SABRÎ, Ahmed

(d. ?/? - ö. ?/19. yy.)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Ahmed Sabrî Efendi’dir. Diyarbakır’da doğdu. Babasının adı Mürsel’dir. Şa'bân Kâmî Efendi’den Arapça ve Farsça öğrendi. Tahsilini tamamladıktan sonra memuriyete başladı. 1294/1877 yılında Mardin A’şâr Müdürlüğü başkitâbetine atandı. Burada bir yıl görev yaptıktan sonra emekliye ayrılmıştır. Ölüm tarihi hakkında bilgi bulunmamaktadır (Kurnaz vd. 2001: 547; Güner vd. 2003: 34).

Kaynakça

Güner, Galip ve Nurhan Güner (hzl.) (2003). Esâmî-i Şu’arâ-yı Âmid. Ankara: Anıl Matbaası.

Beysanoğlu, Şevket (1996). Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları. C. I. Ankara: San Matbaası.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri.  C.II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. HAKAN YEKBAŞ
Yayın Tarihi: 23.05.2014
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Ku’ûd etmiş serîr-i nâzıma Dârâ-yı istignâ

Çeker fermân-ı hüsne perçemin tugrâ-yı istignâ

Verir yagmaya istignâ vü nâzı akl-ı uşşâka

İki yüzden eder üftâdeler şekvâ-yı istignâ

Kebûdî-câme giydikçe o meh-rû zanneder insân

Letâfet ebrine girdi meh-i yektâ-yı istignâ

Görünmez kapuya çıkmaz ne yapsun âşık-ı zârı

Ele girmek ne mümkin dâmen-i zîbâ-yı istignâ

Çalış Sabrî hayât-ı câvidân bul ehl-i idrâk ol

Mukîmdir ki pîr olsun artık pây-ı istignâ

(Beysanoğlu, Şevket (1996). Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları. C. I. Ankara: San Matbaası. 368.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Kazım Vehbi Orald. 1892 - ö. 16 Nisan 1985Doğum YeriGörüntüle
2DÜRCÎ, Zülfikâr Dürcî Efendid. 1814 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Mıgırdiç Margosyand. 23 Aralık 1938 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Kazım Vehbi Orald. 1892 - ö. 16 Nisan 1985Doğum YılıGörüntüle
5DÜRCÎ, Zülfikâr Dürcî Efendid. 1814 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Mıgırdiç Margosyand. 23 Aralık 1938 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Kazım Vehbi Orald. 1892 - ö. 16 Nisan 1985Ölüm YılıGörüntüle
8DÜRCÎ, Zülfikâr Dürcî Efendid. 1814 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9Mıgırdiç Margosyand. 23 Aralık 1938 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Kazım Vehbi Orald. 1892 - ö. 16 Nisan 1985MeslekGörüntüle
11DÜRCÎ, Zülfikâr Dürcî Efendid. 1814 - ö. ?MeslekGörüntüle
12Mıgırdiç Margosyand. 23 Aralık 1938 - ö. ?MeslekGörüntüle
13Kazım Vehbi Orald. 1892 - ö. 16 Nisan 1985Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14DÜRCÎ, Zülfikâr Dürcî Efendid. 1814 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Mıgırdiç Margosyand. 23 Aralık 1938 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Kazım Vehbi Orald. 1892 - ö. 16 Nisan 1985Madde AdıGörüntüle
17DÜRCÎ, Zülfikâr Dürcî Efendid. 1814 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18Mıgırdiç Margosyand. 23 Aralık 1938 - ö. ?Madde AdıGörüntüle