SÂ'Î, Mehmed Sâlih Efendi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl adı Mehmed Sâlih olup Kefevî mahallesi Camii müezzini Mustafa Efendi'nin oğludur. İsazâde’nin derslerine devam eden Mehmed Sâ'î, Sultan III. Mustafa devrinde (1757-74) ölmüştür. 

Ramiz Tezkiresi’nde temiz dilli, maharetli bir şair olduğu söylenir (Erdem 1994: 150). Şiirlerine dair örneklere rastlanmamıştır.

Kaynakça

Aktan, Ali vd. (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmanî Yahud Tezkire-i Meşâhir-i Osmâniyye. Hzl. Ali Aktan, Abdülkadir Yuvalı, Metin Hülâgü. C. III. İstanbul: Sebil Yay. 2.

Erdem, Sadık (hzl.) (1994). Ramiz ve Âdâb-ı Zurafâ’sı. Ankara: AKM Yay. 150.

İpekten, Halûk vd. (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KB Yay. 414.

Kurnaz, Cemal ve M. Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî. C. 1. Ankara: Bizim Büro Yay. 402.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1990). “Sâî Mehmed Salih Efendi”. C. 7. İstanbul: Dergâh Yay. 423.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. MÜJGÂN ÇAKIR
Yayın Tarihi: 11.09.2014
Güncelleme Tarihi: 16.11.2020

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Sırma Köksald. 1964 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2NÂFİ‘, Yahyâ Çelebi-zâde Mehmed Abdünnâfi‘ Efendid. ? - ö. 1857Doğum YeriGörüntüle
3Feriha Aktand. 1924 - ö. 27 Kasım 1983Doğum YeriGörüntüle
4Sırma Köksald. 1964 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5NÂFİ‘, Yahyâ Çelebi-zâde Mehmed Abdünnâfi‘ Efendid. ? - ö. 1857Doğum YılıGörüntüle
6Feriha Aktand. 1924 - ö. 27 Kasım 1983Doğum YılıGörüntüle
7Sırma Köksald. 1964 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8NÂFİ‘, Yahyâ Çelebi-zâde Mehmed Abdünnâfi‘ Efendid. ? - ö. 1857Ölüm YılıGörüntüle
9Feriha Aktand. 1924 - ö. 27 Kasım 1983Ölüm YılıGörüntüle
10Sırma Köksald. 1964 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11NÂFİ‘, Yahyâ Çelebi-zâde Mehmed Abdünnâfi‘ Efendid. ? - ö. 1857Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12Feriha Aktand. 1924 - ö. 27 Kasım 1983Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13Sırma Köksald. 1964 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14NÂFİ‘, Yahyâ Çelebi-zâde Mehmed Abdünnâfi‘ Efendid. ? - ö. 1857Madde AdıGörüntüle
15Feriha Aktand. 1924 - ö. 27 Kasım 1983Madde AdıGörüntüle