RÜŞDÎ, Mühürdâr-zâde Hüseyin Hüsnî Rüşdî Efendi

(d. 1235/1819 - ö. 1302/1885)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbul'da 1235/1819 senesinin Muharrem ayında doğdu. Asıl adı Hüseyin Hüsnî Efendi'dir. Rüşdî şiirlerinde kullandığı mahlasıdır. 1280/1863 senesinde vefat eden Maliye Meclisi Başkanı Mühürdâr-zâde İsmail Hakkı Efendi'nin oğlu olduğu için Mühürdâr-zâde sanıyla tanındı. Öğrenimini tamamlayıp 1249/1833 senesinde Sadâret Mektûbî-i Vekâlet-penâhî Odası'nda göreve başladı. 1251/1836 senesinde yapılan sûr-ı hümâyûnda hâcelik rütbesi verildi. 1261/1845 senesinden itibaren Meclis-i Vâlâ Nezâreti dahilinde bulunan Tahrîrât-ı Sâmiye Odası'nda görev yapan Rüşdî Efendi bu görevindeyken emekli oldu. 1302/1885 yılının Ramazan ayında İstanbul'da vefat etti. Edirne Kapısı haricindeki La'lî-zâde Çeşmesi civarına defnedildi.

Fatîn'e göre Rüşdî, tarikat mensubu bir zat olup ancak birkaç parça şiiri ve hakikate müteallik bir miktar sözleri vardır (1271: 138).

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul.

Mehmed Süreyya (1311). Sicill-i Osmânî. C. II. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 01.08.2014
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Görinen kendi zâtındır bu sırrı söyler âyîne

Bu yüzden seyr-i vech-i hüsn-i yâri gözler âyîne

Temâşâ-yı ruh-ı dildâr içün dîvâra yaslanmış

Anın-çün rûz u şeb ayrılmayup da bekler âyîne

Cemâlin zevkini bilmez hayâl-i yâri hiç görmez

Bakup da kendini seçmez o merdüm neyler âyîne

Mücellâ eyleyen mir'ât-ı kalbin sırr-ı vahdetle

Görür bir vech ile her şeyde bin âlemler âyîne

Cenâb-ı mürşid-i pâkin gubâr-ı pâyını Rüşdî

Gözünde dâ'imâ bak tûtiyâ-vâr eyler âyîne

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul. 137.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ZİHNÎ, Mehmed Zihnî Efendid. 1846 - ö. 1913Doğum YeriGörüntüle
2SÂ’İB, Sâ’ib-i Kâtibd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3MEHMED KEMÂLEDDÎN, Harîrî-zâded. 1850 - ö. 1881Doğum YeriGörüntüle
4RIZÂ/RIZÂYÎ, Trabzonlud. 1819 - ö. 1893 ds.Doğum YılıGörüntüle
5HALİSd. 1819 - ö. 1881Doğum YılıGörüntüle
6HAKKI, İsmâil Hakkı Efendi, Silivrilid. 1819 - ö. 1845Doğum YılıGörüntüle
7NÂ'İLd. 1824 - ö. 1885Ölüm YılıGörüntüle
8FEDÂÎ, Abdürrahîmd. ? - ö. 1885Ölüm YılıGörüntüle
9BENDÎd. 1839 - ö. 1885Ölüm YılıGörüntüle
10ZÜHDÎ, Ahmed Zühdî Efendid. 1832 - ö. ?MeslekGörüntüle
11HAMDÎ, Ahmed Efendid. ? - ö. 1715\'ten sonraMeslekGörüntüle
12ÂRİF, Hacı Ârif Efendid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13RÂSİH, Osmand. 1821-22 - ö. 1884-85Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14HÂTİF, Mehmed Hâtif Efendid. ? - ö. 1849Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15MEHMED ATÂd. 1850 - ö. 1919Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ABDÎ (VASSÂF), Abdullâh Efendid. 1662 - ö. 1760Madde AdıGörüntüle
17ATÛFÎ, Sûfî-zâde, Şeyh Atûfî Abdullah Efendid. ? - ö. 1710-11Madde AdıGörüntüle
18SIRRÎ HANIM, Sırrî Râhiled. 1814 - ö. 1877Madde AdıGörüntüle