RÜŞDÎ, Halîl Efendi, Selanikli

(d. ?/? - ö. 1847/1264)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl adı Halil Efendi’dir. Selanik’te doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. Tahsilini İstanbul’da tamamladı. Mahmûd Paşa Camisi civarında arzuhalcilik yaptı. 1264/1847 yılında İstanbul’da vefat etti.

Fatîn, şiirlerinin anlamdan yoksun olduğunu söylemektedir (1271: 136).

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü’l-Eş’âr. İstanbul: İstihkâm Alayları Litografya Destgâhı.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri.  C.I. Ankara: Bizim Büro Yay.

Mehmed Süreyyâ (1311). Sicill-i Osmânî. C. II. İstanbul: Matbaa-i Âmire.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. HAKAN YEKBAŞ
Yayın Tarihi: 13.11.2014
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Pirâmen-i şem’-i ruhuna ben dolaşırdım

Yanmaklıga âteş-gedenizde yaraşırdım

Gül rûyuna bülbül gibi efgânlara düşdü

Gülzâr-ı visâlinde senin aklı şaşırdım

Âh sâhil-i vuslat nerede kaldı der iken

Deryâ-yı muhîtden gemiyi işte aşırdım

Ben mest-i mey-i mey-kede-i ehl-i harâbım

Âb-ı tarabı şîşe-i sürhumda taşırdım

Rüşdî ne belâdır acaba aşk eseri var

Bulsam idi bir hâkim-i hâzık yanaşırdım

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü’l-Eş’âr. İstanbul: İstihkâm Alayları Litografya Destgâhı. 136.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Sabiha Serteld. 1895 - ö. 1968Doğum YeriGörüntüle
2ENÎS, Selaniklid. ? - ö. 1873 ds.Doğum YeriGörüntüle
3Fazlı Necipd. 21 Nisan 1864 - ö. 19 Haziran 1932Doğum YeriGörüntüle
4Sabiha Serteld. 1895 - ö. 1968Doğum YılıGörüntüle
5ENÎS, Selaniklid. ? - ö. 1873 ds.Doğum YılıGörüntüle
6Fazlı Necipd. 21 Nisan 1864 - ö. 19 Haziran 1932Doğum YılıGörüntüle
7Sabiha Serteld. 1895 - ö. 1968Ölüm YılıGörüntüle
8ENÎS, Selaniklid. ? - ö. 1873 ds.Ölüm YılıGörüntüle
9Fazlı Necipd. 21 Nisan 1864 - ö. 19 Haziran 1932Ölüm YılıGörüntüle
10Sabiha Serteld. 1895 - ö. 1968MeslekGörüntüle
11ENÎS, Selaniklid. ? - ö. 1873 ds.MeslekGörüntüle
12Fazlı Necipd. 21 Nisan 1864 - ö. 19 Haziran 1932MeslekGörüntüle
13Sabiha Serteld. 1895 - ö. 1968Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ENÎS, Selaniklid. ? - ö. 1873 ds.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Fazlı Necipd. 21 Nisan 1864 - ö. 19 Haziran 1932Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Sabiha Serteld. 1895 - ö. 1968Madde AdıGörüntüle
17ENÎS, Selaniklid. ? - ö. 1873 ds.Madde AdıGörüntüle
18Fazlı Necipd. 21 Nisan 1864 - ö. 19 Haziran 1932Madde AdıGörüntüle