SABÛRÎ, Hüseyin Sabûrî Efendi, Tebrizli

(d. ?/? - ö. 1269/1852)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Tebriz'de doğdu. Asıl adı Hüseyin Sabûr Efendi'dir. Şiirlerinde Sabûr ve Sabûrî mahlaslarını kullandı. Bir müddet memleketinde ilim tahsil ettikten sonra İran'da bazı bölgeleri dolaşmış ve bilahare İstanbul'a gelmiştir. Hüsn-i hat ve özellikle talik hattında mahareti olduğu için muhtelif kitaplar ve divanlar istinsah ederek vaktini geçirmiş ve maişetini bu yolla temin etmiştir. 1269/1852 yılında İstanbul'da vefat etmiş ve burada defnedilmiştir.

Fatîn'e göre bir Dîvân dolduracak kadar çok sayıda şiiri vardır (1271: 237). Sicill-i Osmânî'ye göre ise Dîvân'ı vardır (Mehmed Süreyyâ 1311: 222). Şiirine bir örnek Fatîn Tezkiresi'ndedir.

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul.

Mehmed Süreyya (1311). Sicill-i Osmânî. C. III. İstanbul.

Şemseddîn Sâmî (1311). Kâmûsü'l‑A‘lâm. C. IV. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 30.06.2014
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Al şâne destine sanemâ tara tellerin

Gönlüm gibi dağıt yine ruhsâra tellerin

Tutmuş günün tabağını zülfün kenâra çek

İtmiş aceb kara günümi kara tellerin

Bîmâr-ı aşk u haste vü rencûram ey tabîb

Kılmaz neden bu derdime bir çâre tellerin

Bülbül gibi nevâya gelüp eylerim hurûş

İtmiş esîr her güli bir hâra tellerin

Bildim yovancı eyleyecek âhir ey sanem

San'ân gibi Sabûr'ı da zünnâra tellerin

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul. 237.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1FÂZIL, Han Şeydâ, Molla Fethullâhd. ? - ö. 1852Doğum YeriGörüntüle
2HEMDEMÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3BAHAYİd. 1874 - ö. 1925Doğum YeriGörüntüle
4FÂZIL, Han Şeydâ, Molla Fethullâhd. ? - ö. 1852Doğum YılıGörüntüle
5HEMDEMÎd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6BAHAYİd. 1874 - ö. 1925Doğum YılıGörüntüle
7FÂZIL, Han Şeydâ, Molla Fethullâhd. ? - ö. 1852Ölüm YılıGörüntüle
8HEMDEMÎd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9BAHAYİd. 1874 - ö. 1925Ölüm YılıGörüntüle
10FÂZIL, Han Şeydâ, Molla Fethullâhd. ? - ö. 1852MeslekGörüntüle
11HEMDEMÎd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12BAHAYİd. 1874 - ö. 1925MeslekGörüntüle
13FÂZIL, Han Şeydâ, Molla Fethullâhd. ? - ö. 1852Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14HEMDEMÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15BAHAYİd. 1874 - ö. 1925Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16FÂZIL, Han Şeydâ, Molla Fethullâhd. ? - ö. 1852Madde AdıGörüntüle
17HEMDEMÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18BAHAYİd. 1874 - ö. 1925Madde AdıGörüntüle