RUHÎ, Mustafâ Ruhî Çelebi

(d. ?/? - ö. 1552/960)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

İstanbul’da doğdu. Asıl adı Mustafâ’dır. Ebussuûd Efendi’nin kethüdası Hasan Ağa’nın oğludur. Yakışıklılığı ile tanındı. Rûhî, Bâkî Efendi ile arasındaki muhabbeti şiirlerine konu etmiştir. Güzel ve akıcı şiir yazmaya kabiliyeti olan şair genç yaşta vefat etti. Kaynaklar şairin ölüm tarihini 960/1552 olarak verirken, Künhü’l-ahbâr’da 970/1562 olarak geçer (Akbayar 1996: 1399, Kurnaz-Tatcı 2001: 378, İsen 1994: 307).

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmanî. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

İpekten, Haluk vd. (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KB Yay.

İsen, Mustafa (hzl.) (1994). Künhü’l-Ahbar’ın Tezkire Kısmı. Ankara: AKM Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî. Ankara: Bizim Büro Yay.

Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdî ve Gülşen-i Şuarâsı. Ankara: AKM Yay.

Sungurhan Aysun (hzl.) (2008). Beyânî, Tezkiretü'ş-Şuarâ. Ankara: Kültür Bak. Yay. E-kitap:http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-215416/h/giris.pdf [erişim tarihi: 09.09.2014]

Sungurhan Eyduran, Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. Ankara:Kültür Bakanlığıe-kitap:http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-219121/h/girishc.pdf [erişim tarihi 09.09.2014]

Şemseddin Sâmî (1311). Kâmûsü’l-A’lâm. C. 3. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. ŞERİFE ÖRDEK
Yayın Tarihi: 09.10.2014
Güncelleme Tarihi: 29.10.2020

Eserlerinden Örnekler

Cân virüp âşıka o rûh-ı revân

Cân virürken yolında ‘âşık-ı zâr

Cânını virdi mergle hayfâ

Hâr-ı merg itdi cismini efgâr 

***

Bendesin şâh-ı kerem itmese yâd

Elimüzden ne gelür ko çe ne dâd

N’ola bed-nâm-ı mahabbet olsam

Rûhiyâ Bâkî kalur çün eyü ad 

(Sungurhan Aysun (hzl.) (2008). Beyânî, Tezkiretü'ş-Şuarâ. Ankara: Kültür Bak. Yay. E-kitap:http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-215416/h/giris.pdf [erişim tarihi: 09.09.2014]. 350.)

***

Ruhun gülle berâber dutsalar incinme eldür bu

Ana böyle alınmanun ne vehmi var güzeldür bu 

***

Şöyle lezzet virdi söze la’l-i şekker-hâlarun

Dinlenilmez sözleri hîç tûtî-i gûyâlarun 

(Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdî ve Gülşen-i Şuarâsı. Ankara: AKM Yay. 166.) 


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ZARÎF MUSTAFA PAŞA, İstanbullud. 1816 - ö. 1861Doğum YeriGörüntüle
2Hayrettin Ziya Taluyd. 16 Nisan 1905 - ö. 17 Haziran 1945Doğum YeriGörüntüle
3Nurettin Kalkandelend. 1902 - ö. 21 Aralık 1974Doğum YeriGörüntüle
4ZARÎF MUSTAFA PAŞA, İstanbullud. 1816 - ö. 1861Doğum YılıGörüntüle
5Hayrettin Ziya Taluyd. 16 Nisan 1905 - ö. 17 Haziran 1945Doğum YılıGörüntüle
6Nurettin Kalkandelend. 1902 - ö. 21 Aralık 1974Doğum YılıGörüntüle
7ZARÎF MUSTAFA PAŞA, İstanbullud. 1816 - ö. 1861Ölüm YılıGörüntüle
8Hayrettin Ziya Taluyd. 16 Nisan 1905 - ö. 17 Haziran 1945Ölüm YılıGörüntüle
9Nurettin Kalkandelend. 1902 - ö. 21 Aralık 1974Ölüm YılıGörüntüle
10ZARÎF MUSTAFA PAŞA, İstanbullud. 1816 - ö. 1861Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11Hayrettin Ziya Taluyd. 16 Nisan 1905 - ö. 17 Haziran 1945Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12Nurettin Kalkandelend. 1902 - ö. 21 Aralık 1974Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13ZARÎF MUSTAFA PAŞA, İstanbullud. 1816 - ö. 1861Madde AdıGörüntüle
14Hayrettin Ziya Taluyd. 16 Nisan 1905 - ö. 17 Haziran 1945Madde AdıGörüntüle
15Nurettin Kalkandelend. 1902 - ö. 21 Aralık 1974Madde AdıGörüntüle