RUMÛZÎ ÇELEBİ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

İstanbul'da doğdu. Asıl adı Mustafâ'dır. Öğrenim görüp kadı oldu. Varidat kâtibi olduğu için Varidatî Mustafa Efendi olarak tanındı. Sipâhi oğlanı bölüğüne katıldı.Sonra Mısır'da muhasebecilik yaptı. Bir mikdar Arapça öğrendi. Farsçası konuşabilecek ve mütaala edebilecek düzeyde idi. Tarihte ve muammada ustadır. En zor muammaları çözerdi. Altı yolda tarih, bir isme kırk-elli muamma söyleyebilirdi. Tarih düşürmede de usta idi. Ahdî bu muammalardan üçünü örnek olarak kaydeder.

Kaynakça

Kurnaz, Cemal-Mustafa Tatcı (hzl.). (2001). Tuhfe-i Nâilî, Mehmet Nail Tuman. Ankara: Bizim Büro Yay. 

Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdi ve Gülşen-i Şuarası. Ankara: AKM Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 27.08.2014

Eserlerinden Örnekler

Mu’ammâ-yı be-ism-i Sefer

Cânı yokdur dimege zerrece ben de varayın

Bildirüpdür lebün ey meh dehene mikdârın

***

Mu’ammâ be-ism-i Kâsım

Ben rind-i harâbâtî-i rüsvâ-yı cihâne

Ey pîr-i mugân lutf idüp in‘âmunı ‘âm it

Çün câm-ı sifâl-i serimi sıya bu devrân

Her pâresini revzen-i mey-hâneye câm it

***

Mu’ammâ be-ism-i Bayram

Ger be porsî k’enderîn meyhâne cây-ı mâ kucâst

Bî-sütûn sakfî ki bînî hâne-i vîrân-ı mâst

Nazm

‘Ar ‘arlıgına kâmetün şâhid olmaga

Yetmez mi iki ‘aynun ile iki râ kaşun

Derd ü gam-ı mahabbet bir kûşedür ki anda

Diller ne râhat özler gözler ne hâb özler

Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdi ve Gülşen-i Şuarası. Ankara: AKM Yay. 324.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1RÂŞİD AŞKÎ BEY, İstanbullud. ? - ö. 1916Doğum YeriGörüntüle
2Fevzî, Mehmedd. 1638 - ö. 1679Doğum YeriGörüntüle
3Tevfik Ertürd. 1913 - ö. 10 Eylül 1935Doğum YeriGörüntüle
4VEHBÎ, Derviş İbrahim Vehbî Efendid. ? - ö. 1801-02MeslekGörüntüle
5ŞÂMÎ/DERVİŞ, Taluyzâde Derviş Şâmî Efendid. ? - ö. 1606-07MeslekGörüntüle
6KİRÂMÎd. ? - ö. 1574/75MeslekGörüntüle
7MÜDÂMÎ, Hattat Emir Ni'metzâde Hasan Müdâmî Çelebid. ? - ö. 1605Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
8ÂLEHÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
9VÂLÎd. 1571/72 - ö. 1598/99Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
10HULÛSÎ, Alaybeyizâde Mehmedd. ? - ö. 1889Madde AdıGörüntüle
11SA'ÎD, Müftüzâde, Divriğilid. 1826 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
12VUSLATÎ, Vuslatî Çelebid. ? - ö. 1588-89Madde AdıGörüntüle