SAFVET, Nesîbe Hanım

(d. ?/? - ö. 1837/1253)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

İstanbulludur. Asıl adı Nesîbe’dir. Beylikçi Muhib Efendi’nin kızı, Miri Âlemzâde Rıf'at Bey’in eşidir. 1253/1837 yılında vefat etti. Eyüp’te babasının yanına defnedildi.

Kaynaklar, Dîvânçe'si olduğu bildirmektedir.

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hatimetü’l-Eş’âr. İstanbul.

Hacıbeyzade Ahmed Muhtar (1311). Şair Hanımlarımız. İstanbul.

Kurnaz, Cemal-Mustafa Tatcı (hzl.) (2000). Bursalı Mehmed Tahir, Osmanlı Müellifleri ve Ahmet Remzi Akyürek Miftahu’l-Kütüb ve Esami-i Müellifin. Ankara: Bizim Büro Yay.

Kurnaz, Cemal-Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Mehmed Zihni (1294). Meşâhîrü’n-Nisâ. İstanbul.

Murat Uraz (1941). Resimli Kadın Şair ve Muharrirlerimiz. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 24.02.2015

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Düşme didim dahi bir derde gönül âh sana 

Yine düşdün yeni bir derde kim eyvâh sana

Bağlayup zülfi ile bu gice muhkem duydum

Eski dîvâne didi ey gönül ol mâh sana

Nice bir âh-ı mecâza gideceksin yâhû

Bildire doğru yolu Hazret-i Allah sana

Dün görüp hâl-i dîger-gûnumu itdin insâf

Gâlibâ itmiş eser âh-ı sehergâh sana

Safvetâ râz-ı dilin kimseye izhâr itme

Gün olur yardım ider bir dil-i âgâh sana

Kurnaz, Cemal-Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay. 560.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Can Yüceld. 21 Ağustos 1926 - ö. 12 Ağustos 1999Doğum YeriGörüntüle
2MEŞREBÎ, Bıçakcızâde Meşrebî Çelebid. ? - ö. 1554-1555Doğum YeriGörüntüle
3AVRAM NAOM/İBRAHİM NOMd. 1878 - ö. 30.11.1947Doğum YeriGörüntüle
4Can Yüceld. 21 Ağustos 1926 - ö. 12 Ağustos 1999Doğum YılıGörüntüle
5MEŞREBÎ, Bıçakcızâde Meşrebî Çelebid. ? - ö. 1554-1555Doğum YılıGörüntüle
6AVRAM NAOM/İBRAHİM NOMd. 1878 - ö. 30.11.1947Doğum YılıGörüntüle
7Can Yüceld. 21 Ağustos 1926 - ö. 12 Ağustos 1999Ölüm YılıGörüntüle
8MEŞREBÎ, Bıçakcızâde Meşrebî Çelebid. ? - ö. 1554-1555Ölüm YılıGörüntüle
9AVRAM NAOM/İBRAHİM NOMd. 1878 - ö. 30.11.1947Ölüm YılıGörüntüle
10Can Yüceld. 21 Ağustos 1926 - ö. 12 Ağustos 1999Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11MEŞREBÎ, Bıçakcızâde Meşrebî Çelebid. ? - ö. 1554-1555Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12AVRAM NAOM/İBRAHİM NOMd. 1878 - ö. 30.11.1947Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13Can Yüceld. 21 Ağustos 1926 - ö. 12 Ağustos 1999Madde AdıGörüntüle
14MEŞREBÎ, Bıçakcızâde Meşrebî Çelebid. ? - ö. 1554-1555Madde AdıGörüntüle
15AVRAM NAOM/İBRAHİM NOMd. 1878 - ö. 30.11.1947Madde AdıGörüntüle