SAFHÎ, Seyyid Mehmed Fâ'iz Efendi

(d. ?/? - ö. 1794/1208)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl adı Mehmed Fâiz’dir. Bıçakçılar İmamı Abdullâh Efendi’nin torunu olduğu için Bıçakçılar İmamı Hafidi namıyla tanındı. Kesriyeli-zâd Ebû Bekir Bey’e damat oldu. 1190/1776-77'de Üsküdar Mollası, 1203/1788-89'da Medine kadısı oldu. 1205/1791'de İstanbul payesiyle nakibüleşraf, 1206/1791-92 senesinde de İstanbul kadısı oldu. Safhî, 4 Şevval 1208 / 5 Mayıs 1794 tarihinde öldü. Kabri Tersane Bahçesi’ndedir. Ahmed Rif’at “ulemâ-yı a’lâmdan” (alimlerin büyüklerinden) olduğu bilgisini verir. Hakkında bilgi veren kaynaklarda Safhî mahlasıyla şiirleri bulunduğu belirtilmesine rağmen şuara tezkirelerinde yer almamaktadır. Tezkirelerde yer alan Safhî mahlaslı şairlerin hiçbiriyle ilgili bilgiler bu Safhî’ye uymamaktadır.

Kaynakça

Ahmed Nazîf. Riyâzü’n-Nukabâ. Süleymaniye Kütüphanesi. Es’ad Efendi. Nu.2275. vr. 40b.

Köksal, M. Fatih (2007). “Safhî”. Türk Dünyası Edebiyatçılar Yazarlar ve Şairler Ansiklopedisi. C. 7. Ankara: AKM Yay. 424.

Mehmed Süreyyâ (1311). Sicill-i Osmanî. C.3. İstanbul: Matbaa-i Âmire. 2.

Yüksel, Hasan ve M. Fatih Köksal (1998). Osmanlı Toplumunda Sâdât-ı Kirâm ve Nakibüleşraflar, Ahmed Rıf’at Devhatü’n-nukabâ. Sivas. 107.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET FATİH KÖKSAL
Yayın Tarihi: 28.08.2013

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Cihat Baband. 1911 - ö. 28 Eylül 1984Doğum YeriGörüntüle
2SEZÂ’Î, Abdurrahman Sezâ’î Efendid. ? - ö. 1669Doğum YeriGörüntüle
3Cem Kızıltuğd. 16 Nisan 1974 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Cihat Baband. 1911 - ö. 28 Eylül 1984Doğum YılıGörüntüle
5SEZÂ’Î, Abdurrahman Sezâ’î Efendid. ? - ö. 1669Doğum YılıGörüntüle
6Cem Kızıltuğd. 16 Nisan 1974 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Cihat Baband. 1911 - ö. 28 Eylül 1984Ölüm YılıGörüntüle
8SEZÂ’Î, Abdurrahman Sezâ’î Efendid. ? - ö. 1669Ölüm YılıGörüntüle
9Cem Kızıltuğd. 16 Nisan 1974 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Cihat Baband. 1911 - ö. 28 Eylül 1984MeslekGörüntüle
11SEZÂ’Î, Abdurrahman Sezâ’î Efendid. ? - ö. 1669MeslekGörüntüle
12Cem Kızıltuğd. 16 Nisan 1974 - ö. ?MeslekGörüntüle
13Cihat Baband. 1911 - ö. 28 Eylül 1984Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14SEZÂ’Î, Abdurrahman Sezâ’î Efendid. ? - ö. 1669Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Cem Kızıltuğd. 16 Nisan 1974 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Cihat Baband. 1911 - ö. 28 Eylül 1984Madde AdıGörüntüle
17SEZÂ’Î, Abdurrahman Sezâ’î Efendid. ? - ö. 1669Madde AdıGörüntüle
18Cem Kızıltuğd. 16 Nisan 1974 - ö. ?Madde AdıGörüntüle