SAFFÎ, Derviş Mirza Saffî b. Şah İsmail-i Safevî

(d. ?/? - ö. 1529/936)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Azeri)

Saffî, Safevî Tarikati’nin kurucusu olan Şeyh Safiyüddin’in torunu, Safevî Devleti’nin kurucusu ve ilk hükümdarı olan ve Hatâyî mahlasıyla da şiirler yazan Şah İsmail’in oğludur. Derviş meşrep şiirleri vardır. 936/1529 tarihinde vefat etti.

Kaynakça

Genç, İlhan (hzl.) (2000). Esrar Dede, Tezkire-i Şuara-yı Mevleviyye (İnceleme-Metin). Ankara: AKM Yay.

Kurnaz, Cemal, Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. KADRİ HÜSNÜ YILMAZ
Yayın Tarihi: 04.12.2014

Eserlerinden Örnekler

Devlet-i mâ bî-niyâz ez devletest / Bizim devletimizin devlete ihtiyacı yoktur

Şâhî-yi mâ bî-sipâh u mulketest /  Bizim şahlığımız ordusuz ve mülksüzdür

Bende-i hünkâr-ı ekber geşteîm / En büyük hünkârın kulu olmuşuz

Fârig ez şâhî vu efser geşteîm / Şahlıktan ve komutanlıktan kurtulmuşuz

Her ki ser ez hâk pâyeş mî keşed  / Onun ayağının toprağından başını kaldıran herkes

Bâleged kûb-ı havâdîs mî koşed  / Olayların ayakları altında can verir

(Genç, İlhan (hzl.) (2000). Esrar Dede, Tezkire-i Şuara-yı Mevleviyye (İnceleme-Metin). Ankara: AKM Yay. 310.)