SABRÎ, Ahmed

(d. ?/? - ö. 19. yy./?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl adı Ahmed Sabrî Efendi’dir. Diyarbakır’da doğdu. Babasının adı Mürsel’dir. Şa'bân Kâmî Efendi’den Arapça ve Farsça öğrendi. Tahsilini tamamladıktan sonra memuriyete başladı. 1294/1877 yılında Mardin A’şâr Müdürlüğü başkitâbetine atandı. Burada bir yıl görev yaptıktan sonra emekliye ayrılmıştır. Ölüm tarihi hakkında bilgi bulunmamaktadır (Kurnaz, Tatcı 2001: 547; Güner 2003: 34).

Kaynakça

Güner, Galip, N. Güner (hzl.) (2003). Esâmî-i Şu’arâ-yı Âmid. Ankara: Anıl Matbaası.

Beysanoğlu, Şevket (1996). Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları. C. I. Ankara: San Matbaası.

Kurnaz, Cemal, M. Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. HAKAN YEKBAŞ
Yayın Tarihi: 23.05.2014

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Ku’ûd etmiş serîr-i nâzıma Dârâ-yı istignâ

Çeker fermân-ı hüsne perçemin tugrâ-yı istignâ

Verir yagmaya istignâ vü nâzı akl-ı uşşâka

İki yüzden eder üftâdeler şekvâ-yı istignâ

Kebûdî-câme giydikçe o meh-rû zanneder insân

Letâfet ebrine girdi meh-i yektâ-yı istignâ

Görünmez kapuya çıkmaz ne yapsun âşık-ı zârı

Ele girmek ne mümkin dâmen-i zîbâ-yı istignâ

Çalış Sabrî hayât-ı câvidân bul ehl-i idrâk ol

Mukîmdir ki pîr olsun artık pây-ı istignâ

Beysanoğlu, Şevket (1996). Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları. C. I. Ankara: San Matbaası. 368.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1AHMED, İskender Paşazâde Ahmed Paşa B. İskender Paşad. 1526 - ö. 1587Doğum YeriGörüntüle
2TÂLİB, Mustafa Tâlibd. 1810-11 - ö. 1873-74Doğum YeriGörüntüle
3Bozarslan, Mehmet Emind. 15 Ekim 1934 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4AHMED, İskender Paşazâde Ahmed Paşa B. İskender Paşad. 1526 - ö. 1587Doğum YılıGörüntüle
5TÂLİB, Mustafa Tâlibd. 1810-11 - ö. 1873-74Doğum YılıGörüntüle
6Bozarslan, Mehmet Emind. 15 Ekim 1934 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7AHMED, İskender Paşazâde Ahmed Paşa B. İskender Paşad. 1526 - ö. 1587Ölüm YılıGörüntüle
8TÂLİB, Mustafa Tâlibd. 1810-11 - ö. 1873-74Ölüm YılıGörüntüle
9Bozarslan, Mehmet Emind. 15 Ekim 1934 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10AHMED, İskender Paşazâde Ahmed Paşa B. İskender Paşad. 1526 - ö. 1587MeslekGörüntüle
11TÂLİB, Mustafa Tâlibd. 1810-11 - ö. 1873-74MeslekGörüntüle
12Bozarslan, Mehmet Emind. 15 Ekim 1934 - ö. ?MeslekGörüntüle
13AHMED, İskender Paşazâde Ahmed Paşa B. İskender Paşad. 1526 - ö. 1587Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14TÂLİB, Mustafa Tâlibd. 1810-11 - ö. 1873-74Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Bozarslan, Mehmet Emind. 15 Ekim 1934 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16AHMED, İskender Paşazâde Ahmed Paşa B. İskender Paşad. 1526 - ö. 1587Madde AdıGörüntüle
17TÂLİB, Mustafa Tâlibd. 1810-11 - ö. 1873-74Madde AdıGörüntüle
18Bozarslan, Mehmet Emind. 15 Ekim 1934 - ö. ?Madde AdıGörüntüle