RÛHÎ, Ömer Rûhî Çelebi

(d. ?/? - ö. 1609-10/1018)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

İstanbullu olan Rûhî’nin hayatı hakkında kaynaklardaki bilgiler çok sınırlıdır. Mesleği yeniçerilik olan Ömer Rûhî Çelebi, 1018/1609-10 yılında vefat etti. Bursalı Haşîmî “Cân virüp oldı revân mülk-i bekâya Rûhî” mısraını ölümüne tarih olarak düşürmüştür.

Rûhî’nin herhangi bir eserinin olup olmadığı hakkında elde kayıt bulunmamaktadır.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1998). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî (Yâhud Tezkîre-i Meşâhir-i Osmânî). C. 5. İstanbul: KB-Tarih Vakfı Ortak Yay.

İpekten, Halûk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu ve T. Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kaf-zâde Fâ’izî. Zübdetü’l-Eş’âr. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Belediye 11. vr. 78b.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî- Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 1. Ankara: Bizim Büro Yay.

Zavotçu, Gencay (2009). Zehr-i Mâr-zâde Seyyid Mehmet Rızâ, Hayatı, Eserleri, Edebî Kişiliği ve Tezkiresi. Ankara: KTB Yay. E-kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83506/zehr-i-mrzade-seyyid-mehmed-riza---tezkire-i-riza.html. [Erişim Tarihi: 01.01.2014].

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 10.07.2014

Eserlerinden Örnekler

 

Dirlerdi hatt-ı dilberi birgün gelür çıkar

Hep geldi çıkdı ey dil-i şeydâ didükleri

Kaf-zâde Fâ’izî. Zübdetü’l-Eş’âr. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Belediye 11. vr. 78b.

xxx

Tîg-ı hecrün sînemi sad pâre kıldı gel yetiş

Sûzen-i müjgânunıla rişte-i zülfünle dik

Zavotçu, Gencay (2009). Zehr-i Mâr-zâde Seyyid Mehmet Rızâ, Hayatı, Eserleri, Edebî Kişiliği ve Tezkiresi. Ankara: KTB. Yay. E-kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83506/zehr-i-mrzade-seyyid-mehmed-riza---tezkire-i-riza.html. [Erişim Tarihi: 01.01.2014]. 165.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Özpalabıyıklar, Selahattind. 6 Temmuz 1955 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2ÂLÎ, Âlî Efendid. 1784-85 - ö. 1833Doğum YeriGörüntüle
3MEYLÎ, EBUSSUUD-ZÂDE MEHMED ÇELEBİd. 1524-25 - ö. 1563-64Doğum YeriGörüntüle
4Özpalabıyıklar, Selahattind. 6 Temmuz 1955 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5ÂLÎ, Âlî Efendid. 1784-85 - ö. 1833Doğum YılıGörüntüle
6MEYLÎ, EBUSSUUD-ZÂDE MEHMED ÇELEBİd. 1524-25 - ö. 1563-64Doğum YılıGörüntüle
7Özpalabıyıklar, Selahattind. 6 Temmuz 1955 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8ÂLÎ, Âlî Efendid. 1784-85 - ö. 1833Ölüm YılıGörüntüle
9MEYLÎ, EBUSSUUD-ZÂDE MEHMED ÇELEBİd. 1524-25 - ö. 1563-64Ölüm YılıGörüntüle
10Özpalabıyıklar, Selahattind. 6 Temmuz 1955 - ö. ?MeslekGörüntüle
11ÂLÎ, Âlî Efendid. 1784-85 - ö. 1833MeslekGörüntüle
12MEYLÎ, EBUSSUUD-ZÂDE MEHMED ÇELEBİd. 1524-25 - ö. 1563-64MeslekGörüntüle
13Özpalabıyıklar, Selahattind. 6 Temmuz 1955 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ÂLÎ, Âlî Efendid. 1784-85 - ö. 1833Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15MEYLÎ, EBUSSUUD-ZÂDE MEHMED ÇELEBİd. 1524-25 - ö. 1563-64Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Özpalabıyıklar, Selahattind. 6 Temmuz 1955 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17ÂLÎ, Âlî Efendid. 1784-85 - ö. 1833Madde AdıGörüntüle
18MEYLÎ, EBUSSUUD-ZÂDE MEHMED ÇELEBİd. 1524-25 - ö. 1563-64Madde AdıGörüntüle