SA'DÎ, Ebubekir

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İsmail Beliğ'in Nuhbetü’l-Âsâr Li-Zeyli Zübdeti’l-Eş’âr adlı tezkiresine göre asıl adı Ebubekir'dir. Dürrî-i Yek-çeşm'in kardeşidir. Doğum tarihi tam olarak bilinmemekle beraber kardeşi Dürrî'nin 1135/1722-23 senesinde vefat ettiğine göre Sadi'nin de 17. yüzyılın ilk çeyreğinde yaşlı bir halde olduğu söylenebilir.

 

Kaynakça

Abdulkadiroğlu, Abdulkerim (hzl.) (2009). İsmail Beliğ Nuhbetü’l-Âsâr Li-Zeyli Zübdeti’l-Eş’âr. Ankara: AKM Yay. 168.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 03.01.2015
Güncelleme Tarihi: 26.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Olmaz mı gülsitân-ı cihânda hezâr zâr

Gül sohbetiyle eylemede iftihâr hâr

***

Kalmadı zülfine ragbet gelicek hatt-ı izâr

Giceyi gündüze katmış geliyor fasl-ı bahâr

***


Rub-ı meskûnda olan dûde-i şem-i isyân

Bir yere gelse rûh-ı rahmete bir hal olmaz


***


İltifâtunla tamâm olmadadur noksânun

Tanrı göstermeye eksüklügini sultânum


***


Düşelden mâhî-i dil dâm-ı zülfe bend olup kalmış

Hudâ uğratmasun bir kimseyi gird-âba deryâda

(Abdulkadiroğlu, Abdulkerim (hzl.) (2009). İsmail Beliğ Nuhbetü’l-Âsâr Li-Zeyli Zübdeti’l-Eş’âr. Ankara: AKM Yay. 168.)