SAFVET, Mustafa Efendi

(d. ?/? - ö. 1263/1847)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl ismi Mustafa olan Safvet Efendi, Diyarbakır’da doğmuş ve ilk eğitimini bu şehirde tamamlamıştır. Özellikle kitabet sanatında kendisini geliştirerek Anadolu ve Rumeli’de birçok valinin divan kâtipliğinde çalışmıştır. Bu memuriyetlerden sonra 1224/1810 yılında İstanbul’a gidip Duhân Gümrüğü sandık eminliği yapmış ardından Enfiye-i Hâssa Müdürlüğü’nde kâtip olarak görevlendirilmiştir. Bu görevinde iken 1263/1847’de İstanbul’da vefat etmiştir (Beysanoğlu 1996: 302; Çiftçi yty: 264; Güner vd. 2003: 35; Kurnaz vd. 2001: 560; Şemseddîn Sâmî 1311: 2958).

Fatîn, Safvet Efendi’nin ‘bir mikdar eş’ârı’ olduğunu söylemekle beraber (Çiftçi yty: 264) kaynaklarda tek gazeli bulunmaktadır.

Kaynakça

Adak, Abdurrahman (2012). Ali Emiri’nin Gözüyle Diyarbakırlı Şairler. İstanbul: Kent Işıkları Yay.

Alî Emîrî (1328). Tezkire-yi Şu’arâ-yı Âmid. C. I. Dersa’âdet: Âmidî Matbaası.

Beysanoğlu, Şevket (1996). Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları. C. I. Ankara: San Yay.

Çiftçi, Ömer (yty). "Fatîn-Dâvûd-Hâtimetü’l-Eş’âr". https://ekitap.ktb.gov.tr/Eklenti/55976,fatin-tezkiresi-pdf.pdf?0 [Erişim Tarihi: 23.10.2014].

Güner, Galip ve Nurhan Güner (hzl.) (2003). Alî Emîrî-Esâmî-i Şu’arâ-yı Âmid. Ankara: Anıl Mat.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri.  C.II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Mehmed Süreyyâ (1308). Sicill-i Osmânî. C. 3. Dersaâdet.

Şemseddîn Sâmî (1311). Kâmûsü’l-A’lâm. C. 4. İstanbul. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. AHMET TANYILDIZ
Yayın Tarihi: 23.10.2014
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Yazanlar vasf-ı hâlüm serteser efsâne yazmışlar

Rakîbi vasla mahrem âşıkı bîgâne yazmışlar

Seni ey serv-i nâzum kâmet-i dil-keş hırâmınla

Melâmet gülşeninde misli yok bir dâne yazmışlar

Sana âyîn u resm-i dil-nişîni şakk için cânâ

Dakâyıkdân-ı râzın mekteb-i irfâna yazmışlar

Yazarken kilk-i kudret zülf-i perçemün izârunda

Dil-i nâlânı sayda dâm u hâlün dâne yazmışlar

Dimiş yok hâtırumda nâm-ı Safvet âşıkum bilmem

Anı sen şâha âşık yazmamışlar ya ne yazmışlar

(Çiftçi, Ömer (yty). "Fatîn-Dâvûd-Hâtimetü’l-Eş’âr". https://ekitap.ktb.gov.tr/Eklenti/55976,fatin-tezkiresi-pdf.pdf?0 [Erişim Tarihi: 23.10.2014]. 263.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1İZZETÎ, Vüs'atî-zâde Sipahî Mehmed İzzetî Beyd. ? - ö. 1664-65Doğum YeriGörüntüle
2ŞEREF, Şeref Efendid. ? - ö. 1815Doğum YeriGörüntüle
3EDHEM, Kadı-zâde Edhem Efendid. 1851 - ö. 1912Doğum YeriGörüntüle
4İZZETÎ, Vüs'atî-zâde Sipahî Mehmed İzzetî Beyd. ? - ö. 1664-65Doğum YılıGörüntüle
5ŞEREF, Şeref Efendid. ? - ö. 1815Doğum YılıGörüntüle
6EDHEM, Kadı-zâde Edhem Efendid. 1851 - ö. 1912Doğum YılıGörüntüle
7İZZETÎ, Vüs'atî-zâde Sipahî Mehmed İzzetî Beyd. ? - ö. 1664-65Ölüm YılıGörüntüle
8ŞEREF, Şeref Efendid. ? - ö. 1815Ölüm YılıGörüntüle
9EDHEM, Kadı-zâde Edhem Efendid. 1851 - ö. 1912Ölüm YılıGörüntüle
10İZZETÎ, Vüs'atî-zâde Sipahî Mehmed İzzetî Beyd. ? - ö. 1664-65MeslekGörüntüle
11ŞEREF, Şeref Efendid. ? - ö. 1815MeslekGörüntüle
12EDHEM, Kadı-zâde Edhem Efendid. 1851 - ö. 1912MeslekGörüntüle
13İZZETÎ, Vüs'atî-zâde Sipahî Mehmed İzzetî Beyd. ? - ö. 1664-65Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ŞEREF, Şeref Efendid. ? - ö. 1815Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15EDHEM, Kadı-zâde Edhem Efendid. 1851 - ö. 1912Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16İZZETÎ, Vüs'atî-zâde Sipahî Mehmed İzzetî Beyd. ? - ö. 1664-65Madde AdıGörüntüle
17ŞEREF, Şeref Efendid. ? - ö. 1815Madde AdıGörüntüle
18EDHEM, Kadı-zâde Edhem Efendid. 1851 - ö. 1912Madde AdıGörüntüle