RUHÎ, Mustafâ Ruhî Çelebi

(d. ?/? - ö. 960/1552)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbul’da doğdu. Asıl adı Mustafâ’dır. Ebussuûd Efendi’nin kethüdası Hasan Ağa’nın oğludur. Yakışıklılığı ile tanındı. Rûhî, Bâkî Efendi ile arasındaki muhabbeti şiirlerine konu etmiştir. Güzel ve akıcı şiir yazmaya kabiliyeti olan şair genç yaşta vefat etti. Kaynaklar şairin ölüm tarihini 960/1552 olarak verirken, Künhü’l-ahbâr’da 970/1562 olarak geçer (Akbayar 1996: 1399, Kurnaz-Tatcı 2001: 378, İsen 1994: 307).

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmanî. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

İpekten, Haluk vd. (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KB Yay.

İsen, Mustafa (hzl.) (1994). Künhü’l-Ahbar’ın Tezkire Kısmı. Ankara: AKM Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî. Ankara: Bizim Büro Yay.

Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdî ve Gülşen-i Şuarâsı. Ankara: AKM Yay.

Sungurhan Aysun (hzl.) (2008). Beyânî, Tezkiretü'ş-Şuarâ. Ankara: Kültür Bak. Yay. E-kitap:http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-215416/h/giris.pdf [erişim tarihi: 09.09.2014]

Sungurhan Eyduran, Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. Ankara:Kültür Bakanlığıe-kitap:http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-219121/h/girishc.pdf [erişim tarihi 09.09.2014]

Şemseddin Sâmî (1311). Kâmûsü’l-A’lâm. C. 3. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. ŞERİFE ÖRDEK
Yayın Tarihi: 09.10.2014
Güncelleme Tarihi: 29.10.2020

Eserlerinden Örnekler

Cân virüp âşıka o rûh-ı revân

Cân virürken yolında ‘âşık-ı zâr

Cânını virdi mergle hayfâ

Hâr-ı merg itdi cismini efgâr 

***

Bendesin şâh-ı kerem itmese yâd

Elimüzden ne gelür ko çe ne dâd

N’ola bed-nâm-ı mahabbet olsam

Rûhiyâ Bâkî kalur çün eyü ad 

(Sungurhan Aysun (hzl.) (2008). Beyânî, Tezkiretü'ş-Şuarâ. Ankara: Kültür Bak. Yay. E-kitap:http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-215416/h/giris.pdf [erişim tarihi: 09.09.2014]. 350.)

***

Ruhun gülle berâber dutsalar incinme eldür bu

Ana böyle alınmanun ne vehmi var güzeldür bu 

***

Şöyle lezzet virdi söze la’l-i şekker-hâlarun

Dinlenilmez sözleri hîç tûtî-i gûyâlarun 

(Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdî ve Gülşen-i Şuarâsı. Ankara: AKM Yay. 166.) 


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Selahattin Özpalabıyıklard. 6 Temmuz 1955 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Cem Selcend. 1962 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Şule Öncüd. 10 Mayıs 1975 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Selahattin Özpalabıyıklard. 6 Temmuz 1955 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Cem Selcend. 1962 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Şule Öncüd. 10 Mayıs 1975 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Selahattin Özpalabıyıklard. 6 Temmuz 1955 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8Cem Selcend. 1962 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9Şule Öncüd. 10 Mayıs 1975 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Selahattin Özpalabıyıklard. 6 Temmuz 1955 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11Cem Selcend. 1962 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12Şule Öncüd. 10 Mayıs 1975 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13Selahattin Özpalabıyıklard. 6 Temmuz 1955 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14Cem Selcend. 1962 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15Şule Öncüd. 10 Mayıs 1975 - ö. ?Madde AdıGörüntüle