RUHÎ, Şuayb Ruhî Efendi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl adı Şuayb olan şair İstanbul’da doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. Şuayb Ruhî Efendi diye tanındı. Hattat Eğrikapılı Râsim Mehmed Efendi’nin kardeşi Mustafa Efendi’nin oğludur. Amcası Râsim Mehmed Efendi’nin yanında yetişti ve ondan hat dersleri aldı. Enderun’a girerek Baltacı Mustafa Paşa’nın divan kâtibi oldu. Mustafa Paşa’nın vefatından sonra divan efendiliğine getirildi. Vefat tarihi bilinmemektedir.

Eserlerine dair bir bilgi bulunmamaktadır. Âdâb-ı Zurafâ (Erdem 1994: 142)’ya göre bilgili, şiir ve inşaya kâdir bir kimseydi. Kaynaklarda şiirinden örnek verilmemiştir.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmanî. C. 5. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 1399.

Erdem, Sadık (hzl.) (1994). Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâsı (İnceleme-Tenkitli Metin-İndeks-Sözlük). Ankara: AKM Yay. 142.

Kurnaz, Cemâl, M. Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. I-II. Ankara: Bizim Büro Yay. I/382.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1990). “Ruhî Şuayb Efendi (Enderunlu)”. C. 7. İstanbul: Dergâh Yay. 356.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 19.05.2015

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Hikmet Münir Ebcioğlud. 1907 - ö. 31 Aralık 1985Doğum YeriGörüntüle
2Levi, Mariod. 25 Şubat 1957 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3RÛHÎ, Mehmed Rûhî Beyd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Hikmet Münir Ebcioğlud. 1907 - ö. 31 Aralık 1985Doğum YılıGörüntüle
5Levi, Mariod. 25 Şubat 1957 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6RÛHÎ, Mehmed Rûhî Beyd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Hikmet Münir Ebcioğlud. 1907 - ö. 31 Aralık 1985Ölüm YılıGörüntüle
8Levi, Mariod. 25 Şubat 1957 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9RÛHÎ, Mehmed Rûhî Beyd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Hikmet Münir Ebcioğlud. 1907 - ö. 31 Aralık 1985MeslekGörüntüle
11Levi, Mariod. 25 Şubat 1957 - ö. ?MeslekGörüntüle
12RÛHÎ, Mehmed Rûhî Beyd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13Hikmet Münir Ebcioğlud. 1907 - ö. 31 Aralık 1985Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Levi, Mariod. 25 Şubat 1957 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15RÛHÎ, Mehmed Rûhî Beyd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Hikmet Münir Ebcioğlud. 1907 - ö. 31 Aralık 1985Madde AdıGörüntüle
17Levi, Mariod. 25 Şubat 1957 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18RÛHÎ, Mehmed Rûhî Beyd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle