SAFVET BEY, Çanakkaleli

(d. 1869/1286 - ö. 1914/1332)
divan şairi, tarihçi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

1286/1869 senesinde Çanakkale'de doğdu. Bahriye Çarkçı Kolağalığından emekli Abanalı Rifat Bey'in oğludur. 1305/1887 yılında Bahriye Mektebi'nden teğmen rütbesiyle mezun oldu. Donanmada görev aldı. 1325/1907 senesinde rütbesi albaylığa yükseltildi. 1326/1908 senesinde Şûrâ-yı Bahriye üyeliğine getirildi. 1327/1909 senesindeTersâne Müdürü oldu. Târîh-i Osmânî Encümeni çalışmalarına katıldı. Seyr-i Sefâ'in ve Şirket-i Hayriye gibi sivil kuruluşlarda yönetim kurulu üyeliği, Deniz Harb Okulu'nda hocalık yaptı. 1331/1913 senesinde İstanbul'da vefat etti. Kasımpaşa'da Okmeydanı kabristanında İdris-i Muhtefî Hazretleri civarına defnedildi.

Eserleri şunlardır:

1. Alman Bahriye Manevraları Hakkında Bir Risâle.

2. Filasanlar.

3. Istılâhât-ı Bahriyye: Bu eser Türkçe, İngilizce, İtalyanca ve Fransızca olarak A. William Thompson ile birlikte yayımlanmıştır. İstanbul'da 1309/1892 senesinde 201 sayfa hâlinde basıldı.

4. Mezomorte Hüseyin Paşa: İstanbul'da 1327/1911 senesinde 130 sayfa hâlinde basıldı.

Türk tarihi ve denizciliği ile ilgili araştırmalarıyla tanınan Safvet Bey'in makalaleri Cerîde-i Bahriyye, Türk Yurdu, Târîh-i Osmânî Encümeni Mecmû'ası ve Donanma-i Osmânî gibi dergilerde yayımlandı.

Kaynakça

Bursalı Mehmed Tahir (1342). Osmanlı Müellifleri. C. III. İstanbul.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1990). "Safvet Bey". C. VII. İstanbul: Dergah Yay. 414.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 31.12.2014

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Meral Afacan Bayrakd. 08 Mart 1976 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2BAHRÎ, Mehmed Bahrî Paşad. ? - ö. 17 Ağustos 1700Doğum YeriGörüntüle
3Tahir Musa Ceyland. 1956 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4BÜLBÜL HOCA/ŞERİFE, Şerife Hanımd. 1869-1870 - ö. 1932Doğum YılıGörüntüle
5Vecihid. 1869 - ö. 1904Doğum YılıGörüntüle
6ŞENKAYALI MAHİRÎ, Mahiri Özyünd. 01.07.1869 - ö. 10.04.1944Doğum YılıGörüntüle
7PARMAKSIZOĞLU ÂŞIK MAHMUTd. 1822 - ö. 1914Ölüm YılıGörüntüle
8KURBANÎ, Sivaslıd. 1873 - ö. 1914Ölüm YılıGörüntüle
9HÜDAÎ, Hüseyind. 1855 - ö. 1914/1917?Ölüm YılıGörüntüle
10NECÂ, Şeyh İsmâil Necâ Paşad. 1819 - ö. 1893MeslekGörüntüle
11ZEMÎNÎd. ? - ö. 1552MeslekGörüntüle
12ŞÂMÎd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13MUHLİS, Es'ad Muhlis Paşad. 1780 - ö. 1851Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14SA’ÎD, Kîlârî Hızrağazâde Sa’îd Bey, Hızrağazâde Enderûnî/Enderûnlu Sa’îd Beyd. ? - ö. 1837Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15HAMDÎ, Sıyamzâde Hasan Hamdî Efendi, Nevşehirlid. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16REŞÂD, V. Mehmedd. 1844 - ö. 1918Madde AdıGörüntüle
17EKREM, Recâ'î-zâde Mahmûd Ekrem Beyd. 1847 - ö. 1914Madde AdıGörüntüle
18SALİH BABAd. 1846 - ö. 1907Madde AdıGörüntüle