SABÛRÎ, Hüseyin Sabûrî Efendi, Tebrizli

(d. ?/? - ö. 1852/1269)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Tebriz'de doğdu. Asıl adı Hüseyin Sabûr Efendi'dir. Şiirlerinde Sabûr ve Sabûrî mahlaslarını kullandı. Bir müddet memleketinde ilim tahsil ettikten sonra İran'da bazı bölgeleri dolaşmış ve bilahare İstanbul'a gelmiştir. Hüsn-i hat ve özellikle talik hattında mahareti olduğu için muhtelif kitaplar ve divanlar istinsah ederek vaktini geçirmiş ve maişetini bu yolla temin etmiştir. 1269/1852 yılında İstanbul'da vefat etmiş ve burada defnedilmiştir.

Fatîn'e göre bir Dîvân dolduracak kadar çok sayıda şiiri vardır (1271: 237). Sicill-i Osmânî'ye göre ise Dîvân'ı vardır (Mehmed Süreyyâ 1311: 222). Şiirine bir örnek Fatîn Tezkiresi'ndedir.

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul.

Mehmed Süreyya (1311). Sicill-i Osmânî. C. III. İstanbul.

Şemseddîn Sâmî (1311). Kâmûsü'l‑A‘lâm. C. IV. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 30.06.2014

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Al şâne destine sanemâ tara tellerin

Gönlüm gibi dağıt yine ruhsâra tellerin

Tutmuş günün tabağını zülfün kenâra çek

İtmiş aceb kara günümi kara tellerin

Bîmâr-ı aşk u haste vü rencûram ey tabîb

Kılmaz neden bu derdime bir çâre tellerin

Bülbül gibi nevâya gelüp eylerim hurûş

İtmiş esîr her güli bir hâra tellerin

Bildim yovancı eyleyecek âhir ey sanem

San'ân gibi Sabûr'ı da zünnâra tellerin

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul. 237.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ÂRİF, Ağa Hüseyind. ? - ö. 1813?Doğum YeriGörüntüle
2İSMAİL/AZERİ, İsmail Cengizd. 1928 - ö. 2017Doğum YeriGörüntüle
3MÖHSÜN, Möhsün Remzîd. 23.07.1957 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4ÂRİF, Ağa Hüseyind. ? - ö. 1813?Doğum YılıGörüntüle
5İSMAİL/AZERİ, İsmail Cengizd. 1928 - ö. 2017Doğum YılıGörüntüle
6MÖHSÜN, Möhsün Remzîd. 23.07.1957 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7ÂRİF, Ağa Hüseyind. ? - ö. 1813?Ölüm YılıGörüntüle
8İSMAİL/AZERİ, İsmail Cengizd. 1928 - ö. 2017Ölüm YılıGörüntüle
9MÖHSÜN, Möhsün Remzîd. 23.07.1957 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10ÂRİF, Ağa Hüseyind. ? - ö. 1813?MeslekGörüntüle
11İSMAİL/AZERİ, İsmail Cengizd. 1928 - ö. 2017MeslekGörüntüle
12MÖHSÜN, Möhsün Remzîd. 23.07.1957 - ö. ?MeslekGörüntüle
13ÂRİF, Ağa Hüseyind. ? - ö. 1813?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14İSMAİL/AZERİ, İsmail Cengizd. 1928 - ö. 2017Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15MÖHSÜN, Möhsün Remzîd. 23.07.1957 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ÂRİF, Ağa Hüseyind. ? - ö. 1813?Madde AdıGörüntüle
17İSMAİL/AZERİ, İsmail Cengizd. 1928 - ö. 2017Madde AdıGörüntüle
18MÖHSÜN, Möhsün Remzîd. 23.07.1957 - ö. ?Madde AdıGörüntüle