RÛHÎ, Ömer Rûhî Çelebi

(d. ?/? - ö. 1018/1609-10)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbullu olan Rûhî’nin hayatı hakkında kaynaklardaki bilgiler çok sınırlıdır. Mesleği yeniçerilik olan Ömer Rûhî Çelebi, 1018/1609-10 yılında vefat etti. Bursalı Haşîmî “Cân virüp oldı revân mülk-i bekâya Rûhî” mısraını ölümüne tarih olarak düşürmüştür.

Rûhî’nin herhangi bir eserinin olup olmadığı hakkında elde kayıt bulunmamaktadır.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1998). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî (Yâhud Tezkîre-i Meşâhir-i Osmânî). C. 5. İstanbul: KB-Tarih Vakfı Ortak Yay.

İpekten, Halûk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu ve T. Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kaf-zâde Fâ’izî. Zübdetü’l-Eş’âr. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Belediye 11. vr. 78b.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî- Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 1. Ankara: Bizim Büro Yay.

Zavotçu, Gencay (2009). Zehr-i Mâr-zâde Seyyid Mehmet Rızâ, Hayatı, Eserleri, Edebî Kişiliği ve Tezkiresi. Ankara: KTB Yay. E-kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83506/zehr-i-mrzade-seyyid-mehmed-riza---tezkire-i-riza.html. [Erişim Tarihi: 01.01.2014].

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 10.07.2014
Güncelleme Tarihi: 29.10.2020

Eserlerinden Örnekler

 

Dirlerdi hatt-ı dilberi birgün gelür çıkar

Hep geldi çıkdı ey dil-i şeydâ didükleri

(Kaf-zâde Fâ’izî. Zübdetü’l-Eş’âr. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Belediye 11. vr. 78b.)

xxx

Tîg-ı hecrün sînemi sad pâre kıldı gel yetiş

Sûzen-i müjgânunıla rişte-i zülfünle dik

(Zavotçu, Gencay (2009). Zehr-i Mâr-zâde Seyyid Mehmet Rızâ, Hayatı, Eserleri, Edebî Kişiliği ve Tezkiresi. Ankara: KTB. Yay. E-kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83506/zehr-i-mrzade-seyyid-mehmed-riza---tezkire-i-riza.html. [Erişim Tarihi: 01.01.2014]. 165.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ÜVEYSÎ, Kadı Seyyid Osman Efendid. ? - ö. 1724-25?Doğum YeriGörüntüle
2Azra Erhatd. 4 Haziran 1915 - ö. 6 Eylül 1982Doğum YeriGörüntüle
3BESÎM, Sâlih Besîm Efendid. ? - ö. 1826Doğum YeriGörüntüle
4ÜVEYSÎ, Kadı Seyyid Osman Efendid. ? - ö. 1724-25?Doğum YılıGörüntüle
5Azra Erhatd. 4 Haziran 1915 - ö. 6 Eylül 1982Doğum YılıGörüntüle
6BESÎM, Sâlih Besîm Efendid. ? - ö. 1826Doğum YılıGörüntüle
7ÜVEYSÎ, Kadı Seyyid Osman Efendid. ? - ö. 1724-25?Ölüm YılıGörüntüle
8Azra Erhatd. 4 Haziran 1915 - ö. 6 Eylül 1982Ölüm YılıGörüntüle
9BESÎM, Sâlih Besîm Efendid. ? - ö. 1826Ölüm YılıGörüntüle
10ÜVEYSÎ, Kadı Seyyid Osman Efendid. ? - ö. 1724-25?MeslekGörüntüle
11Azra Erhatd. 4 Haziran 1915 - ö. 6 Eylül 1982MeslekGörüntüle
12BESÎM, Sâlih Besîm Efendid. ? - ö. 1826MeslekGörüntüle
13ÜVEYSÎ, Kadı Seyyid Osman Efendid. ? - ö. 1724-25?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Azra Erhatd. 4 Haziran 1915 - ö. 6 Eylül 1982Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15BESÎM, Sâlih Besîm Efendid. ? - ö. 1826Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ÜVEYSÎ, Kadı Seyyid Osman Efendid. ? - ö. 1724-25?Madde AdıGörüntüle
17Azra Erhatd. 4 Haziran 1915 - ö. 6 Eylül 1982Madde AdıGörüntüle
18BESÎM, Sâlih Besîm Efendid. ? - ö. 1826Madde AdıGörüntüle