SAFVET, Mustafa Efendi

(d. ?/? - ö. 1263/1847)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl ismi Mustafa olan Safvet Efendi, Diyarbakır’da doğmuş ve ilk eğitimini bu şehirde tamamlamıştır. Özellikle kitabet sanatında kendisini geliştirerek Anadolu ve Rumeli’de birçok valinin divan kâtipliğinde çalışmıştır. Bu memuriyetlerden sonra 1224/1810 yılında İstanbul’a gidip Duhân Gümrüğü sandık eminliği yapmış ardından Enfiye-i Hâssa Müdürlüğü’nde kâtip olarak görevlendirilmiştir. Bu görevinde iken 1263/1847’de İstanbul’da vefat etmiştir (Beysanoğlu 1996: 302; Çiftçi yty: 264; Güner vd. 2003: 35; Kurnaz vd. 2001: 560; Şemseddîn Sâmî 1311: 2958).

Fatîn, Safvet Efendi’nin ‘bir mikdar eş’ârı’ olduğunu söylemekle beraber (Çiftçi yty: 264) kaynaklarda tek gazeli bulunmaktadır.

Kaynakça

Adak, Abdurrahman (2012). Ali Emiri’nin Gözüyle Diyarbakırlı Şairler. İstanbul: Kent Işıkları Yay.

Alî Emîrî (1328). Tezkire-yi Şu’arâ-yı Âmid. C. I. Dersa’âdet: Âmidî Matbaası.

Beysanoğlu, Şevket (1996). Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları. C. I. Ankara: San Yay.

Çiftçi, Ömer (yty). "Fatîn-Dâvûd-Hâtimetü’l-Eş’âr". https://ekitap.ktb.gov.tr/Eklenti/55976,fatin-tezkiresi-pdf.pdf?0 [Erişim Tarihi: 23.10.2014].

Güner, Galip ve Nurhan Güner (hzl.) (2003). Alî Emîrî-Esâmî-i Şu’arâ-yı Âmid. Ankara: Anıl Mat.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri.  C.II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Mehmed Süreyyâ (1308). Sicill-i Osmânî. C. 3. Dersaâdet.

Şemseddîn Sâmî (1311). Kâmûsü’l-A’lâm. C. 4. İstanbul. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. AHMET TANYILDIZ
Yayın Tarihi: 23.10.2014
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Yazanlar vasf-ı hâlüm serteser efsâne yazmışlar

Rakîbi vasla mahrem âşıkı bîgâne yazmışlar

Seni ey serv-i nâzum kâmet-i dil-keş hırâmınla

Melâmet gülşeninde misli yok bir dâne yazmışlar

Sana âyîn u resm-i dil-nişîni şakk için cânâ

Dakâyıkdân-ı râzın mekteb-i irfâna yazmışlar

Yazarken kilk-i kudret zülf-i perçemün izârunda

Dil-i nâlânı sayda dâm u hâlün dâne yazmışlar

Dimiş yok hâtırumda nâm-ı Safvet âşıkum bilmem

Anı sen şâha âşık yazmamışlar ya ne yazmışlar

(Çiftçi, Ömer (yty). "Fatîn-Dâvûd-Hâtimetü’l-Eş’âr". https://ekitap.ktb.gov.tr/Eklenti/55976,fatin-tezkiresi-pdf.pdf?0 [Erişim Tarihi: 23.10.2014]. 263.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Vâlî, Hasan Ağad. 1688 ? - ö. 1738-9Doğum YeriGörüntüle
2Adnan Satıcıd. 17 Haziran 1962 - ö. 13 Şubat 2007Doğum YeriGörüntüle
3Cenap Ozankand. 1924 - ö. 13 Ekim 2005Doğum YeriGörüntüle
4Vâlî, Hasan Ağad. 1688 ? - ö. 1738-9Doğum YılıGörüntüle
5Adnan Satıcıd. 17 Haziran 1962 - ö. 13 Şubat 2007Doğum YılıGörüntüle
6Cenap Ozankand. 1924 - ö. 13 Ekim 2005Doğum YılıGörüntüle
7Vâlî, Hasan Ağad. 1688 ? - ö. 1738-9Ölüm YılıGörüntüle
8Adnan Satıcıd. 17 Haziran 1962 - ö. 13 Şubat 2007Ölüm YılıGörüntüle
9Cenap Ozankand. 1924 - ö. 13 Ekim 2005Ölüm YılıGörüntüle
10Vâlî, Hasan Ağad. 1688 ? - ö. 1738-9MeslekGörüntüle
11Adnan Satıcıd. 17 Haziran 1962 - ö. 13 Şubat 2007MeslekGörüntüle
12Cenap Ozankand. 1924 - ö. 13 Ekim 2005MeslekGörüntüle
13Vâlî, Hasan Ağad. 1688 ? - ö. 1738-9Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Adnan Satıcıd. 17 Haziran 1962 - ö. 13 Şubat 2007Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Cenap Ozankand. 1924 - ö. 13 Ekim 2005Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Vâlî, Hasan Ağad. 1688 ? - ö. 1738-9Madde AdıGörüntüle
17Adnan Satıcıd. 17 Haziran 1962 - ö. 13 Şubat 2007Madde AdıGörüntüle
18Cenap Ozankand. 1924 - ö. 13 Ekim 2005Madde AdıGörüntüle