SABÛRÎ, Hüseyin Sabûrî Efendi, Tebrizli

(d. ?/? - ö. 1269/1852)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Tebriz'de doğdu. Asıl adı Hüseyin Sabûr Efendi'dir. Şiirlerinde Sabûr ve Sabûrî mahlaslarını kullandı. Bir müddet memleketinde ilim tahsil ettikten sonra İran'da bazı bölgeleri dolaşmış ve bilahare İstanbul'a gelmiştir. Hüsn-i hat ve özellikle talik hattında mahareti olduğu için muhtelif kitaplar ve divanlar istinsah ederek vaktini geçirmiş ve maişetini bu yolla temin etmiştir. 1269/1852 yılında İstanbul'da vefat etmiş ve burada defnedilmiştir.

Fatîn'e göre bir Dîvân dolduracak kadar çok sayıda şiiri vardır (1271: 237). Sicill-i Osmânî'ye göre ise Dîvân'ı vardır (Mehmed Süreyyâ 1311: 222). Şiirine bir örnek Fatîn Tezkiresi'ndedir.

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul.

Mehmed Süreyya (1311). Sicill-i Osmânî. C. III. İstanbul.

Şemseddîn Sâmî (1311). Kâmûsü'l‑A‘lâm. C. IV. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 30.06.2014
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Al şâne destine sanemâ tara tellerin

Gönlüm gibi dağıt yine ruhsâra tellerin

Tutmuş günün tabağını zülfün kenâra çek

İtmiş aceb kara günümi kara tellerin

Bîmâr-ı aşk u haste vü rencûram ey tabîb

Kılmaz neden bu derdime bir çâre tellerin

Bülbül gibi nevâya gelüp eylerim hurûş

İtmiş esîr her güli bir hâra tellerin

Bildim yovancı eyleyecek âhir ey sanem

San'ân gibi Sabûr'ı da zünnâra tellerin

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul. 237.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ŞEKÎBÎ/MAKSÛD ALÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2AHMED FAKÎHd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3HASTA KASIMd. 1702 - ö. 1778Doğum YeriGörüntüle
4ŞEKÎBÎ/MAKSÛD ALÎd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5AHMED FAKÎHd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6HASTA KASIMd. 1702 - ö. 1778Doğum YılıGörüntüle
7ŞEKÎBÎ/MAKSÛD ALÎd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8AHMED FAKÎHd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9HASTA KASIMd. 1702 - ö. 1778Ölüm YılıGörüntüle
10ŞEKÎBÎ/MAKSÛD ALÎd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11AHMED FAKÎHd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12HASTA KASIMd. 1702 - ö. 1778MeslekGörüntüle
13ŞEKÎBÎ/MAKSÛD ALÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14AHMED FAKÎHd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15HASTA KASIMd. 1702 - ö. 1778Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ŞEKÎBÎ/MAKSÛD ALÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17AHMED FAKÎHd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18HASTA KASIMd. 1702 - ö. 1778Madde AdıGörüntüle