RUHÎ, Mustafâ Ruhî Çelebi

(d. ?/? - ö. 1552/960)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

İstanbul’da doğdu. Asıl adı Mustafâ’dır. Ebussuûd Efendi’nin kethüdası Hasan Ağa’nın oğludur. Yakışıklılığı ile tanındı. Rûhî, Bâkî Efendi ile arasındaki muhabbeti şiirlerine konu etmiştir. Güzel ve akıcı şiir yazmaya kabiliyeti olan şair genç yaşta vefat etti. Kaynaklar şairin ölüm tarihini 960/1552 olarak verirken, Künhü’l-ahbâr’da 970/1562 olarak geçer (Akbayar 1996: 1399, Kurnaz-Tatcı 2001: 378, İsen 1994: 307).

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmanî. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

İpekten, Haluk vd. (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KB Yay.

İsen, Mustafa (hzl.) (1994). Künhü’l-Ahbar’ın Tezkire Kısmı. Ankara: AKM Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî. Ankara: Bizim Büro Yay.

Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdî ve Gülşen-i Şuarâsı. Ankara: AKM Yay.

Sungurhan Aysun (hzl.) (2008). Beyânî, Tezkiretü'ş-Şuarâ. Ankara: Kültür Bak. Yay. E-kitap:http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-215416/h/giris.pdf [erişim tarihi: 09.09.2014]

Sungurhan Eyduran, Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. Ankara:Kültür Bakanlığıe-kitap:http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-219121/h/girishc.pdf [erişim tarihi 09.09.2014]

Şemseddin Sâmî (1311). Kâmûsü’l-A’lâm. C. 3. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. ŞERİFE ÖRDEK
Yayın Tarihi: 09.10.2014

Eserlerinden Örnekler

Cân virüp âşıka o rûh-ı revân

Cân virürken yolında ‘âşık-ı zâr

Cânını virdi mergle hayfâ

Hâr-ı merg itdi cismini efgâr 

***

Bendesin şâh-ı kerem itmese yâd

Elimüzden ne gelür ko çe ne dâd

N’ola bed-nâm-ı mahabbet olsam

Rûhiyâ Bâkî kalur çün eyü ad 

Sungurhan Aysun (hzl.) (2008). Beyânî, Tezkiretü'ş-Şuarâ. Ankara: Kültür Bak. Yay. E-kitap:http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-215416/h/giris.pdf [erişim tarihi: 09.09.2014]. 350. 

***

Ruhun gülle berâber dutsalar incinme eldür bu

Ana böyle alınmanun ne vehmi var güzeldür bu 

***

Şöyle lezzet virdi söze la’l-i şekker-hâlarun

Dinlenilmez sözleri hîç tûtî-i gûyâlarun 

Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdî ve Gülşen-i Şuarâsı. Ankara: AKM Yay. 166. 


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1BODUR, Tevfikd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Tuncer, Oktayd. 5 Temmuz 1936 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Tülin Erd. 1974 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4BODUR, Tevfikd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Tuncer, Oktayd. 5 Temmuz 1936 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Tülin Erd. 1974 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7BODUR, Tevfikd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8Tuncer, Oktayd. 5 Temmuz 1936 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9Tülin Erd. 1974 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10BODUR, Tevfikd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11Tuncer, Oktayd. 5 Temmuz 1936 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12Tülin Erd. 1974 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13BODUR, Tevfikd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14Tuncer, Oktayd. 5 Temmuz 1936 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15Tülin Erd. 1974 - ö. ?Madde AdıGörüntüle