SADIKÎ, Seyyid Ataullah Efendi

(d. ?/? - ö. 1680/1091)
Divan Şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Seyyid Ataullah Efendi, Halebli Mahmud Efendi'nin oğludur. Şiirlerinde Sâdıkî mahlasını kullandı. Kadıdır. 1091/1680 yılında vefat etti(Kurnaz ve Tatcı 2001: 534).

Kaynaklarda Sâdıkî'ye ait şiir örneği tespit edilememiştir. 

Kaynakça

Kurnaz, Cemal ve M. Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil TumanTuhfe-i Nâilî. C. II. Ankara. Bizim Büro Yay. 534.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. BİLAL GÜZEL
Yayın Tarihi: 10.11.2014

Eserlerinden Örnekler