SÂFÎ, Sâfî Efendi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbul’da doğdu. Hayatı hakkında bilgi veren tek tezkire, Ahdî’nin Gülşen-i Şuarâ’sıdır. Abdülgani Efendi’nin danişmendi olan Sâfî, Erzurum’a giderek Şirvan Seferi’nde ordu kadısı olan Muhîtî Efendi’nin naipliğini yaptı. Daha sonra tımar sahibi oldu. Ahdî’nin, tezkiresinde vasfını işittiği şairler sınıfına dâhil ettiği Sâfî’nin ölüm tarihi hakkında herhangi bir bilgi vermemesinden hareketle şairin, Gülşen-i Şu’arâ’nın yazıldığı tarih olan 971/1563 yılında hayatta olduğu ve bu tarihten sonra öldüğü düşünülebilir.

Arapça ilimlere vakıf, Farsçayı da çok iyi bilen Sâfî, yaratılışı şiir söylemeye yatkın; aruz ve kafiyeye hâkim, özellikle de muammada başarılı olan bir şairdir.

Kaynakça

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî- Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 2. Ankara: Bizim Büro Yay.

Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdî, Gülşen-i Şu’arâ (İnceleme-Metin). Ankara: AKM Başkanlığı Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 26.06.2014
Güncelleme Tarihi: 29.10.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Tagılur ‘aklum ser-i zülf-i perîşânın görüp

Saçılur yaşum leb-i la’l-i dür-efşânın görüp

Gülşen-i hüsninde seyr eylerken ol Yûsuf-ruhun

Düşdi gönlüm ansızın çâh-ı zenehdânın görüp

Yüregi agzına geldi yâremün ey kaşı yâ

Zahm-ı nevk-i nâvek-i hicründe peykânın görüp

Hüsni âyîne nazar kıldum bu gün gen yakadan

Matla’-ı mihr anladum çâk-i girîbânın görüp

Şâh-ı ‘âlî-şân-ı iklîm-i ma’ânî oldugun

Sâfî’nün anladılar tertîb-i dîvânın görüp

(Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdî, Gülşen-i Şu’arâ (İnceleme-Metin). Ankara: AKM Başkanlığı Yay. 390.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ATÂd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Nail Gürelid. 13 Şubat 1932 - ö. 26 Ekim 2016Doğum YeriGörüntüle
3CA’FER, Zâtî-zâde Ca’fer Çelebid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4ATÂd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Nail Gürelid. 13 Şubat 1932 - ö. 26 Ekim 2016Doğum YılıGörüntüle
6CA’FER, Zâtî-zâde Ca’fer Çelebid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7ATÂd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8Nail Gürelid. 13 Şubat 1932 - ö. 26 Ekim 2016Ölüm YılıGörüntüle
9CA’FER, Zâtî-zâde Ca’fer Çelebid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10ATÂd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11Nail Gürelid. 13 Şubat 1932 - ö. 26 Ekim 2016MeslekGörüntüle
12CA’FER, Zâtî-zâde Ca’fer Çelebid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13ATÂd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Nail Gürelid. 13 Şubat 1932 - ö. 26 Ekim 2016Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15CA’FER, Zâtî-zâde Ca’fer Çelebid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ATÂd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17Nail Gürelid. 13 Şubat 1932 - ö. 26 Ekim 2016Madde AdıGörüntüle
18CA’FER, Zâtî-zâde Ca’fer Çelebid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle