SÂDIK, Baba

(d. ?/? - ö. 1899/?)
tekke şairi
(Tekke / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Sâdık Baba bilinmeyen bir tarihte İstanbul’da dünyaya geldi. Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi’ne göre, Çamlıca Bektaşî Tekkesi şeyhi Ali Nutkî Baba’nın kayınbabası olan şair, Bahriye subayı rütbesinden emekli olmuş ve daha sonra Devlet Hazinesinde sermünadilik yapmıştır. Şair 1899 senesinde İstanbul’da vefat etmiştir (1990: 395; Ergun 1956: 249).

Şaire ait müstakil bir eserin olup olmadığı bilinmemektedir. Bununla birlikte, Sâdık Baba’ya ait iki şiir Sadettin Nüzhet Ergun’un Bektaşi Kızılbaş Alevi Şairleri ve Nefesleri adlı eserinden alınarak aşağıda sunulmaktadır. (Ergun 1956: 249). Şairin yaşamı ve edebî kişiliği cönk ve mecmualar üzerinde yapılacak çalışmalarla aydınlatılabilir.  

Kaynakça

Ergun, Sadettin Nüzhet (1956). Bektaşi Kızılbaş Alevi Şairleri ve Nefesleri. İstanbul: Maarif Kütüphanesi. 

Okutan, Gülten (2007). “Sâdık Baba”, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 7. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yay. s. 408.

"Sâdık Baba" (1990). Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi C. 7. İstanbul: Dergâh Yay. s. 395.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. AHMET ERMAN ARAL
Yayın Tarihi: 03.03.2015

Eserlerinden Örnekler

Övgü??

Nurunu nurundan halketmiş Huda

İsmile müsemma genç Ali Baba

Cemâlin görenler bakmaz mir’ata

İsmile müsemma genç Ali Baba

Sırlama cemâlin gel bize göster

Cemâlin gören canlar ne ister

Müyesser olmıyan kapunu bekler

İsmile müsemma genç Ali Baba

Hem sıfâtu zatı nur ile tenvir

Kendin bilen âşık hemen gel can ver

Aşkına içelim saki bir dem ver

İsmile müsemma genç Ali Baba

Bu fakir Sâdık hem kemter gedadır

Kapunda kulolmak cana sefadır

Vallhi billâhi medhe sezadır

İsmile müsemma genç Ali Baba (Ergun 1956: 249-250)

Nefes

Biz esrara olduk aşna

Durmuşuz adû taşına

Belâsı kendi başına

Biz Bektaş fukarasıyız

Nûri Baba Hak’ka gitti

Şübhesiz dîdâra yetti

Nutkî’yi bize bahş etti

Balım’ın budalasıyız

Câlis oldu Nutkî Baba

Döndü yüzün bizden yana

Niyâz eyleriz hep ana

Biz Bektaş fukarasıyız

Şereflendi dergâhımız

Bu bizim iftiharımız

Terk etmişiz hep varımız

Biz Bektaş fukarasıyız

Aşk olsun bu kemâline

Yüz sürdü pîrin hâkine

Nur yazılmış cemâline

Biz Bektaş fukarasıyız

Her kime eylese nazar

Yüreği ol anda yanar

Elinden içenler kanar

Biz Bektaş fukarasıyız

Dede Baba’nın bir gülü

Oldu Çamlıca bülbülü

Muhibbâna pek sevgili

Biz Bektaş fukarasıyız

Medhin eyler dâim Sâdık

Dûr olsun münkir munâfık

Nutkî Baba doğru nâtık

Biz Bektaş fukarasıyız

Balım’ın budalasıyız (Ergun 1956: 250-251)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Baha Dürderd. 8 Şubat 1912 - ö. 17 Temmuz 1983Doğum YeriGörüntüle
2ŞEFÎK, Recâî-zâde İbrâhîmd. 1808 - ö. 1856Doğum YeriGörüntüle
3Fatma Akersond. 1945 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Baha Dürderd. 8 Şubat 1912 - ö. 17 Temmuz 1983Doğum YılıGörüntüle
5ŞEFÎK, Recâî-zâde İbrâhîmd. 1808 - ö. 1856Doğum YılıGörüntüle
6Fatma Akersond. 1945 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Baha Dürderd. 8 Şubat 1912 - ö. 17 Temmuz 1983Ölüm YılıGörüntüle
8ŞEFÎK, Recâî-zâde İbrâhîmd. 1808 - ö. 1856Ölüm YılıGörüntüle
9Fatma Akersond. 1945 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Baha Dürderd. 8 Şubat 1912 - ö. 17 Temmuz 1983Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11ŞEFÎK, Recâî-zâde İbrâhîmd. 1808 - ö. 1856Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12Fatma Akersond. 1945 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13Baha Dürderd. 8 Şubat 1912 - ö. 17 Temmuz 1983Madde AdıGörüntüle
14ŞEFÎK, Recâî-zâde İbrâhîmd. 1808 - ö. 1856Madde AdıGörüntüle
15Fatma Akersond. 1945 - ö. ?Madde AdıGörüntüle