RÛHÎ, Mustafa Rûhî Efendi

(d. ?/? - ö. 1175/1761-62)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Karinâbâd’da doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. Asıl adı Mustafa’dır. Mustafa Rûhî Efendi olarak tanındı. Karinâbâd’da mahkeme kâtipliği yapan bir kimsenin oğludur. Memleketinde öğrenim gördükten sonra İstanbul’a geldi. Reisületıbba Hayatî-zâde Mustafa Efendi’ye intisap etti. Dönemin âlimlerinden dersler aldı. Mustafa Efendi’nin şeyhülislâmlığında mektupçusu oldu. Mustafa Efendi’den mülâzım olduktan sonra 1145/1732-33 yılında ibtida-i haric rütbesiyle Şâh-ı Hubân Medresesi’nde müderrisliğe başladı. Mustafa Efendi’nin vefatı üzerine yerine geçen kardeşi Şeyhülislâm Mehmed Efendi’nin mektupçuluğuna getirildi. Musıla-i Süleymaniye Medresesi’nde müderrislik yaptıktan sonra Filibe kadısı oldu. Daha sonra Kayseri kadılığına atandı. 1175/1761-62 yılında vefat etti.

Râmiz (Erdem 1994: 142)’e göre şiir ve inşası güzel olup asrının beğenilen, seçkin ve mahir şairlerindendi.

Kaynaklarda eserlerine dair bir bilgi olmadığı gibi eserlerinden örnek de yoktur. 

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmanî. C. 5. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 1399.

Erdem, Sadık (hzl.) (1994). Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâsı (İnceleme-Tenkitli Metin-İndeks-Sözlük). Ankara: AKM Yay. 141-142.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.I-II. Ankara: Bizim Büro Yay. 381.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1990). “Ruhî Mustafa Efendi (Karinabadlı)”. C. 7. İstanbul: Dergâh Yay. 356.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 14.06.2014
Güncelleme Tarihi: 17.11.2020

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1RÂCÎ, Hüseyin Râcî Efendi, Karinabadlıd. ? - ö. 1901Doğum YeriGörüntüle
2RÂCÎ, Hüseyin Râcî Efendi, Karinabadlıd. ? - ö. 1901Doğum YılıGörüntüle
3RÂCÎ, Hüseyin Râcî Efendi, Karinabadlıd. ? - ö. 1901Ölüm YılıGörüntüle
4RÂCÎ, Hüseyin Râcî Efendi, Karinabadlıd. ? - ö. 1901MeslekGörüntüle
5RÂCÎ, Hüseyin Râcî Efendi, Karinabadlıd. ? - ö. 1901Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
6RÂCÎ, Hüseyin Râcî Efendi, Karinabadlıd. ? - ö. 1901Madde AdıGörüntüle