RUHÎ, Şuayb Ruhî Efendi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl adı Şuayb olan şair İstanbul’da doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. Şuayb Ruhî Efendi diye tanındı. Hattat Eğrikapılı Râsim Mehmed Efendi’nin kardeşi Mustafa Efendi’nin oğludur. Amcası Râsim Mehmed Efendi’nin yanında yetişti ve ondan hat dersleri aldı. Enderun’a girerek Baltacı Mustafa Paşa’nın divan kâtibi oldu. Mustafa Paşa’nın vefatından sonra divan efendiliğine getirildi. Vefat tarihi bilinmemektedir.

Eserlerine dair bir bilgi bulunmamaktadır. Âdâb-ı Zurafâ (Erdem 1994: 142)’ya göre bilgili, şiir ve inşaya kâdir bir kimseydi. Kaynaklarda şiirinden örnek verilmemiştir.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmanî. C. 5. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 1399.

Erdem, Sadık (hzl.) (1994). Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâsı (İnceleme-Tenkitli Metin-İndeks-Sözlük). Ankara: AKM Yay. 142.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.I. Ankara: Bizim Büro Yay. 382.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1990). “Ruhî Şuayb Efendi (Enderunlu)”. C. 7. İstanbul: Dergâh Yay. 356.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 19.05.2015

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1SIDKÎ, Hasırî-zâde Şeyh Süleymân Sıdkî Efendid. 1796 - ö. 1837Doğum YeriGörüntüle
2RE\'FET, Abdullah Re\'fet Beyd. ? - ö. 1744-45Doğum YeriGörüntüle
3Aytek, Özlemd. 19 Aralık 1969 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4SIDKÎ, Hasırî-zâde Şeyh Süleymân Sıdkî Efendid. 1796 - ö. 1837Doğum YılıGörüntüle
5RE\'FET, Abdullah Re\'fet Beyd. ? - ö. 1744-45Doğum YılıGörüntüle
6Aytek, Özlemd. 19 Aralık 1969 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7SIDKÎ, Hasırî-zâde Şeyh Süleymân Sıdkî Efendid. 1796 - ö. 1837Ölüm YılıGörüntüle
8RE\'FET, Abdullah Re\'fet Beyd. ? - ö. 1744-45Ölüm YılıGörüntüle
9Aytek, Özlemd. 19 Aralık 1969 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10SIDKÎ, Hasırî-zâde Şeyh Süleymân Sıdkî Efendid. 1796 - ö. 1837MeslekGörüntüle
11RE\'FET, Abdullah Re\'fet Beyd. ? - ö. 1744-45MeslekGörüntüle
12Aytek, Özlemd. 19 Aralık 1969 - ö. ?MeslekGörüntüle
13SIDKÎ, Hasırî-zâde Şeyh Süleymân Sıdkî Efendid. 1796 - ö. 1837Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14RE\'FET, Abdullah Re\'fet Beyd. ? - ö. 1744-45Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Aytek, Özlemd. 19 Aralık 1969 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16SIDKÎ, Hasırî-zâde Şeyh Süleymân Sıdkî Efendid. 1796 - ö. 1837Madde AdıGörüntüle
17RE\'FET, Abdullah Re\'fet Beyd. ? - ö. 1744-45Madde AdıGörüntüle
18Aytek, Özlemd. 19 Aralık 1969 - ö. ?Madde AdıGörüntüle