SÂFÎ, Sâfî Efendi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbul’da doğdu. Hayatı hakkında bilgi veren tek tezkire, Ahdî’nin Gülşen-i Şuarâ’sıdır. Abdülgani Efendi’nin danişmendi olan Sâfî, Erzurum’a giderek Şirvan Seferi’nde ordu kadısı olan Muhîtî Efendi’nin naipliğini yaptı. Daha sonra tımar sahibi oldu. Ahdî’nin, tezkiresinde vasfını işittiği şairler sınıfına dâhil ettiği Sâfî’nin ölüm tarihi hakkında herhangi bir bilgi vermemesinden hareketle şairin, Gülşen-i Şu’arâ’nın yazıldığı tarih olan 971/1563 yılında hayatta olduğu ve bu tarihten sonra öldüğü düşünülebilir.

Arapça ilimlere vakıf, Farsçayı da çok iyi bilen Sâfî, yaratılışı şiir söylemeye yatkın; aruz ve kafiyeye hâkim, özellikle de muammada başarılı olan bir şairdir.

Kaynakça

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî- Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 2. Ankara: Bizim Büro Yay.

Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdî, Gülşen-i Şu’arâ (İnceleme-Metin). Ankara: AKM Başkanlığı Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 26.06.2014
Güncelleme Tarihi: 29.10.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Tagılur ‘aklum ser-i zülf-i perîşânın görüp

Saçılur yaşum leb-i la’l-i dür-efşânın görüp

Gülşen-i hüsninde seyr eylerken ol Yûsuf-ruhun

Düşdi gönlüm ansızın çâh-ı zenehdânın görüp

Yüregi agzına geldi yâremün ey kaşı yâ

Zahm-ı nevk-i nâvek-i hicründe peykânın görüp

Hüsni âyîne nazar kıldum bu gün gen yakadan

Matla’-ı mihr anladum çâk-i girîbânın görüp

Şâh-ı ‘âlî-şân-ı iklîm-i ma’ânî oldugun

Sâfî’nün anladılar tertîb-i dîvânın görüp

(Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdî, Gülşen-i Şu’arâ (İnceleme-Metin). Ankara: AKM Başkanlığı Yay. 390.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ERŞED, Abdülhamîd, Vâsık-zâde, Madrûb-zâded. ? - ö. 1763?Doğum YeriGörüntüle
2NA’TÎ, Kâtib Mahmûd Efendi-zâde Ahmed Paşad. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3İBRÂHİM HÂSd. ? - ö. 1761-1762Doğum YeriGörüntüle
4ERŞED, Abdülhamîd, Vâsık-zâde, Madrûb-zâded. ? - ö. 1763?Doğum YılıGörüntüle
5NA’TÎ, Kâtib Mahmûd Efendi-zâde Ahmed Paşad. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6İBRÂHİM HÂSd. ? - ö. 1761-1762Doğum YılıGörüntüle
7ERŞED, Abdülhamîd, Vâsık-zâde, Madrûb-zâded. ? - ö. 1763?Ölüm YılıGörüntüle
8NA’TÎ, Kâtib Mahmûd Efendi-zâde Ahmed Paşad. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9İBRÂHİM HÂSd. ? - ö. 1761-1762Ölüm YılıGörüntüle
10ERŞED, Abdülhamîd, Vâsık-zâde, Madrûb-zâded. ? - ö. 1763?MeslekGörüntüle
11NA’TÎ, Kâtib Mahmûd Efendi-zâde Ahmed Paşad. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12İBRÂHİM HÂSd. ? - ö. 1761-1762MeslekGörüntüle
13ERŞED, Abdülhamîd, Vâsık-zâde, Madrûb-zâded. ? - ö. 1763?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14NA’TÎ, Kâtib Mahmûd Efendi-zâde Ahmed Paşad. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15İBRÂHİM HÂSd. ? - ö. 1761-1762Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ERŞED, Abdülhamîd, Vâsık-zâde, Madrûb-zâded. ? - ö. 1763?Madde AdıGörüntüle
17NA’TÎ, Kâtib Mahmûd Efendi-zâde Ahmed Paşad. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18İBRÂHİM HÂSd. ? - ö. 1761-1762Madde AdıGörüntüle