. Onunla Bağdat’a gitmiş, o sırada güzel şiirler ve münşeatlar kaleme almıştır. Nitekim Rûhî Çelebi’nin sohbetinin hoş ve nazik; şiirlerinin ise, muhakkikâne ve âşıkâne olduğu ifade edilir (Solmaz 2005: 321-22). 

Eserleri hakkında bilgiye rastlanmazken şiirlerinden örnek olarak dört beyti kaydedilmiştir. 

Kaynakça

Kurnaz, Cemal-Tatcı, Mustafa (hzl.) (2001). Mehmet Nail Tuman Tuhfe-i Nâilî Divân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdî ve Gülşen-i Şu'arâsı. Ankara: AKM Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 01.03.2015

Eserlerinden Örnekler

Ömr âhir oldı cevr-i firâvân dükenmedi

Dilden recâ-yı vuslat-ı cânân dükenmedi

Gözden hayâl-i rûy-i cevânân dükenmedi

Dilden recâ-yı vuslat-ı cânân dükenmedi

**

Şeh-i ışk serîr-i dilde şâh-ı kâmran gördüm

Ser-â-ser mülk-i dil hükmünde fermânın revan gördüm

Dahi mihr ü muhabbet neydügin hiç görmeden kimse

Derûn-ı dilde mihr-i rûyunı günden ıyân gördüm

Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdî ve Gülşen-i Şu'arâsı. Ankara: AKM Yay. 322.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ŞÂKİR EFENDİ, Gelibolulu Elhâcd. 1829 - ö. 1859Doğum YeriGörüntüle
2Hakîkî, Ağazade Mehmed Deded. m. ? - ö. m. 1652Doğum YeriGörüntüle
3CÂMÎ, CÂMÎ-İ MISRÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4ŞÂKİR EFENDİ, Gelibolulu Elhâcd. 1829 - ö. 1859Doğum YılıGörüntüle
5Hakîkî, Ağazade Mehmed Deded. m. ? - ö. m. 1652Doğum YılıGörüntüle
6CÂMÎ, CÂMÎ-İ MISRÎd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7ŞÂKİR EFENDİ, Gelibolulu Elhâcd. 1829 - ö. 1859Ölüm YılıGörüntüle
8Hakîkî, Ağazade Mehmed Deded. m. ? - ö. m. 1652Ölüm YılıGörüntüle
9CÂMÎ, CÂMÎ-İ MISRÎd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10ŞÂKİR EFENDİ, Gelibolulu Elhâcd. 1829 - ö. 1859MeslekGörüntüle
11Hakîkî, Ağazade Mehmed Deded. m. ? - ö. m. 1652MeslekGörüntüle
12CÂMÎ, CÂMÎ-İ MISRÎd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13ŞÂKİR EFENDİ, Gelibolulu Elhâcd. 1829 - ö. 1859Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Hakîkî, Ağazade Mehmed Deded. m. ? - ö. m. 1652Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15CÂMÎ, CÂMÎ-İ MISRÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ŞÂKİR EFENDİ, Gelibolulu Elhâcd. 1829 - ö. 1859Madde AdıGörüntüle
17Hakîkî, Ağazade Mehmed Deded. m. ? - ö. m. 1652Madde AdıGörüntüle
18CÂMÎ, CÂMÎ-İ MISRÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle